Документ 1814-VI, попередня редакція — Редакція від 01.04.2011, підстава - 2755-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо державної підтримки літакобудівної
промисловості в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 10, ст.101 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про державну підтримку літакобудівної
промисловості в Україні" ( 2660-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 50, ст. 261):
1) назву та преамбулу викласти в такій редакції:
"Про розвиток літакобудівної промисловості
Цей Закон створює умови для розвитку літакобудівної
промисловості, забезпечує виконання суверенних зобов'язань
держави, спрямованих на розвиток літакобудівної промисловості,
збереження та збільшення робочих місць на підприємствах суміжних
галузей.
Цей Закон має на меті посилення цивільної та військової
безпеки України, забезпечення конкурентоспроможності літаків,
двигунів для них та авіаційного обладнання вітчизняного
виробництва";
2) статті 2 і 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Цей Закон застосовується до юридичних осіб -
резидентів України, які здійснюють діяльність у галузі
літакобудівної промисловості та згідно із законом мають відповідні
ліцензії, а також відповідні сертифікати на право розробки або
виробництва, або ремонту, або переобладнання, або модифікації, або
технічного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних
двигунів (далі - суб'єкти літакобудування) та відповідають хоча б
двом з таких критеріїв:
а) здійснюють розробку авіаційної техніки та авіаційних
двигунів, виробництво авіаційної техніки та авіаційних двигунів,
ремонт авіаційної техніки та авіаційних двигунів;
б) виконують державне або оборонне замовлення на розробку
авіаційної техніки та авіаційних двигунів, виробництво авіаційної
техніки та авіаційних двигунів, ремонт авіаційної техніки та
авіаційних двигунів;
в) забезпечують виконання Україною міжнародних зобов'язань з
реалізації міжнародних контрактів з розробки авіаційної техніки та
авіаційних двигунів, постачання авіаційної техніки та авіаційних
двигунів, виробництва авіаційної техніки та авіаційних двигунів,
ремонту авіаційної техніки та авіаційних двигунів.
Перелік суб'єктів літакобудування, щодо яких запроваджено
тимчасові заходи державної підтримки, формує Міністерство
промислової політики України та затверджує Кабінет Міністрів
України.
Суб'єкти літакобудування, які не відповідають критеріям,
встановленим цією статтею, виключаються Кабінетом Міністрів
України із затвердженого Переліку за поданням Міністерства
промислової політики України.
Стаття 3. Тимчасово, до 1 січня 2016 року, з метою створення
належних умов для забезпечення виконання Україною зобов'язань,
передбачених міжнародними договорами (угодами) України, до
суб'єктів літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2
цього Закону, застосовуються особливості сплати ввізного мита щодо
товарів за кодами Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ) згідно з нормами пункту "р" статті 19 Закону
України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ), особливості
здійснення розрахунків в іноземній валюті згідно з нормами статті
6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній
валюті" ( 185/94-ВР ), а також особливості сплати земельного
податку, податку на додану вартість, податку на прибуток
підприємств, встановлені відповідними податковими законами".
2. У частину першу статті 19 Закону України "Про Єдиний
митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 19, ст. 259 із наступними змінами) включити пункт "р"
такого змісту:
"р) до 1 січня 2016 року товари, які ввозяться у митному
режимі імпорту (реімпорту) суб'єктами літакобудування, що
підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток
літакобудівної промисловості" ( 2660-14 ), за такими кодами
Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності
(УКТ ЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ):
2707 20 90 00, 2707 30 10 00, 2707 60 00 00, 2710 11 21 00,
2710 19 81 00, 2710 19 99 00, 2712 20 90 00, 2805 30 90 00,
2818 10 90 00, 2827, 2835, 3204 90 00 00, 3207 40 30 00, 3208,
3209, 3211 00 00, 3214 10 10 10, 3603 00, 3604 90 00 00,
3703 10 00 00, 3703 90 10 00, 3824 10 00 90, 3824 90 35 00,
3824 90 40 00, 3824 90 50 00, 3824 90 65 00, 3901, 3909, 3911,
3917, 3919, 3920, 3921, 4002, 4005, 4006 90 00 00, 4006 90 00 90,
4008, 4009, 4011 30 10 00, 4016, 4017 00, 7003, 7007, 7019,
7202, 7205 10 00 00, 7205 29 00 00, 7207, 7208, 7209, 7211, 7212,
7213, 7214, 7215, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221 00 10 00, 7223,
7224 90 18 00, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7304, 7311 00 10 00,
7312, 7315, 7318, 7326, 7407, 7409, 7411, 7413 00, 7419, 7502,
7504 00 00 00, 7505, 7506, 7507, 7508, 7601, 7603, 7604, 7605,
7606, 7607 11 90 00, 7607 19 99 00, 7607 20 91 00, 7608,
7609 00 00 00, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8111 00 90 00,
8112, 8307, 8409 10 10 00, 8411 11 10 00, 8411 12 11 00,
8411 12 13 00, 8411 12 19 00, 8411 12 90 00, 8411 21 10 00,
