Документ 279/2013, поточна редакція — Прийняття від 16.05.2013

Указ
Президента України

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2012 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2012 року:

- за цикл наукових праць "Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх застосування":

МАКАРОВУ Володимиру Леонідовичу - академікові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту математики НАН України

ТИМОСІ Олександру Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики НАН України

ХЛОБИСТОВУ Володимиру Володимировичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики НАН України

СТАНЖИЦЬКОМУ Олександру Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ХАПКУ Роману Степановичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

ГАВРИЛЮКУ Івану Петровичу - докторові фізико-математичних наук, деканові Університету дуальної освіти м. Айзенах (Федеративна Республіка Німеччина)

ЯНОВИЧУ Леоніду Олександровичу - докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові державної наукової установи "Інститут математики Національної академії наук Білорусі"

СТЕПАНЦЮ Олександру Івановичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України (посмертно);

- за роботу "Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі":

СЛІПЧЕНКУ Миколі Івановичу - докторові фізико-математичних наук, проректорові Харківського національного університету радіоелектроніки

РУДЕНКУ Олегу Григорійовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки

СОТНИКОВУ Олегу Михайловичу - кандидатові технічних наук, провідному науковому співробітникові Харківського національного університету радіоелектроніки

ЄЛАКОВУ Сергію Геннадійовичу - старшому науковому співробітникові Харківського національного університету радіоелектроніки

ЯКОВЛЄВУ Юрію Сергійовичу - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

КУРГАЄВУ Олександру Пилиповичу - докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

АВКСЄНТЬЄВУ Олексію Юрійовичу - молодшому науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

НОВІКОВУ Микиті Варфоломійовичу - керівникові департаменту товариства з обмеженою відповідальністю "Побужський феронікелевий комбінат"

ЗІНЧЕНКУ Олександру Олексійовичу - кандидатові фізико-математичних наук (посмертно)

ЛІСОВЕНКУ Олексію Петровичу - посмертно;

- за цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах, керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення":

ДОВБНІ Анатолію Миколайовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові науково-дослідного комплексу "Прискорювач» Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

МАСЛОВУ Миколі Івановичу - кандидатові фізико-математичних наук, начальникові відділу Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

ШРАМЕНКУ Борису Івановичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

ГАНЕНКУ Володимиру Борисовичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

КАСІЛОВУ Валентину Йосиповичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

МОРОХОВСЬКОМУ Віктору Леонідовичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

ТРУТНЮ Валентину Івановичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

ФОМІНУ Сергію Петровичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

КОВАЛЕНКУ Григорію Дмитровичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві лабораторії Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем Міністерства екології та природних ресурсів України

ГРИНЕНКУ Анатолію Анатолійовичу - кандидатові фізико-математичних наук (посмертно);

- за роботу "Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі":

КОСТИЛЬОВУ Віталію Петровичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

КЛЮЮ Миколі Івановичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві лабораторії Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

САЧЕНКУ Анатолію Васильовичу - докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

МАКАРОВУ Анатолію Володимировичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

ШАПОВАЛОВУ Віктору Олександровичу - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

КОРОТИНСЬКОМУ Олександру Євтіхійовичу - докторові технічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

СЕМЕНОВУ Олександру Володимировичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту монокристалів Науково-технологічного комплексу "Інститут монокристалів" НАН України

СКРИШЕВСЬКОМУ Валерію Антоновичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ШМИРЄВІЙ Олександрі Миколаївні - докторові технічних наук (посмертно);

- за роботу "Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання":

МИСАКУ Йосифу Степановичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету "Львівська політехніка"

ПІСТУНУ Євгену Павловичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету "Львівська політехніка"

СІГАЛУ Ісааку Яковичу - докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту газу НАН України

КЄСОВІЙ Любові Олександрівні - докторові технічних наук, професорові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

КЛУБУ Михайлу Васильовичу - заступникові начальника котельного цеху відкритого акціонерного товариства по пуску, налагодженню, удосконаленню технології та експлуатації електростанцій і мереж "ЛьвівОРГРЕС"

