Про прапор України
Постанова Президії Верховної Ради України від 18.09.19911567-XII
Документ 1567-XII, поточна редакція — Прийняття від 18.09.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про прапор України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 47, ст.655 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
До прийняття Конституції України дозволити в протокольних
заходах використовувати синьо-жовтий прапор.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 вересня 1991 року
N 1567-XIIвгору