Документ 1550-96-п, поточна редакція — Редакція від 01.05.2016, підстава - 229-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 грудня 1996 р. N 1550
Київ
Про умови оплати праці працівників
державних архівів областей, міст Києва
і Севастополя та про доповнення до Порядку
обчислення стажу державної служби
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 541 ( 541-2001-п ) від 18.05.2001
N 790 ( 790-2005-п ) від 22.08.2005
N 229 ( 229-2016-п ) від 25.03.2016 }
{ Додатково див. Постанову КМ
N 559 ( 559-2012-п ) від 20.06.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити посадові оклади працівникам державних архівів
областей, міст Києва і Севастополя:
директору та заступнику директора державного архіву - на
рівні посадових окладів відповідно начальника та заступника
начальника управління, самостійного відділу обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації;
іншим керівним працівникам і спеціалістам, віднесеним до
категорій державних службовців, на рівні посадових окладів
відповідних категорій працівників управлінь, самостійних відділів
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
Інші умови оплати праці зазначених керівних працівників і
спеціалістів державних архівів областей, міст Києва і Севастополя
встановити відповідно до умов оплати праці, визначених постановою
Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 35 ( 35-93-п )
"Про умови оплати праці працівників апарату органів державної
виконавчої влади та інших органів".
2. Зберегти діючі умови оплати праці працівників, які
виконують науково-методичні та виробничі функції, та службовців
державних архівів областей, міст Києва і Севастополя, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298
( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 541
( 541-2001-п ) від 18.05.2001, N 790 ( 790-2005-п ) від
22.08.2005 )
3. Утримання працівників апарату державних архівів областей,
міст Києва і Севастополя, віднесених до категорії державних
службовців, здійснюється за рахунок коштів, передбачених на
утримання органів виконавчої влади, а працівників державних
архівів областей, міст Києва і Севастополя, які виконують
науково-методичні та виробничі функції, - за рахунок коштів,
передбачених на утримання архівних установ.

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 229
( 229-2016-п ) від 25.03.2016 }

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 28вгору