Документ 2260-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.01.2018. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 6-7, ст.44)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 5, ст. 28) такі зміни:

1. У статті 2:

в абзаці четвертому пункту 1 частини першої цифри "2018" замінити цифрами "2021";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. З метою забезпечення комерційного обліку природного газу для населення суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, оснащують споживачів природного газу - фізичних осіб (населення) індивідуальними лічильниками газу. Загальнобудинковий лічильник газу може бути встановлений лише за згодою співвласників багатоквартирного будинку в порядку, визначеному статтею 10 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

2. У статті 3:

абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

"коштів відповідного бюджету, крім коштів місцевих бюджетів";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Побутові споживачі природного газу - фізичні особи (населення) можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за тарифом на розподіл природного газу.

Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення) встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення), які встановлять лічильники протягом 2018 року, відповідна компенсація здійснюється протягом 12 місяців".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

3. В абзаці четвертому частини першої статті 5 цифри "2018" замінити цифрами "2021".

4. У частині першій статті 6:

у підпункті "а" пункту 1:

в абзаці четвертому цифри "2018" замінити цифрами "2021";

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"У разі ненадання співвласниками багатоквартирного будинку згоди на встановлення загальнобудинкового лічильника газу суб’єктам господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, припинення розподілу природного газу таким споживачам забороняється";

в абзаці четвертому підпункту "а" пункту 2 цифри "2018" замінити цифрами "2021".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 грудня 2017 року
№ 2260-VIII
вгору