Документ 156_003-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.12.2017
( Остання подія — Припинення дії, відбудеться 01.01.2023. Подивитися в історії? )

ПРОГРАМА
культурного співробітництва між Міністерством культури України та Міністерством культури Китайської Народної Республіки на 2018-2022 роки


Дата підписання:

05.12.2017


Дата набрання чинності для України:

05.12.2017

Міністерство культури України та Міністерство культури Китайської Народної Республіки (далі - Сторони),

висловлюючи прагнення до подальшого обміну і співпраці в сфері культури, з метою зміцнення взаєморозуміння і дружби між народами України і Китайської Народної Республіки,

на основі Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про культурне співробітництво від 31 жовтня 1992 року,

домовилися про наступне:

Стаття 1

Сторони підтримують і заохочують зміцнення прямих контактів між, культурними і художніми установами держав Сторін, а також співробітництво в сфері обміну діловою інформацією, професійної підготовки, спільної творчості, спільного проведення виставок, проведення наукових досліджень та інших.

Сторони підтримують участь у великих міжнародних культурних заходах таких як Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва "Гоголь-Fest" (м. Київ), Міжнародний культурний ЕКСПО Шовкового шляху (м. Дуаньхуан), Китайський міжнародний фестиваль мистецтв (м. Шанхай).

Стаття 2

Сторони підтримують встановлення прямих контактів між Українським інститутом книги або українськими літературними видавництвами та Союзом китайських письменників, зміцнюють обміни і співробітництво, а також сприяють здійсненню перекладів літературних творів і обміну візитами делегацій письменників.

Стаття 3

Сторони заохочують та сприяють участі видавничих установ у книжкових виставках, що проходять на території держав Сторін таких як Міжнародний книжковий фестиваль (м. Одеса), Одеський Міжнародний Корнейчуковский фестиваль дитячої літератури, Китайський міжнародний книжковий фестиваль (м. Пекін) та інших.

Стаття 4

Сторони поділяють спільну зацікавленість у зміцненні і розвитку двостороннього співробітництва в сфері кіно- і телевиробництва. З цією метою Сторони сприяють укладенню Угоди про спільне виробництво фільмів і співробітництво у сфері кінематографії між Кабінетом Міністрів України та Урядом Китайської Народної Республіки.

Сторони сприяють розширенню доступу національного кінопродукту Сторін на державні кіноринки. Китайська Сторона позитивно розглядає імпорт українських фільмів.

Сторони сприяють участі у кінофестивалях, що проходять на території держав Сторін таких, як Одеський міжнародний кінофестиваль, Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість", Міжнародний кінофестиваль "Шовковий шлях", Пекінський міжнародний кінофестиваль, Шанхайський міжнародний кінофестиваль та інших.

Стаття 5

Сторони підтримують і заохочують зміцнення прямих контактів між бібліотечними установами держав Сторін, а також між професійними об'єднаннями фахівців у галузі бібліотечної справи держав Сторін.

Стаття 6

Сторони підтримують і заохочують зміцнення прямих контактів між музейними установами держав Сторін, а також між професійними об'єднаннями фахівців в галузі музейної справи держав Сторін.

Стаття 7

Сторони сприяють розширенню та активізації співпраці в сфері охорони культурної спадщини. Форми співпраці будуть узгоджуватися безпосередньо між відповідними установами Сторін.

Стаття 8

Сторони, в межах компетенції та відповідно до норм міжнародного права і законодавства держав Сторін, вживають заходів щодо запобігання незаконного ввезення та вивезення культурних цінностей, проведуть переговори на урядовому рівні з питань підготовки угоди про запобігання викрадення, незаконних розкопок, незаконного ввезення та вивезення культурних цінностей.

Стаття 9

Сторони поділяють спільну зацікавленість у розвитку культурних і креативних індустрій і відзначають важливу роль, яку відіграють культурні та креативні індустрії у забезпеченні сталого розвитку економіки Сторін.

Для досягнення ефективної спільної діяльності в сфері культурних і креативних індустрій Сторони заохочують різні способи співпраці, які можуть включати, але не обмежуватися наступним:

- обмін і поширення інформації про політику і досвіді, накопичені в сфері культурних і креативних індустрій;

- візити і обміни між посадовими особами та експертами в сфері культурних і креативних індустрій;

- сприяння заохоченню спільних проектів в сфері культурних і креативних індустрій, проведення семінарів і практикумів;

- участь в навчальних програмах в сфері дизайну, медіа, анімації тощо;

- інші спільні дії в сфері культурних і креативних індустрій за згодою Сторін.

Стаття 10

Сторони досягли домовленості про зміцнення культурного обміну в рамках ініціативи "Один пояс, один шлях" і заохочують тісне співробітництво між театрами і музеями держав Сторін за допомогою таких платформ як Міжнародна театральна асоціація "Шовковий шлях", Міжнародний союз музеїв "Шовковий шлях" та інші. Китайська Сторона вітає вступ художніх музеїв та інших установ Української Сторони до Міжнародного союзу художніх музеїв "Шовковий шлях".

Стаття 11

Сторони здійснюють культурний обмін на наступних умовах:

а) при обміні творчими колективами, делегаціями та окремими представниками:

- Сторона, що приймає, бере на себе витрати, пов'язані з проживанням та харчуванням, згідно з затвердженими у відповідній державі нормами, забезпечує локальні перевезення транспортом відповідно до програми перебування;

- Сторона, що направляє, бере на себе витрати на проїзд (в тому числі на перевезення багажу та реквізиту) в обидва кінці;

б) при обміні виставками з музейних фондів і виставками сучасного мистецтва: умови, терміни, характер, місце експонування та умови страхування визначаються у кожному випадку окремими протоколами.

Стаття 12

Якщо не передбачено інше, фінансування заходів у рамках реалізації положень Програми здійснюється на паритетних засадах.

Стаття 13

Розбіжності щодо тлумачення або застосування цієї Програми вирішуються шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 14

До цієї Програми можуть бути внесені зміни і доповнення дипломатичними каналами за взаємною згодою двох Сторін.

Стаття 15

Ця Програма набирає чинності з дати її Підписання і діє до 31 грудня 2022 року.

Вчинено в м. Київ 5 грудня 2017 року двох примірниках, кожний українською та китайською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.


За Міністерство культури
України

За Міністерство культури
Китайської Народної Республіки


(підпис)

(підпис)вгору