Документ 184-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.03.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2018 р. № 184
Київ

Деякі питання оплати праці членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та її секретаріату

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 р. № 184

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Назву підграфи “Вища рада правосуддя, Конституційний Суд України, Верховний Суд (Верховний Суд України), вищі спеціалізовані суди, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, ДСА” графи “Розмір посадового окладу у системі правосуддя з урахуванням юрисдикції, гривень” додатку 6 до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284; 2018 р., № 12, ст. 417), після слів “Вища кваліфікаційна комісія суддів України” доповнити словами “, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів”.

2. У схемі посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 358 “Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1399; 2018 р., № 12, ст. 417):

1) назву підграфи “Вища рада правосуддя, Верховний Суд (Верховний Суд України), вищі спеціалізовані суди, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, ДСА” графи “Розмір місячного посадового окладу, гривень (коефіцієнт до мінімального посадового окладу)” після слів “Вища кваліфікаційна комісія суддів України” доповнити словами “, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів”;

2) пункт 1 приміток після слів “Вищої кваліфікаційної комісії суддів України” доповнити словами “, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 456 “Про оплату праці членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 57, ст. 1686):

1) підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції:

“1) розміри посадових окладів членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі - Комісія) визначаються за схемою посадових окладів на посадах державної служби, передбаченою для державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, яка визначається щороку Кабінетом Міністрів України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік за групою 1 оплати праці;”.

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Членам Комісії виплачується:

1) надбавка за інтенсивність праці у розмірі не менш як 50 відсотків посадового окладу з урахуванням таких критеріїв: якість і складність підготовлених документів, терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів, ініціативність у роботі;

2) надбавка за виконання особливо важливої роботи у розмірі не менш як 50 відсотків посадового окладу з урахуванням таких критеріїв: виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямів роботи, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, виконання роботи, що вимагає від члена Комісії особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення ефективності роботи Комісії.

Надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи встановлюються її членам рішеннями Комісії;

3) надбавка за вислугу років з урахуванням стажу роботи в галузі права у відсотках посадового окладу: понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40, понад 30 років - 45, понад 35 років - 50 відсотків.

У разі виникнення права на підвищення надбавки за вислугу років протягом календарного місяця її розмір змінюється з дня набуття права на підвищення;

4) допомога для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати члена Комісії.”.вгору