Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах
Розпорядження Президента України від 14.07.2001190/2001-рп
Документ 190/2001-рп, поточна редакція — Прийняття від 14.07.2001

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про невідкладні заходи щодо запобігання
загибелі людей на водних об'єктах

З огляду на збільшення за останній час кількості нещасних
випадків і надзвичайних ситуацій на водних об'єктах та з метою
запобігання загибелі людей на цих об'єктах:
1. Кабінету Міністрів України невідкладно вжити заходів щодо
підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади у
сфері пошуку і рятування людей на водних об'єктах, зокрема:
встановити персональну відповідальність керівників органів
виконавчої влади за забезпечення додержання вимог законодавства
щодо безпечного використання водних об'єктів, а також за
своєчасність та ефективність заходів із попередження нещасних
випадків і надзвичайних ситуацій на водних об'єктах;
вирішити питання щодо фінансового та матеріально-технічного
забезпечення аварійно-рятувальних формувань і підрозділів
Державної пошуково-рятувальної служби на водних об'єктах
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також
розміщення зазначених формувань та підрозділів у містах Києві,
Керчі, Маріуполі, Одесі, Севастополі, Хмельницькому та Черкасах;
визначити порядок обліку місць масового відпочинку населення
поблизу водних об'єктів.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у
двотижневий строк:
проаналізувати причини загибелі людей на водних об'єктах та
визначити конкретні заходи щодо усунення цих причин, налагодження
ефективної роботи з попередження нещасних випадків і надзвичайних
ситуацій на водних об'єктах, а також визначити керівників районних
державних адміністрацій, відповідальних за виконання зазначених
заходів;
ужити заходів щодо наведення належного порядку на пляжах,
інших місцях, відведених для купання населення, та залучити в
установленому законодавством порядку громадські формування з
охорони громадського порядку, інші об'єднання громадян до
забезпечення встановленого режиму щодо заборони купання, плавання
на човнах та рибальства на водних об'єктах;
утворити в місцях масового відпочинку населення поблизу
водних об'єктів сезонні пости пошуково-рятувальних служб;
провести роботу з відповідними органами місцевого
самоврядування щодо створення у складі комунальних
аварійно-рятувальних служб мобільних формувань з рятування на
водних об'єктах та вжити в межах своїх повноважень заходів щодо їх
належного фінансового та матеріально-технічного забезпечення;
організувати проведення разом з органами місцевого
самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій,
об'єднаннями громадян широкої інформаційно-пропагандистської
роботи з питань безпеки користування водними об'єктами, звернувши
особливу увагу на роз'яснення правил поведінки на воді дітей, їх
батьків та методики надання першої медичної допомоги.
3. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України забезпечити оперативне висвітлення в засобах
масової інформації динаміки виникнення нещасних випадків та
надзвичайних ситуацій на водних об'єктах та заходів щодо їх
ліквідації.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 липня 2001 року
N 190/2001-рпвгору