Про внесення змін до деяких актів Президента України
Указ Президента України від 31.05.2016231/2016
Документ 231/2016, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.05.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.06.2016. Подивитися в історії? )

Указ
Президента України

Про внесення змін до деяких актів Президента України

1. Внести до актів Президента України такі зміни:

1) у статті 2 Указу Президента України від 10 березня 2000 року № 456 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України" (зі змінами, внесеними Указами від 24 березня 2003 року № 253 та від 16 травня 2008 року № 444) слово "щорічних" виключити, а слова "Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки" замінити словами "Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки";

2) в Указі Президента України від 12 червня 2000 року № 779 "Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених" (зі змінами, внесеними Указами від 21 лютого 2001 року № 104, від 24 березня 2003 року № 253, від 4 грудня 2007 року № 1179, від 16 травня 2008 року № 444, від 8 липня 2013 року № 374 та від 20 грудня 2013 року № 698):

а) у назві та тексті Указу слова "щорічна", "щорічні" в усіх відмінках виключити;

б) у Положенні про щорічну премію Президента України для молодих вчених, затвердженому зазначеним Указом:

у назві та пункті 1 Положення слово "щорічна" в усіх відмінках виключити;

пункт 1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Премія присуджується громадянам України";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Присуджується щороку до сорока премій (із них до двадцяти премій для молодих вчених вищих навчальних закладів) у розмірі 40 тисяч гривень кожна";

абзац перший пункту 4 замінити двома абзацами такого змісту:

"4. Висування робіт для участі у конкурсі на здобуття премії (далі - конкурс) провадиться науковою установою, вищим навчальним закладом, юридичною особою, що має відповідні наукові підрозділи (у значенні Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"), за рішенням її вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, керівними органами громадських наукових організацій, а також колегіями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Висування робіт для участі у конкурсі провадиться із забезпеченням їх широкого обговорення".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

у пункті 5:

- абзац перший викласти в такій редакції:

"5. У конкурсі робіт на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад'юнкти, докторанти, інші вчені та інженерно-технічні працівники наукових установ (організацій), вищих навчальних закладів, організацій та підприємств як індивідуально, так і у складі колективу претендентів";

- в абзаці третьому слова "вченої (науково-технічної) ради" замінити словами "вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради";

- абзац шостий виключити;

- абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Вік осіб, які висуваються на здобуття премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висування роботи для участі у конкурсі на здобуття премії";

у пункті 8:

- абзац перший доповнити словами "та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комітету";

- в абзаці другому слова "науково-технічних і вчених рад" замінити словами "вчених (наукових, науково-технічних, технічних) рад";

у пункті 9 слова та цифру "до 1 жовтня" виключити;

у тексті Положення слова "праця", "праці" в усіх відмінках замінити словами "робота", "роботи" у відповідних відмінках;

3) у частині першій статті 2 Указу Президента України від 9 квітня 2002 року № 315 "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених" (зі змінами, внесеними Указом від 24 березня 2003 року № 253) слова "щорічні", "щорічну" та цифри і слова "III - IV рівнів акредитації" виключити, а слова "галузевих академій наук, державних наукових установ" замінити словами "національних галузевих академій наук, наукових установ";

4) у статті 2 Указу Президента України від 4 грудня 2007 року № 1179 "Про додаткові заходи щодо підтримки досліджень теми Голодомору 1932 - 1933 років в Україні" слово "щорічної" виключити;

5) у пункті 3 статті 5 Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444 "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери" слово "щорічних" виключити;

6) в Описі Диплома лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, затвердженого Розпорядженням Президента України від 15 березня 1993 року № 31 "Про Диплом лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки":

в абзаці п'ятому слова "Голова Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки", "Вчений секретар Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки", "Голови та вченого секретаря Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки" замінити відповідно словами "Голова Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки", "Керівник Секретаріату Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки", "Голови Комітету та керівника Секретаріату Комітету";

абзац сьомий виключити;

7) у Розпорядженні Президента України від 10 грудня 2001 року № 347 "Про описи Почесного знака і свідоцтва лауреата щорічної премії Президента України для молодих вчених" (зі змінами, внесеними Указом від 24 березня 2003 року № 253):

а) у назві та тексті Розпорядження, а також у додатках до нього слово "щорічна" в усіх відмінках виключити;

б) в абзаці четвертому Опису свідоцтва лауреата щорічної премії Президента України для молодих вчених, затвердженого зазначеним Розпорядженням, слова "Учений секретар Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки", "Голови та ученого секретаря Комітету" замінити відповідно словами "Керівник Секретаріату Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки", "Голови Комітету та керівника Секретаріату Комітету".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
31 травня 2016 року
№ 231/2016
вгору