Документ 2502-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2018

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про призначення у 2018 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 35, ст.269)

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" та подання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти призначити у 2018 році 30 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна:

Антохову Андрію Анатолійовичу - кандидату економічних наук, доценту кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України);

Антощенкову Роману Вікторовичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка МОН України;

Ареф’єву Сергію Олеговичу - доктору економічних наук, професору кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;

Білоусу Андрію Михайловичу - доктору сільськогосподарських наук, професору кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

Бочулі Тетяні Володимирівні - доктору економічних наук, завідувачу кафедри Харківського державного університету харчування та торгівлі МОН України;

Васильчуку Євгену Олеговичу - доктору політичних наук, доценту кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;

Дешко Людмилі Миколаївні - кандидату юридичних наук, завідувачу кафедри Київського національного торговельно-економічного університету МОН України;

Ільницькому Василю Івановичу - доктору історичних наук, доценту кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка МОН України;

Козелковій Катерині Сергіївні - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Державного університету телекомунікацій МОН України;

Кондратьєву Андрію Валерійовичу - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України;

Купенко Ользі Петрівні - кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет" МОН України;

Лупаренко Світлані Євгенівні - доктору педагогічних наук, професору кафедри Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди МОН України;

Ляшенку Якову Олександровичу - кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри Сумського державного університету МОН України;

Медвідь Вікторії Юріївні - доктору економічних наук, професору кафедри Сумського національного аграрного університету МОН України;

Михайлюку Павлу Костянтиновичу - кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

Павловій Юлії Олександрівні - кандидату біологічних наук, професору кафедри Львівського державного університету фізичної культури МОН України;

Пастернаку Ярославу Михайловичу - доктору фізико-математичних наук, професору кафедри Луцького національного технічного університету МОН України;

Покутному Олександру Олексійовичу - кандидату фізико-математичних наук, докторанту Інституту математики Національної академії наук України;

Прохорченку Андрію Володимировичу - доктору технічних наук, доценту кафедри Українського державного університету залізничного транспорту МОН України;

Пугачу Андрію Миколайовичу - доктору наук з державного управління, доценту кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету МОН України;

Рачію Богдану Івановичу - кандидату фізико-математичних наук, докторанту Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" МОН України;

Ромаці Віталію Володимировичу - доктору технічних наук, доценту  кафедри Національного університету "Львівська політехніка" МОН України;

Ромасевичу Юрію Олександровичу - доктору технічних наук, професору кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

Стоян Олександрі Юріївні – доктору наук з державного управління, доценту кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили МОН України;

Терепищому Сергію Олександровичу - доктору філософських наук, професору кафедри Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова МОН України;

Трусовій Валерії Михайлівні - доктору фізико-математичних наук, доценту кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

Фоміну Олексію Вікторовичу - доктору технічних наук, професору кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту МОН України;

Шкуратову Олексію Івановичу - доктору економічних наук, заступнику директора з наукової роботи та інноваційного розвитку Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України;

Шульзі Олександру Миколайовичу - доктору соціологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту соціології Національної академії наук України;

Шумилу Михайлу Миколайовичу - доктору юридичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України.

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити згідно з цією Постановою виплату іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених починаючи з 1 січня 2018 року.

Голова Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

м. Київ
11 липня 2018 року
№ 2502-VIII
вгору