Про Президентський кадровий резерв "Нова еліта нації"
Указ Президента Украины; Положение от 05.04.2012246/2012
Документ 246/2012, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 06.09.2014, основание - 702/2014

Указ
Президента України

{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 702/2014 від 02.09.2014}

Про Президентський кадровий резерв "Нова еліта нації"

З метою створення механізму добору до Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" найбільш обдарованих громадян України, залучення їх до впровадження реформ у сферах державного управління постановляю:

1. Започаткувати Президентський кадровий резерв "Нова еліта нації".

2. Затвердити:

Положення про Президентський кадровий резерв "Нова еліта нації" (додається);

Положення про Комісію з питань Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" (додається).

3. Утворити Комісію з питань Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" (далі - Комісія).

Призначити ЛЬОВОЧКІНА Сергія Володимировича - Главу Адміністрації Президента України - головою Комісії з питань Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації".

Голові Комісії з питань Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" подати у тижневий строк пропозиції щодо персонального складу Комісії.

4. Установити, що у 2012 році формування Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" (далі - Президентський кадровий резерв) здійснюється відповідно до Положення про Президентський кадровий резерв "Нова еліта нації", затвердженого цим Указом, у такі строки:

квоти за відповідними пріоритетними сферами державного управління затверджуються до 1 травня;

оголошення про проведення конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву оприлюднюється до 7 травня;

прийом документів від осіб, які бажають узяти участь у конкурсі з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву, здійснюється з 10 травня до 25 червня;

списки осіб, допущених до конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву, оприлюднюються до 27 червня;

оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву проводиться з 5 по 25 липня;

результати оцінювання передаються територіальним органам Національного агентства України з питань державної служби до 1 серпня;

списки осіб, які отримали найкращі результати оцінювання і можуть бути рекомендовані для зарахування до Президентського кадрового резерву, складаються і оприлюднюються до 5 серпня;

пакети документів осіб, які можуть бути рекомендовані для зарахування до Президентського кадрового резерву, у тому числі матеріали щодо їх оцінювання, передаються Національному агентству України з питань державної служби до 8 серпня;

попереднє опрацювання документів осіб, які можуть бути рекомендовані для зарахування до Президентського кадрового резерву, формування та оприлюднення зведених списків осіб, рекомендованих для зарахування до Президентського кадрового резерву, здійснюється до 1 вересня;

внесення Президентові України пропозицій щодо кандидатів до Президентського кадрового резерву здійснюється до 15 листопада.

Особи, зараховані до Президентського кадрового резерву у 2012 році, подають перший звіт про участь у запланованих заходах з професійного розвитку до 1 грудня 2013 року.

5. Національному агентству України з питань державної служби розробити за участю Національної академії державного управління при Президентові України та затвердити до 1 травня 2012 року порядок оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву.

6. Кабінету Міністрів України:

забезпечувати при здійсненні добору кандидатів на посади, призначення на які здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України, урахування підготовки у Президентському кадровому резерві;

передбачати щороку під час розроблення проекту закону про Державний бюджет України видатки на забезпечення функціонування Президентського кадрового резерву.

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 6, 9, 13, 14, 15-17 Положення про Президентський кадровий резерв "Нова еліта нації", затвердженого цим Указом, у частині визначення строків формування Президентського кадрового резерву, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 квітня 2012 року
№ 246/2012

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 5 квітня 2012 року № 246/2012

ПОЛОЖЕННЯ
про Президентський кадровий резерв "Нова еліта нації"

1. Це Положення визначає порядок формування та функціонування Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" (далі - Президентський кадровий резерв).

2. Президентський кадровий резерв формується з метою добору та підготовки до роботи у сферах державного управління, що мають пріоритетне значення для досягнення цілей соціально-економічного розвитку (далі - пріоритетні сфери державного управління), найбільш обдарованих громадян України.

3. Президентський кадровий резерв формується на принципах загальнодоступності, об'єктивності, прозорості.

4. Добір кандидатів до Президентського кадрового резерву та внесення Президентові України відповідних пропозицій здійснюється Комісією з питань Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" (далі - Комісія) на підставі рекомендацій Національного агентства України з питань державної служби (Нацдержслужба України).

5. Гранична чисельність Президентського кадрового резерву становить 500 осіб.

Формування Президентського кадрового резерву здійснюється поетапно, шляхом зарахування протягом п'яти років до 100 осіб щороку. У разі виникнення у Президентському кадровому резерві вакансій кількість осіб для зарахування відповідно збільшується.

