Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018286
Документ 286-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.04.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2018 р. № 286
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. № 286

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 109, № 44, ст. 1622, № 91, ст. 2973; 2018 р., № 2, ст. 74):

1) в абзаці першому пункту 7 слова “у розгляді скарги” замінити словами “у задоволенні скарги”;

2) абзац перший пункту 10 після слова “своєчасно” доповнити словами “, але не пізніше ніж за два дні до дня розгляду скарги по суті,”;

3) пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Копії скарги та доданих до неї документів надаються особам, запрошеним до розгляду скарги по суті (крім скаржника), не пізніше ніж за два дні до дня розгляду скарги по суті. Суб’єкт оскарження та інші заінтересовані особи, зазначені у скарзі або встановлені відповідно до відомостей реєстрів, мають право подавати письмові пояснення по суті скарги, які обов’язково приймаються комісією до розгляду.

У разі повідомлення скаржником та/або його представником, іншими особами, які беруть участь у розгляді скарги по суті, про наявність судового спору між тими самими сторонами, з того ж предмета, з тих же підстав, про які зазначено у скарзі, вони подають комісії засвідчену копію відповідного рішення суду.”;

4) пункт 17 після слів “а також” доповнити словом “заінтересованим”;

5) в абзацах другому і третьому пункту 19 слова “у розгляді скарги” замінити словами “у задоволенні скарги”.

2. У Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1130 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 111, № 90, ст. 2938):

1) у пункті 6 слово “десяти” замінити словом “двадцяти”;

2) у підпункті 4 пункту 9 слово “трьох” замінити словом “п’яти”;

3) в абзаці другому пункту 11-1 слово “п’яти” замінити словом “двадцяти”;

4) абзац п’ятий пункту 12 викласти в такій редакції:

“Акредитований суб’єкт державної реєстрації зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання обставин, що впливають на дотримання таким суб’єктом вимог акредитації, у тому числі у разі звільнення з посади державного реєстратора, а також у разі прийняття на посаду державного реєстратора, відомості про якого відповідно до цього Порядку не надавалися Мін’юсту, надіслати Мін’юсту засвідчені копії документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, що підтверджують дотримання суб’єктом вимог акредитації, кваліфікаційних вимог до державного реєстратора, а також письмово повідомити Мін’юст про зміну відомостей, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 3 цього Порядку.”.

3. Підпункт 2 пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 789 “Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо інформування у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2852; 2017 р., № 100, ст. 3069) доповнити абзацом такого змісту:

“іпотекодержателю - про подані заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень стосовно об’єкта нерухомого майна, який передано в іпотеку такому іпотекодержателю, а саме про реєстраційний номер, дату і час реєстрації таких заяв;”.вгору