Документ 2273-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.02.2018. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо уточнення деяких положень

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 11, ст.56)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2015 р., № 30, ст. 277; 2017 р., № 26, ст. 300, № 29, ст. 316) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:

"спортивна зброя - сертифікована в установленому законодавством порядку вогнепальна (крім бойової) чи пневматична, стрілецька, вихолощена (охолощена) та холодна зброя, призначена виключно для ураження цілей під час проведення спортивних заходів, параметри і характеристики якої зафіксовані у правилах спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні".

2. Статтю 48 після частини чотирнадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Придбання, зберігання, перевезення і використання спортивної зброї, боєприпасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів здійснюються відповідно до законодавства суб’єктами сфери фізичної культури і спорту, що розвивають види спорту, визнані в Україні, правила змагань яких передбачають використання спортсменами вогнепальної (крім бойової) чи пневматичної, стрілецької, вихолощеної (охолощеної) та холодної зброї. Облік та сертифікація спортивної зброї здійснюються в установленому законодавством порядку".

У зв’язку з цим частини п’ятнадцяту і шістнадцяту вважати відповідно частинами шістнадцятою і сімнадцятою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 січня 2018 року
№ 2273-VIII




вгору