Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.20021510
Документ 1510-2002-п, поточна редакція — Редакція від 05.01.2019, підстава - 1168-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 жовтня 2002 р. N 1510
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1821 ( 1821-2003-п ) від 26.11.2003
N 720 ( 720-2005-п ) від 09.08.2005
N 270 ( 270-2009-п ) від 05.03.2009
N 1097 ( 1097-2010-п ) від 01.12.2010
N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010
N 553 ( 553-2011-п ) від 23.05.2011
N 339 ( 339-2013-п ) від 15.05.2013
N 1171 ( 1171-2015-п ) від 30.12.2015
N 1168 ( 1168-2018-п ) від 27.12.2018 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про судоустрій
України" ( 3018-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1510
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 553
( 553-2011-п ) від 23.05.2011 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1097
( 1097-2010-п ) від 01.12.2010 }

3. У тексті Положення про порядок накладення штрафів за
правопорушення у сфері містобудування, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. N 244
( 244-95-п ), та додатку 3 до цього Положення (ЗП України,
1995 р., N 7, ст. 164; Офіційний вісник України, 1998 р., N 14,
ст. 546; 2000 р., N 12, ст. 457) слова "арбітражний суд" в усіх
відмінках замінити словами "господарський суд" у відповідному
відмінку.
4. У пункті 29 Правил користування телеграфним зв'язком,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня
1997 р. N 208 ( 208-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 18, с. 37, с. 68; 2001 р., N 20, ст. 856, N 38, ст. 1726),
слова "арбітражним судом" виключити.

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 720
( 720-2005-п ) від 09.08.2005 }

6. У пункті 23 Порядку накладення штрафів за порушення
законодавства про рекламу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 997 ( 997-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 31; 1998 р.,
N 34, ст. 1277; 2000 р., N 12, ст. 457), слова "арбітражного суду"
виключити.
7. В абзаці другому пункту 136 і абзаці першому пункту 137
Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 457 ( 457-98-п )
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 548), слова "до
арбітражного суду або" виключити.

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1821
( 1821-2003-п ) від 26.11.2003 }

9. У пункті 7 Типового статуту казенного підприємства,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня
1998 р. N 914 ( 914-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 24, ст. 891), слова "арбітражному суді" виключити.
10. У пункті 5.2 додатка 1 до додатка 4 до Положення про
формування та виконання Національної програми інформатизації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня
1998 р. N 1352 ( 1352-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 35, ст. 1308), слова "арбітражного суду" замінити словами
"господарського суду".
11. У пункті 15 Методики оцінки державних корпоративних прав,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня
1999 р. N 1406 ( 1406-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 31, ст. 1618), слова "арбітражного" виключити.
12. У пунктах 42 і 44 Типового концесійного договору,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня
2000 р. N 643 ( 643-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 15, ст. 626), відповідно слова "(арбітражного суду)" та
"(арбітражним судом)" виключити.

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 339
( 339-2013-п ) від 15.05.2013 }

14. У пунктах 55 і 57 Типового концесійного договору на
будівництво та експлуатацію автомобільної дороги, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 р. N 1519
( 1519-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 41,
ст. 1749), відповідно слова "(арбітражного суду)" і "(арбітражним
судом)" виключити.

{ Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1168
( 1168-2018-п ) від 27.12.2018 }

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1171
( 1171-2015-п ) від 30.12.2015 }

17. У пункті 18 Порядку ведення Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів та користування ним, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 376
( 376-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 747),
слова "Вищий арбітражний суд України" замінити словами "Вищий
господарський суд України, Вищий адміністративний суд України".
18. В абзаці першому пункту 22 Положення про порядок
реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що
містять об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 р. N 412
( 412-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 790),
слова "або арбітражного суду" виключити.

{ Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1236
( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }

20. У пункті 19 Загального положення про санаторно-курортний
заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
11 липня 2001 р. N 805 ( 805-2001-п ) (Офіційний вісник України,
2001 р., N 28, ст. 1260), слова "чи арбітражного суду" виключити.

{ Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 270
( 270-2009-п ) від 05.03.2009 }вгору