Документ 216/97-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.04.1997
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.05.1997. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу
в народному господарстві"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 22, ст. 158 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про пріоритетність соціального
розвитку села та агропромислового комплексу в народному
господарстві" ( 400-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 32, ст.453) такі зміни:
1. Частину першу статті 5 викласти у такій редакції: "Розмір державних централізованих капіталовкладень, що
спрямовуються на зміцнення матеріально-технічної бази соціальної
сфери села та агропромислового комплексу, має становити не менше
одного процента від вартості валового внутрішнього продукту
України. Ці капіталовкладення виділяються в Державному бюджеті
України окремим рядком".
2. У статті 6: частину першу доповнити реченням такого змісту: "У випадках, коли спорудження зазначених об'єктів
здійснюється за власні кошти суб'єктів господарювання, то понесені
ними витрати відшкодовуються з Державного бюджету України і
місцевих бюджетів";
частину п'яту доповнити реченням такого змісту: "Забороняється ліквідація, реорганізація та перепрофілювання
закладів охорони здоров'я, освіти, соціального захисту населення
(будинки-інтернати для престарілих та інвалідів) у сільській
місцевості".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 квітня 1997 року
N 216/97-ВРвгору