Документ 161-2018-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 березня 2018 р. № 161-р
Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року

1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року, що додається.

Визначити Державне космічне агентство державним замовником Програми.

2. Державному космічному агентству разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 161-р

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Компоненти рідкого ракетного палива - пальне типу гептил (далі - компоненти ракетного палива) у кількості 96,7 тонни зберігаються на підприємствах, що належать до сфери управління ДКА:

60 тонн гептилу - на державному підприємстві “Конструкторське бюро “Південне” імені М.К. Янгеля”;

36,7 тонни гептилу - на державному підприємстві “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова”.

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Державна цільова програма утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року (далі - Програма), такі:

компоненти ракетного палива є високотоксичними агресивними хімічними рідинами, які вимагають особливих умов їх зберігання, порушення яких може призвести до виникнення безпосередньої загрози для життя і здоров’я населення;

залишки високотоксичних вибухонебезпечних компонентів ракетного палива, які у процесі використання вийшли з кондиції, не підлягають подальшому використанню і підлягають утилізації;

випробувальні стенди із залишками компонентів ракетного палива, які не використовувались останні 15-20 років, морально і фізично застаріли, використання їх в подальшому неможливе, а зберігання в них залишків токсичних речовин є небезпечним.

Розроблення Програми відповідає пріоритетам державної політики, зокрема Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 287 (пункт 3.9. Загрози екологічній безпеці).

Програма (державний замовник - ДКА) передбачає утилізацію компонентів ракетного палива типу гептил у кількості 96,7 тонни з обсягом фінансування орієнтовно 110,229 млн. гривень.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

Проблема знищення великої кількості компонентів ракетного палива виникла з початку 1990-х років після зняття з бойового чергування стратегічних ракетних комплексів наземного базування.

З 1995 по 2015 рік було прийнято ряд постанов Кабінету Міністрів України з вилучення та утилізації токсичних речовин, в тому числі затверджено дві державні програми:

Державна програма утилізації рідинних компонентів ракетного палива та інших токсичних технічних речовин на 1999-2001 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1999 р. № 568 (Офіційний вісник України, 2008 p., № 49, ст. 1621);

Державна цільова програма утилізації компонентів рідкого ракетного палива та інших токсичних технічних речовин на 2010-2014 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 874 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 74, ст. 2618).

Через відсутність фінансування ДКА з боку державного бюджету за зазначеними заходами та програмами залишилися неутилізованими 96,7 тонни компонентів ракетного пального, які зберігаються на підприємствах, що належать до сфери управління ДКА.

Для запобігання підвищенню рівня загрози техногенної аварії необхідно утилізувати залишки компонентів ракетного палива та виконати заходи з ліквідації наслідків їх зберігання.

Розв’язати зазначені завдання можливо тільки за умови цільового державного фінансування, для чого доцільно розробити і затвердити Програму.

Мета Програми

Метою Програми є здійснення заходів із зберігання та поетапної утилізації всіх надлишкових та непридатних високотоксичних запасів компонентів ракетного палива (гептилу), які зберігаються на підприємствах, що належать до сфери управління ДКА, з використанням технологічних процесів, які відповідатимуть вимогам техногенної та екологічної безпеки, а також нейтралізація та ліквідація місць зберігання компонентів ракетного палива, що дасть змогу запобігти виникненню надзвичайних ситуацій.

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Можливими варіантами розв’язання проблеми є:

підготовка робочих місць для приймання, зберігання компонентів ракетного палива (некондиційного гептилу) на складах державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова” після його отримання від Міноборони;

розроблення та впровадження заходів із забезпечення подальшого безпечного зберігання компонентів ракетного палива особовим складом державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова”;

утилізація (знищення) залишків компонентів ракетного палива, які зберігаються на підприємствах, що належать до сфери управління ДКА.

Перший та другий варіанти передбачають значні фінансові витрати, до того ж, зважаючи на значні строки консервації та некондиційний стан як самого палива, так і ємностей для його зберігання, абсолютно не гарантують безпечне зберігання компонентів ракетного палива та запобігання екологічній катастрофі.

Третій варіант передбачає знищення компонентів ракетного палива шляхом його високотемпературного спалювання в екологічно безпечний спосіб на підприємствах, що належать до сфери управління ДКА, та є технічно та економічно можливим.

З урахуванням результатів порівняльного аналізу можливих варіантів розв’язання проблеми утилізації компонентів ракетного палива оптимальним є третій варіант, який передбачає утилізацію компонентів ракетного палива безпечним термічним способом.

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми

Розв’язання проблеми передбачається здійснити шляхом:

утилізації компонентів ракетного палива за процедурою закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

Способами розв’язання проблеми є:

проведення комплексу заходів з підготовки місць зберігання компонентів ракетного палива до проведення утилізації;

утилізація компонентів ракетного палива технічно прийнятним та економічно ефективним способом;

здійснення заходів щодо ліквідації наслідків експлуатації місць зберігання компонентів ракетного палива та рекультивації земель, на яких вони зберігались.

Строк виконання Програми - 2018-2020 роки.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми дасть змогу утилізувати компоненти ракетного палива, які зберігаються на підприємствах, що належать до сфери управління ДКА, протягом трьох років і ліквідувати наслідки їх зберігання.

У результаті виконання Програми планується досягти:

в економічній сфері:

- зменшення обсягів поточних витрат, пов’язаних з утриманням місць зберігання компонентів ракетного палива, що сприятиме економії близько 6 млн. гривень, які витрачаються на їх щорічне утримання;

- часткової компенсації витрат державного бюджету на виконання заходів Програми за рахунок реалізації продуктів утилізації та металобрухту і майна, які буде вивільнено після ліквідації місць зберігання, що дасть змогу поповнити державний бюджет на суму близько 15 млн. гривень;

у соціальній сфері:

- зниження соціальної напруженості і негативного ставлення громадськості до місць зберігання компонентів ракетного палива;

- збереження чисельності працівників підприємств промисловості, які мають досвід роботи з ракетним паливом;

- збільшення кількості робочих місць на державних підприємствах;

у сфері техногенної та екологічної безпеки:

- поліпшення екологічного стану, ліквідації потенційної загрози здоров’ю населення та навколишньому природному середовищу;

- зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, інших передбачених законодавством джерел.

Обсяг видатків, пов’язаних з виконанням Програми, орієнтовно становитиме 110,229 млн. гривень і щороку повинен уточнюватися під час складання проекту Державного бюджету України на наступний рік.

Особовий склад, який буде залучатися до підготовки місць зберігання компонентів ракетного палива, має достатню кваліфікацію та досвід роботи для забезпечення безаварійної роботи існуючих інженерних комунікацій та належного стану об’єктів зберігання. Водночас у процесі підготовки робіт з утилізації компонентів ракетного палива слід організувати додаткове навчання фахівців за необхідною спеціалізацією, зокрема з вилучення із стендів та здійснення перевезень компонентів ракетного палива.вгору