ВИННИЦЬКОМУ Івану Петровичу - керівникові групи котельного цеху відкритого акціонерного товариства по пуску, налагодженню, удосконаленню технології та експлуатації електростанцій і мереж "ЛьвівОРГРЕС"

НІРОНОВИЧУ Івану Опанасовичу - кандидатові технічних наук, президентові корпорації "Енергоресурс-інвест"

МОСПАНУ Юлію Михайловичу - посмертно;

- за роботу "Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України":

ПЕТРИНІ Дмитру Юрійовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ПОЛУТРЕНКО Мирославі Степанівні - кандидатові хімічних наук, доцентові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ФЕДОРОВИЧУ Ярославу Теодоровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

КИЧМІ Андрію Олексійовичу - кандидатові технічних наук, доцентові кафедри Національного університету "Львівська політехніка"

ІТКІНУ Олександру Феліксовичу - докторові технічних наук, голові правління приватного акціонерного товариства "Промислово-виробничий інститут зварювально-ізоляційних технологій при будівництві трубопроводів "Нафтогазбудізоляція"

ДЬОМІНУ Юрію Миколайовичу - директорові приватного акціонерного товариства "Промислово-виробничий інститут зварювально-ізоляційних технологій при будівництві трубопроводів "Нафтогазбудізоляція"

КРУПЦІ Василю Олександровичу - заступникові директора дочірньої компанії "Укртрансгаз" публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

ЛОХМАНУ Ігорю Вікторовичу - головному інженерові дочірньої компанії "Укртрансгаз" публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

БАНАХЕВИЧУ Юрію Володимировичу - докторові технічних наук, начальникові відділу дочірньої компанії "Укртрансгаз" публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

ДРАГІЛЄВУ Андрію Володимировичу - кандидатові технічних наук, директорові приватного підприємства "Інжинірингові технології";

- за розробку та впровадження техніки і технології виготовлення та застосування високоефективних, безпечних емульсійних вибухових речовин на кар'єрах України:

КУПРІНУ Віталію Павловичу - докторові хімічних наук, професорові Українського державного хіміко-технологічного університету

МОНАКОВУ Валентину Федоровичу - голові правління публічного акціонерного товариства "Промислово-виробниче підприємство "Кривбасвибухпром"

МАКАРОВУ Олегу Ігоровичу - кандидатові технічних наук, головному технологові публічного акціонерного товариства "Промислово-виробниче підприємство "Кривбасвибухпром"

КОЛТУНОВУ Олегу Вікторовичу - начальникові відділу публічного акціонерного товариства "Промислово-виробниче підприємство "Кривбасвибухпром"

САВЧЕНКУ Миколі Васильовичу - кандидатові технічних наук, технічному директорові товариства з обмеженою відповідальністю "Іст-Форт"

НОСОВУ Володимиру Миколайовичу - кандидатові технічних наук, голові наглядової ради приватного акціонерного товариства "Українська фінансова компанія"

ІЩЕНКУ Миколі Івановичу - кандидатові економічних наук, директорові гірничодобувного дивізіону товариства з обмеженою відповідальністю "Метінвест холдинг"

ВІЛКУЛУ Олександру Юрійовичу - Віце-прем'єр-міністрові України

КРИСІНУ Родеріку Сімоновичу - докторові технічних наук (посмертно);

- за цикл наукових праць "Механізми функціонування органів системи травлення":

ОСТАПЧЕНКО Людмилі Іванівні - докторові біологічних наук, директорові навчально-наукового центру "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

БЕРЕГОВІЙ Тетяні Володимирівні - докторові біологічних наук, завідувачеві лабораторії навчально-наукового центру "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ТОЛСТАНОВІЙ Ганні Миколаївні - докторові біологічних наук, доцентові навчально-наукового центру "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ФАЛАЛЄЄВІЙ Тетяні Михайлівні - докторові біологічних наук, старшому науковому співробітникові навчально-наукового центру "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПОЛЯЧЕНКУ Юрію Володимировичу - докторові медичних наук, народному депутатові України

