Про реорганізацію деяких вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.20101709-р
Документ 1709-2010-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.09.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 серпня 2010 р. N 1709-р
Київ
Про реорганізацію деяких вищих навчальних
закладів Міністерства внутрішніх справ

1. Погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ
щодо реорганізації:
Київського національного університету внутрішніх справ шляхом
перетворення в Національну академію внутрішніх справ;
Академії управління Міністерства внутрішніх справ шляхом
приєднання до Національної академії внутрішніх справ та створення
на її базі Навчально-наукового інституту управління Національної
академії внутрішніх справ.
Реорганізацію здійснити в межах асигнувань, передбачених
Міністерству внутрішніх справ на підготовку кадрів.
2. Установити, що слухачі, курсанти, студенти, які навчаються
у вищих навчальних закладах, що реорганізуються, продовжують
навчання в Національній академії внутрішніх справ.
3. Міністерству внутрішніх справ:
затвердити за погодженням з Міністерством освіти і науки
Статут Національної академії внутрішніх справ;
разом із заінтересованими центральними органами виконавчої
влади подати у місячний строк пропозиції щодо приведення актів
Кабінету Міністрів України у відповідність з цим розпорядженням та
привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим
розпорядженням.
4. Це розпорядження набирає чинності одночасно з Указом
Президента України про збереження за Академією, утвореною
відповідно до пункту 1 цього розпорядження, статусу національної
( 887/2010 ).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31вгору