Документ 206-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.03.2015. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо підготовлення, виготовлення, розповсюдження книжок та періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 17, ст.119)

Верховна Рада України постановляє:

1. Підпункт 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) викласти в такій редакції:

"197.1.25. постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва на митній території України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 лютого 2015 року
№ 206-VIII
вгору