ЦВІЛІХОВСЬКОМУ Миколі Івановичу - докторові біологічних наук, директорові навчально-наукового Інституту ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва Національного університету біоресурсів і природокористування України

ГРИЩЕНКО Вікторії Анатоліївні - докторові ветеринарних наук, професорові Національного університету біоресурсів і природокористування України

КАЛАЧНЮК Лілії Григорівні - докторові біологічних наук, доцентові Національного університету біоресурсів і природокористування України

СУХОДОЛІ Анатолію Івановичу - докторові медичних наук, деканові Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

ЛЮБЕЦЬКІЙ Тетяні Валентинівні - докторові ветеринарних наук (посмертно);

- за роботу "Технології діагностики і лікування алергічних захворювань органів дихання із застосуванням вітчизняних препаратів алергенів":

ЗАБОЛОТНОМУ Дмитру Іллічу - докторові медичних наук, директорові державної установи "Інститут отоларингології імені професора О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України"

МЕЛЬНИКОВУ Олегу Феодосійовичу - докторові медичних наук, завідувачеві лабораторії державної установи "Інститут отоларингології імені професора О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України"

ГОГУНСЬКІЙ Інні Володимирівні - докторові медичних наук, заступникові керівника центру алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів державної установи "Інститут отоларингології імені професора О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України"

ПУХЛИКУ Борису Михайловичу - докторові медичних наук, директорові товариства з обмеженою відповідальністю "Імунолог"

ГОНЬКО Вірі Миколаївні - завідувачеві виробництва товариства з обмеженою відповідальністю "Імунолог";

- за роботу "Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв":

ЯРОВОМУ Володимиру Леонідовичу - кандидатові технічних наук, першому проректорові Національного університету харчових технологій

ШЕВЧЕНКУ Олександру Юхимовичу - докторові технічних наук, деканові Національного університету харчових технологій

СОКОЛЕНКУ Анатолію Івановичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету харчових технологій

ПІДДУБНОМУ Володимиру Антоновичу - докторові технічних наук, головному науковому співробітникові Національного університету харчових технологій

МАЗАРАКІ Анатолію Антоновичу - докторові економічних наук, ректорові Київського національного торговельно-економічного університету

СУКМАНОВУ Валерію Олександровичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

МАЦКУ Олександру Петровичу - кандидатові технічних наук, генеральному директорові Української корпорації по виноградарству і виноробній промисловості "Укрвинпром"

ДЗІСУ Анатолію Созоновичу - президентові публічного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"

БОБОВУ Геннадію Борисовичу - народному депутатові України

ГРОСМАНУ Олегу Олександровичу - генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю "Агрополіс";

- за роботу "Бобово-ризобіальні системи в сучасному землеробстві":

ПЕТРИЧЕНКУ Василю Флоровичу - докторові сільськогосподарських наук, президентові Національної академії аграрних наук України

КОЦЮ Сергію Ярославовичу - докторові біологічних наук, заступникові директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

МАЛІЧЕНКО Світлані Марківні - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

МИХАЙЛОВУ Вячеславу Григоровичу - докторові сільськогосподарських наук, головному науковому співробітникові Національного наукового центру "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України"

БАБИЧУ Анатолію Олександровичу - докторові сільськогосподарських наук, завідувачеві відділу Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України

ІВАНЮКУ Сергію Васильовичу - кандидатові сільськогосподарських наук, завідувачеві лабораторії Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України

АНТИПЧУК Аделі Федорівні - докторові біологічних наук, завідувачеві кафедри Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

ТИМЧЕНКУ Віктору Наумовичу - кандидатові економічних наук, президентові асоціації "Українська асоціація виробників і переробників сої"

