Про утворення Національного антикорупційного комітету
Указ Президента України від 26.02.2010275/2010
Документ 275/2010, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.10.2014, підстава - 808/2014

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 808/2014 ( 808/2014 ) від 14.10.2014 }
Про утворення Національного антикорупційного комітету
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 454/2010 ( 454/2010 ) від 26.03.2010
N 890/2011 ( 890/2011 ) від 01.09.2011 }

З метою кардинального поліпшення ситуації у сфері боротьби з
корупцією в Україні, забезпечення узгодженості дій правоохоронних
органів у цій сфері, здійснення реальних кроків для повернення
довіри громадян до влади, суттєвого поліпшення інвестиційного
клімату, зміцнення партнерських відносин із міжнародним
співтовариством, неухильного дотримання конституційних прав і
свобод людини в інтересах утвердження законності і правопорядку,
керуючись Законом України "Про основи національної безпеки
України" ( 964-15 ), яким поширення корупції, хабарництва в
органах державної влади, зрощення бізнесу і політики,
організованої злочинної діяльності визначено основними загрозами
національній безпеці України, стабільності в суспільстві та
відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1 і 28
частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Національний антикорупційний комітет як
консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 890/2011 ( 890/2011 ) від 01.09.2011 }

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 890/2011 ( 890/2011 ) від 01.09.2011 }

4. Виконавчому секретареві Комітету внести у двотижневий
строк проект Положення про Національний антикорупційний комітет та
пропозиції щодо його персонального складу, передбачивши входження
в установленому порядку до його складу керівників правоохоронних
та інших державних органів, представників профільних комітетів
Верховної Ради України, громадських організацій, провідних учених
та інших фахівців.
5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 26 лютого 2010 року
N 275/2010вгору