Список осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву, затверджується Президентом України.

Строк перебування особи у Президентському кадровому резерві становить п'ять років, крім випадків дострокового припинення перебування особи у Президентському кадровому резерві.

Особа може перебувати у Президентському кадровому резерві лише один строк.

6. Президентський кадровий резерв формується з урахуванням квот за відповідними пріоритетними сферами державного управління, які визначаються, виходячи з потреб цих сфер у кадрах, і затверджуються Комітетом з економічних реформ до 1 березня.

7. Добір кандидатів до Президентського кадрового резерву здійснюється на конкурсній основі.

8. Конкурс з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву (далі - конкурс) складається з таких етапів:

1) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

2) прийом документів від осіб, які бажають узяти участь у конкурсі;

3) проведення оцінювання учасників конкурсу;

4) добір кандидатів.

9. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється Комісією на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України до 20 березня.

В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

основні вимоги до учасників конкурсу;

кількість місць, на які здійснюється добір кандидатів, із зазначенням пріоритетних сфер державного управління, за якими формується Президентський кадровий резерв;

строк, графік та місце прийому документів, контактна інформація.

10. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які на день подання документів не досягли сорока років, відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу, а також:

вільно володіють державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;

мають повну вищу освіту відповідно до пріоритетних сфер державного управління;

мають стаж роботи не менше десяти років (у тому числі не менше п'яти років стажу державної служби та/або служби в органах місцевого самоврядування, із них не менш як три роки на керівних посадах, чи не менше п'яти років стажу на керівних посадах у відповідних сферах соціально-економічного розвитку).

11. Не може бути зарахована до Президентського кадрового резерву чи перебувати в ньому особа, яка:

не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 10 цього Положення;

визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

позбавлена в установленому порядку права займати відповідні посади на визначений строк;

має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку;

звільнена з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення та якій рішенням суду заборонено займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування або такою, що прирівнюється до цієї діяльності.

Не може бути зарахована до Президентського кадрового резерву особа, перебування якої у Президентському кадровому резерві було достроково припинено на підставі підпунктів 1-5 пункту 28 цього Положення.

12. Для участі у конкурсі особа, яка відповідає установленим цим Положенням вимогам, особисто подає до територіального органу Нацдержслужби України за місцем проживання такі документи:

1) заяви про:

участь у конкурсі із зазначенням пріоритетної сфери державного управління;

згоду на проведення перевірки поданих нею відомостей;

згоду на зберігання, використання та оприлюднення персональної інформації, яку у разі зарахування особи до Президентського кадрового резерву буде внесено до відповідної бази даних;

2) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені в установленому порядку;

3) дві фотокартки розміром 4x6 см;

4) копії документів про повну вищу освіту, засвідчені в установленому порядку;

5) копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;

6) медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України;

7) заповнену анкету за формою, затвердженою Комісією;

8) повідомлення про відсутність обставин, що унеможливлюють її зарахування до Президентського кадрового резерву і перебування в ньому, за формою, затвердженою Комісією;

9) тези публічного виступу з презентації власного досвіду реалізації проекту чи ідеї проекту у відповідній пріоритетній сфері державного управління, викладені державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;

10) рекомендаційні листи фахівців у відповідних сферах державного управління (за наявності).

Особа може надавати також додаткову інформацію про освіту (зокрема, засвідчені в установленому порядку копії документів про вчені звання, наукові ступені, підвищення кваліфікації), досвід роботи і ділову репутацію, громадську діяльність тощо.

13. Прийом документів, зазначених у пункті 12 цього Положення, здійснюється відповідними територіальними органами Нацдержслужби України з 25 березня до 1 травня.

Подання документів у неповному обсязі або невідповідність їх вимогам, установленим пунктами 10-12 цього Положення, є підставою для відмови в прийнятті документів.

14. Особи, документи яких прийнято, вважаються допущеними до конкурсу.

Списки осіб, допущених до конкурсу, оприлюднюються територіальними органами Нацдержслужби України на їх веб-сайтах та офіційному веб-сайті Нацдержслужби України до 15 травня.