МИСИКУ Володимиру Юрійовичу - народному депутатові України

ПАТИЦІ Миколі Володимировичу - докторові сільськогосподарських наук, провідному науковому співробітникові державної наукової установи Всеросійський науково-дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології РАСГН, м. Санкт-Петербург (Російська Федерація);

- за створення рідинного ракетного двигуна для верхніх ступенів ракет-носіїв:

ШУЛЬЗІ Володимиру Андрійовичу - кандидатові технічних наук, заступникові головного конструктора державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля»

КОВАЛЕНКУ Віктору Миколайовичу - начальникові відділу державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля»

КОНОХУ Володимиру Івановичу - кандидатові технічних наук, начальникові відділу державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля»

ПЕРЕВЕРЗЄВУ Володимиру Григоровичу - головному спеціалістові державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля»

ЯКОВЕНКУ Миколі Миколайовичу - начальникові цеху державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"

ЛАШЕНКОВУ Ігорю Всеволодовичу - начальникові відділу державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"

ФРОЛОВУ Валерію Вікторовичу - головному спеціалістові державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"

ЗАСУСІ Сергію Олексійовичу - заступникові Голови Державного космічного агентства України

ШНЯКІНУ Володимиру Миколайовичу - кандидатові технічних наук (посмертно)

ПІНЯГИНУ Віктору Дмитровичу - посмертно;

- за роботу "Ресурсозберігаючі технології металургійного виробництва на основі використання українського вугілля":

ЯРОШЕВСЬКОМУ Станіславу Львовичу - докторові технічних наук, професорові Донецького національного технічного університету

СТАРОВОЙТУ Анатолію Григоровичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національної металургійної академії України

ШУЛЬЗІ Ігорю Володимировичу - кандидатові технічних наук, завідувачеві відділу державного підприємства "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)"

ФІЛАТОВУ Юрію Васильовичу - кандидатові технічних наук, голові наглядової ради приватного акціонерного товариства "Донецьксталь" - металургійний завод»

ЄМЧЕНКУ Андрію Валентиновичу - кандидатові технічних наук, заступникові генерального директора приватного акціонерного товариства "Донецьксталь" - металургійний завод»

ПОПОВУ Валерію Євгеновичу - начальникові цеху приватного акціонерного товариства "Донецьксталь" - металургійний завод»

КОЛОМІЙЧЕНКУ Олександру Івановичу - голові правління приватного акціонерного товариства "Макіївкокс"

КАУФМАНУ Семену Іллічу - головному інженерові публічного акціонерного товариства "Авдіївський коксохімічний завод"

ГУСАКУ Володимиру Георгійовичу - директорові з закупівель та логістики товариства з обмеженою відповідальністю "Метінвест холдинг"

КУЗНЄЦОВУ Олександру Михайловичу - кандидатові технічних наук, начальникові цеху публічного акціонерного товариства "Єнакіївський металургійний завод";

- за розробку та впровадження нових ресурсозберігаючих і техногенно безпечних технологій будівництва метрополітенів і тунелів в Україні:

ПЕТРЕНКУ Володимиру Івановичу - кандидатові технічних наук, генеральному директорові публічного акціонерного товариства "Київметробуд"

ЛІХМАНУ Сергію Миколайовичу - головному інженерові публічного акціонерного товариства "Київметробуд"

МИХАЙЛЮКУ Леоніду Олександровичу - начальникові будівельно-монтажного управління №6 публічного акціонерного товариства "Київметробуд"

БІЛОУСУ Миколі Васильовичу - кандидатові технічних наук, директорові дочірнього підприємства "Укргеодезмарк" публічного акціонерного товариства "Київметробуд"

ТЮТЬКІНУ Олексію Леонідовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ЯНІКІНУ Віктору Володимировичу - директорові державного підприємства "Проектний інститут "Укрметротунельпроект"

КРАШНЬОВУ Сергію Михайловичу - головному інженерові державного підприємства "Проектний інститут "Укрметротунельпроект"