8411 22 11 00, 8411 22 19 00, 8411 81 10 00, 8411 82 10 00,
8411 91 10 10, 8411 91 10 90, 8411 91 90 00, 8411 99 10 00,
8412 10 10 00, 8412 21 10 00, 8412 29 10 00, 8412 31 10 00,
8412 39 10 00, 8412 80 91 00, 8412 90 10 00, 8413 19 10 00,
8413 20 10 00, 8413 30 10 00, 8413 50 10 00, 8413 60 10 00,
8413 70 10 00, 8413 81 10 00, 8413 91 10 00, 8414 10 10 00,
8414 20 10 00, 8414 30 10 00, 8414 51 10 00, 8414 59 10 00,
8414 80 10 00, 8414 90 10 00, 8415 81 10 00, 8415 82 10 00,
8415 83 10 00, 8415 90 10 00, 8419 50 10 00, 8419 81 10 00,
8419 90 10 00, 8421 19 10 00, 8421 21 10 00, 8421 23 10 00,
8421 29 10 00, 8421 31 10 00, 8421 39 10 00, 8424, 8425 11 10 00,
8425 19 10 00, 8425 31 10 00, 8425 39 10 00, 8425 42 10 00,
8425 49 10 00, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463,
8466, 8471 10 10 00, 8471 41 10 00, 8471 49 10 00, 8471 60 10 00,
8471 70 10 00, 8473 30, 8479 89 10 00, 8481, 8482, 8483,
8501 20 10 00, 8501 31 10 00, 8501 32 10 00, 8501 33 10 00,
8501 34 10 00, 8501 40 10 00, 8501 51 10 00, 8501 52 10 00,
8501 53 10 00, 8501 61 10 00, 8501 62 10 00, 8501 63 10 00,
8502 11 10 00, 8502 12 10 00, 8502 13 10 00, 8502 20 10 00,
8502 39 10 00, 8502 40 10 00, 8504 10 10 00, 8504 31 10 00,
8504 32 10 00, 8504 33 10 00, 8504 40 10 00, 8504 50 10 00, 8505,
8506, 8507 10 10 00, 8507 20 10 00, 8507 30 10 00, 8507 40 10 00,
8507 80 10 00, 8507 90 10 00, 8511 10 10 00, 8511 20 10 00,
8511 30 10 00, 8511 40 10 00, 8511 50 10 00, 8511 80 10 00, 8515,
8525 10 10 00, 8525 20 10 00, 8526 10 10 00, 8526 91 11 00, 8526
91 19 00, 8526 91 90 00, 8526 92 10 00, 8528 21 90 00, 8529 10 10
00, 8529 90 10 00, 8531 10 10 00, 8531 20 10 00, 8531 80 10 00,
8532, 8533, 8535, 8536, 8537, 8538 10 00 00, 8538 90 99 00, 8541,
8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 9014 10 10 00, 9014 20 13 00, 9014
20 18 00, 9014 20 90 00, 9014 90 90 00, 9017 20, 9017 30, 9017 80,
9020 00, 9023, 9024, 9025 11 10 00, 9025 19 10 00, 9025 80 15 00,
9025 90 10 00, 9026 10 10 00, 9026 20 10 00, 9026 80 10 00,
9026 90 10 00, 9027, 9029 10 10 00, 9029 20 10 00, 9030 10 10 00,
9030 20 10 00, 9030 31 10 00, 9030 39 10 00, 9030 40 10 00,
9030 83 10 00, 9030 89 10 00, 9030 90 10 00, 9031 80 10 00,
9031 90 10 00, 9032 10 10 00, 9032 20 10 00, 9032 81 10 00, 9032
89 10 00, 9033.
Обсяг та порядок ввезення таких товарів визначаються
Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення цільового використання таких товарів або
перевищення граничного обсягу їх ввезення у митному режимі імпорту
(реімпорту) до суб'єктів літакобудування застосовуються норми
підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

6. У Законі України "Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 40, ст. 364; 2000 р., N 22, ст. 172):
1) у першому реченні частини першої статті 1 цифри та слова
"90 календарних днів" замінити цифрами та словами "180 календарних
днів";
2) у частині першій статті 2 цифри та слова "90 календарних
днів" замінити цифрами та словами "180 календарних днів";
3) перше речення частини четвертої статті 6 викласти в такій
редакції:
"Розрахунки за експортно-імпортними операціями суб'єктів
космічної діяльності, визначених відповідно до статті 1 Закону
України "Про космічну діяльність" ( 502/96-ВР ), а також суб'єктів
літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону
України "Про розвиток літакобудівної промисловості" ( 2660-14 ),
після перерахування авансових платежів за виконання робіт з
виготовлення (розробки) агрегатів, систем космічних ракетних
комплексів (космічних ракет-носіїв), космічних апаратів, наземного
сегмента космічних систем та їх агрегатів, систем і комплектуючих,
а також з розробки, виробництва, переобладнання, ремонту,
модифікації, технічного обслуговування авіаційної техніки та
авіаційних двигунів здійснюються у строк до 500 календарних днів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Норми пунктів 2 і 4 розділу I цього Закону застосовуються з
першого числа місяця, наступного за місяцем, на який припадає день
опублікування цього Закону, а пунктів 3, 5 і 6 розділу І цього
Закону - починаючи з податкового періоду, на який припадає день
опублікування цього Закону.
2. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до
набрання чинності цим Законом, застосовуються в частинах, що не
суперечать нормам цього Закону.
3. Кабінету Міністрів України:
1) при підготовці проекту закону про Державний бюджет України
на черговий рік передбачати повну компенсацію відповідних втрат
доходів місцевих бюджетів у розмірі зменшення надходжень до таких
бюджетів у разі застосування особливостей сплати земельного
податку суб'єктами літакобудування, що підпадають під дію статті 2
Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості"
( 2660-14 );
2) протягом місяця з дня опублікування цього Закону:
розробити та привести у відповідність із нормами цього Закону
свої нормативно-правові акти;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади нормативно-правових актів у
відповідність із нормами цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 січня 2010 року
N 1814-VIвгору