15. Оцінювання учасників конкурсу проводиться з 1 по 30 червня інтерв'ю-центрами, функції яких здійснюють:

в областях, де утворені регіональні інститути державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, - структурні підрозділи цих інститутів, якими здійснюється перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій;

в інших областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі - центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Порядок оцінювання учасників конкурсу визначається Нацдержслужбою України за погодженням із Національною академією державного управління при Президентові України.

Методичне забезпечення діяльності інтерв'ю-центрів здійснюється Національною академією державного управління при Президентові України.

16. Результати оцінювання учасників конкурсу у вигляді рейтингових списків відповідно до суми отриманих балів передаються інтерв'ю-центрами відповідним територіальним органам Нацдержслужби України до 1 липня.

17. Територіальні органи Нацдержслужби України складають за рейтинговим принципом списки осіб, які отримали найкращі результати і можуть бути рекомендовані для зарахування до Президентського кадрового резерву у межах квот за кожною пріоритетною сферою державного управління. Такі списки оприлюднюються на веб-сайтах територіальних органів Нацдержслужби України та офіційному веб-сайті Нацдержслужби України до 5 липня.

Пакети документів осіб, які можуть бути рекомендовані для зарахування до Президентського кадрового резерву, у тому числі матеріали їх оцінювання, територіальні органи Нацдержслужби України передають Нацдержслужбі України до 8 липня.

18. Нацдержслужба України попередньо опрацьовує документи осіб, які можуть бути рекомендовані для зарахування до Президентського кадрового резерву, у тому числі організовує перевірку відомостей, що містяться у поданих документах. Така перевірка здійснюється у порядку, визначеному для проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

У разі встановлення за результатами перевірки факту подання особою, яка може бути рекомендована для зарахування до Президентського кадрового резерву, неправдивих відомостей, виявлення обставин, що унеможливлюють зарахування особи до Президентського кадрового резерву, такі особи до дальшої участі в конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється Нацдержслужбою України.

За результатами попереднього опрацювання документів Нацдержслужба України формує зведений список осіб, рекомендованих для зарахування до Президентського кадрового резерву, за кожною пріоритетною сферою державного управління у кількості, що вдвічі перевищує відповідну квоту, оприлюднює зведені списки за всіма пріоритетними сферами державного управління на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України і передає їх на розгляд Комісії до 1 вересня.

Нацдержслужба України забезпечує запрошення осіб, рекомендованих для зарахування до Президентського кадрового резерву, на засідання Комісії.

19. Комісія розглядає передані Нацдержслужбою України документи, проводить співбесіди з особами, рекомендованими для зарахування до Президентського кадрового резерву, заслуховує їх публічні виступи з презентації власного досвіду реалізації проекту чи ідеї проекту у відповідній пріоритетній сфері державного управління (тривалістю до 5 хвилин) та приймає рішення щодо кандидатів до Президентського кадрового резерву за квотою по кожній пріоритетній сфері державного управління.

Рішення Комісії разом із проектом розпорядження Президента України про затвердження списку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву, подається Комісією на розгляд Президентові України до 15 листопада.

20. Особа вважається зарахованою до Президентського кадрового резерву з дати набрання чинності розпорядженням Президента України про затвердження списку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву.

21. Для організаційного забезпечення формування та супроводження Президентського кадрового резерву Нацдержслужбою України ведеться облік осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву, та вакансій у Президентському кадровому резерві.

22. Особи, зараховані до Президентського кадрового резерву, зобов'язані:

брати участь у запланованих заходах із професійного розвитку;

подавати щороку до 1 грудня до відповідних територіальних органів Нацдержслужби України звіт про участь у запланованих заходах із професійного розвитку;

повідомляти відповідні територіальні органи Нацдержслужби України про виникнення обставин, які унеможливлюють їх перебування у Президентському кадровому резерві.

23. Територіальні органи Нацдержслужби України проводять з особами, зарахованими до Президентського кадрового резерву, координаційну роботу щодо їх професійного розвитку.

Перелік заходів із професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву, складений за пропозиціями Національної академії державного управління при Президентові України та заінтересованих міністерств, затверджується Нацдержслужбою України щороку до 1 листопада.

24. Професійний розвиток осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву, здійснюється шляхом:

підвищення рівня професійної компетентності, зокрема, у формі професійних програм, спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, що організовуються Національною академією державного управління при Президентові України;

підвищення кваліфікації у провідних вищих навчальних закладах України та за кордоном;

стажування в державних органах, а також на державних підприємствах, в установах та організаціях;

участі в конференціях, нарадах, семінарах, круглих столах, тренінгах, робочих групах з підготовки проектів програм, нормативно-правових актів тощо.

