Документ 2831-III, попередня редакція — Редакція від 01.04.2011, підстава - 2755-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань оподаткування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 8, ст.63 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до законодавчих актів України такі зміни:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

3. Частину четверту статті 13 Декрету Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 1992 року N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий
податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 10, ст. 77; 1999 р., N 25, ст. 211) викласти в такій редакції:
"При здійсненні операцій з купівлі-продажу корпоративних прав
та визначених законом цінних паперів, крім набутих у випадках,
визначених пунктом "з" статті 5 цього Декрету, оподатковуваним
доходом громадянина, у тому числі зареєстрованого як суб'єкт
підприємницької діяльності, вважається прибуток, тобто різниця між
доходом, отриманим від продажу таких корпоративних прав та цінних
паперів протягом звітного року, та документально підтвердженими
витратами на їх придбання, понесеними громадянином протягом
звітного року або попередніх звітному років. Облік фінансових
результатів операцій з купівлі-продажу корпоративних прав та
цінних паперів ведеться у порядку, встановленому пунктом 7.6
статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ). Прибуток, отриманий громадянином від операцій з
купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів, обчислений
за результатами звітного року, включається до складу його
сукупного річного оподатковуваного доходу".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 листопада 2001 року
N 2831-IIIвгору