Документ 283-2018-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.04.2019, підстава - 295-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 березня 2018 р. № 283
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання первинної медичної допомоги населенню

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1103 від 18.12.2018
№ 295 від 03.04.2019}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання первинної медичної допомоги населенню, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2018 р. № 283

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання первинної медичної допомоги населенню

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Надання первинної медичної допомоги населенню” (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти використовуються з метою оплати надання пацієнтам медичних послуг, пов’язаних з наданням первинної медичної допомоги (далі - послуги первинної медичної допомоги) згідно з Основами законодавства України про охорону здоров’я та Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” (далі - Закон).

3. Види послуг первинної медичної допомоги визначаються в Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ.

4. Головним розпорядником бюджетних коштів є МОЗ.

5. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є НСЗУ.

6. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату послуг первинної медичної допомоги, наданих надавачами медичних послуг за договорами про медичне обслуговування населення.

7. Оплата послуг первинної медичної допомоги за договором про медичне обслуговування населення, укладеним із НСЗУ, здійснюється на рахунки надавачів медичних послуг, відкриті в установах банків, на підставі звітів (або рахунків у разі здійснення попередньої оплати), що внесені такими надавачами медичних послуг до електронної системи охорони здоров’я. Порядок та строки подання звітів і рахунків, інформація, що включається до них, визначається договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, типова форма якого затверджується в установленому Законом порядку.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1103 від 18.12.2018}

Оплата здійснюється згідно з тарифом відповідно до умов і строків, визначених у договорі про медичне обслуговування населення, укладеному з НСЗУ. До тарифів можуть застосовуватися коригувальні коефіцієнти.

Тарифи та коригувальні коефіцієнти на медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги, визначаються у Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на відповідний рік, що затверджується в установленому Законом порядку.

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1103 від 18.12.2018}

Розпорядник бюджетних коштів на підставі договорів про медичне обслуговування населення може здійснювати попередню оплату за послуги первинної медичної допомоги відповідно до законодавства.

8. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

Реєстрація бюджетних зобов’язань НСЗУ та оплата послуг первинної медичної допомоги за договором про медичне обслуговування населення здійснюються на підставі договорів про медичне обслуговування населення та зведеного реєстру звітів (рахунків) надавачів медичних послуг про обсяг наданих послуг, поданого НСЗУ до органів Казначейства за формою згідно з додатком. Інші підтвердні документи не подаються до органів Казначейства.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 295 від 03.04.2019}

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.Додаток
до Порядку

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР
звітів (рахунків) надавачів медичних послуг про обсяг наданих послуг

{Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 295 від 03.04.2019}вгору