ОХОТНІКОВУ Олександру Костянтиновичу - директорові структурного підрозділу "Дирекція будівництва метрополітену" комунального підприємства "Київський метрополітен"

ЯРМОЛЕНКУ Володимиру Івановичу - генеральному директорові приватного акціонерного товариства "Метробуд"

АЙВАЗОВУ Юрію Миколайовичу - докторові технічних наук (посмертно);

- за роботу "Реалізація стратегії інноваційного розвитку на основі новітніх алгоритмів управління":

ДАНИЛЕНКУ Анатолію Івановичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора державної установи "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ФЕДУЛОВІЙ Любові Іванівні - докторові економічних наук, завідувачеві відділу державної установи "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ПЕПЕЛЯЄВУ Володимиру Анатолійовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

ЛИТВИНЕНКУ Олександру Євгенійовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного авіаційного університету

ШПИЛЬОВОМУ Василю Дмитровичу - кандидатові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного авіаційного університету

ШПИЛЬОВІЙ Тетяні Іванівні - кандидатові технічних наук, професорові Національного авіаційного університету

ЗАХАРЕНКУ Миколі Івановичу - докторові фізико-математичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

БАЖАЛУ Юрію Миколайовичу - докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету "Києво-Могилянська академія"

ГРИНЬОВІЙ Марині Вікторівні - докторові педагогічних наук, деканові Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка;

- за цикл підручників "Основи теорії кіл", "Електродинаміка та поширення радіохвиль"

1. Основи теорії кіл. - Ч.1. Харків: ХНУРЕ: "Колегіум", 2004. - 436 с.

2. Основи теорії кіл. - Ч.2. Харків: ХНУРЕ: "Колегіум", 2006. - 668 с.

3. Електродинаміка та поширення радіохвиль. - Ч.1. Харків: ХНУРЕ, "Колегіум", 2009. - 286 с.

4. Електродинаміка та поширення радіохвиль. - Ч.2. Харків: ХНУРЕ, "Колегіум", 2010. - 435 с.:

ШОКАЛУ Володимиру Михайловичу - докторові технічних наук (посмертно)

КОВАЛЮ Юрію Олександровичу - докторові технічних наук, професорові Харківського національного університету радіоелектроніки

УСІНУ Володимиру Ананійовичу - докторові технічних наук, професорові Харківського національного університету радіоелектроніки

МИЛЮТЧЕНКУ Івану Олександровичу - кандидатові технічних наук, професорові Харківського національного університету радіоелектроніки

ГРЕЦЬКИХ Дмитру Вячеславовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Харківського національного університету радіоелектроніки

РИБІНУ Олександру Івановичу - докторові технічних наук, деканові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

ВУНТЕСМЕРІ Володимиру Семеновичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

ГРИНЧЕНКО Людмилі Василівні - кандидатові технічних наук, пенсіонерові;

- за цикл підручників "Україна в світовій політиці"

1. Міжнародні системи і глобальний розвиток. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. - 606 с.

2. Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. - 512 с.

3. Міжнародні відносини та світова політика. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2010. - 863 с.:

КОПІЙЦІ Валерію Володимировичу - докторові політичних наук, директорові Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МАНЖОЛІ Володимиру Андрійовичу - докторові історичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГАЛАЦІ Сергію Павловичу - докторові політичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГОЛОВЧЕНКУ Володимиру Івановичу - докторові політичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КОППЕЛЬ Олені Арнольдівні - докторові історичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КРУШИНСЬКОМУ Вадиму Юрійовичу - докторові політичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПАРХОМЧУК Олені Станіславівні - докторові політичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

АНДРУЩЕНКО Світлані Вікторівні - кандидатові політичних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КАПІТОНЕНКУ Миколі Геннадійовичу - кандидатові політичних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КОНСТАНТИНОВУ Віктору Юрійовичу - кандидатові політичних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2. Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2012 рік двісті двадцять тисяч гривень кожна.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 травня 2013 року
№ 279/2013
вгору