25. Територіальні органи Нацдержслужби України аналізують звіти осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву, про їх участь у запланованих заходах із професійного розвитку та подають Нацдержслужбі України відповідні висновки та пропозиції щодо дальшого перебування таких осіб у Президентському кадровому резерві щороку до 20 грудня.

Нацдержслужба України узагальнює висновки та пропозиції і передає їх на розгляд Комісії до 30 грудня.

26. Список осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву, переглядається Комісією щороку у січні.

Позачерговий перегляд списку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву, здійснюється за дорученням Президента України.

27. Комісія щороку до 1 лютого інформує Президента України про стан виконання особами, зарахованими до Президентського кадрового резерву, запланованих заходів із професійного розвитку і подає пропозиції щодо дострокового припинення перебування осіб у Президентському кадровому резерві.

28. Перебування особи у Президентському кадровому резерві припиняється достроково у випадку:

1) подання особою, яка зарахована до Президентського кадрового резерву, особистої заяви про припинення її перебування у Президентському кадровому резерві;

2) виявлення обставин, які унеможливлюють перебування особи у Президентському кадровому резерві, або виникнення обставин, які унеможливлюють її призначення на державну службу;

3) притягнення особи до кримінальної відповідальності або відповідальності за корупційні правопорушення;

4) незадовільного виконання особою запланованих заходів із професійного розвитку, неучасті в таких заходах;

5) призначення особи на посаду у відповідній пріоритетній сфері державного управління;

6) смерті особи або оголошення її померлою чи визнання безвісно відсутньою.

Рішення про дострокове припинення перебування осіб у Президентському кадровому резерві приймається Президентом України за поданням Комісії.

29. Інформація про Президентський кадровий резерв, зарахованих до нього осіб, вакансії у Президентському кадровому резерві розміщується на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

30. Фінансування заходів із формування Президентського кадрового резерву та організації роботи з ним здійснюється за рахунок та в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.

Глава Адміністрації
Президента України


С.ЛЬОВОЧКІН
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 5 квітня 2012 року № 246/2012

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації"

1. Комісія з питань Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" (далі - Комісія) є дорадчим органом, що утворюється Президентом України для добору до Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" (далі - Президентський кадровий резерв) найбільш обдарованих громадян України та супроводження перебування осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основним завданням Комісії є підготовка та внесення на розгляд Президентові України пропозицій щодо формування Президентського кадрового резерву.

4. Для виконання основного завдання Комісія:

оприлюднює оголошення про проведення конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву;

здійснює добір кандидатів до Президентського кадрового резерву;

координує здійснювані Національним агентством України з питань державної служби заходи з формування Президентського кадрового резерву;

аналізує стан виконання особами, зарахованими до Президентського кадрового резерву, запланованих заходів із професійного розвитку, подає відповідну інформацію Президентові України;

готує пропозиції щодо визначення вищих навчальних закладів України для підвищення кваліфікації осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву;

вносить Президентові України пропозиції щодо дострокового припинення перебування осіб у Президентському кадровому резерві.

5. Комісія для виконання покладеного на неї основного завдання має право:

одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію та матеріали;

запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення відповідних питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій, а також осіб, зарахованих або рекомендованих для зарахування до Президентського кадрового резерву;

створювати тимчасові робочі групи для підготовки пропозицій з окремих питань своєї діяльності, залучати в установленому порядку до роботи в таких групах провідних учених, фахівців.

6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів Комісії, які беруть участь в її роботі на громадських засадах.

Головою Комісії є Глава Адміністрації Президента України. Секретарем Комісії є Голова Національного агентства України з питань державної служби.

Персональний склад Комісії затверджується Президентом України.

7. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Комісії є правомочним в разі присутності на ньому не менше двох третин від її складу.

Головує на засіданнях Комісії голова Комісії або за його дорученням один із членів Комісії.

8. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні.

Рішення щодо формування Президентського кадрового резерву, проекти розпоряджень Президента України про затвердження списку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву, про припинення перебування осіб у Президентському кадровому резерві подаються Комісією на розгляд Президентові України.

9. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Національним агентством України з питань державної служби.

Глава Адміністрації
Президента України


С.ЛЬОВОЧКІНвверх