Документ 299-IV, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2002

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про рекомендації парламентських слухань
про взаємовідносини та співробітництво України
з Європейським Союзом
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 3, ст.22 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити рекомендації парламентських слухань про
взаємовідносини та співробітництво України з Європейським Союзом
(додаються).
2. Комітетам Верховної Ради України з питань Європейської
інтеграції, у закордонних справах, з питань правової політики
проінформувати Верховну Раду України у другому півріччі 2003 року
про стан виконання рекомендацій за підсумками парламентських
слухань з питань взаємовідносин та співробітництва України з
Європейським Союзом.
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 28 листопада 2002 року
N 299-IV

Схвалено
Постановою Верховної Ради України
від 28 листопада 2002 року
N 299-IV
РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань
про взаємовідносини та співробітництво
України з Європейським Союзом

Учасники парламентських слухань, заслухавши та обговоривши
питання про взаємовідносини та співробітництво України з
Європейським Союзом, відзначають, що:
реалізація курсу на європейську інтеграцію України є
невід'ємним елементом внутрішніх реформ, спрямованих на економічне
зростання, підвищення рівня життя народу, розвитку демократії,
становлення громадянського суспільства, забезпечення гарантій
верховенства права, свободи слова, захисту прав і свобод людини,
зміцнення національної безпеки;
поглиблення співробітництва з Європейським Союзом (далі - ЄС)
є важливим елементом зміцнення стабільності та безпеки на
Європейському континенті;
курс на поглиблення співробітництва України з ЄС
стимулюватиме проведення внутрішніх економічних і політичних
реформ, сприятиме суспільному прогресу та розбудові соціально
орієнтованої економіки України.
Успіх на шляху просування України цим курсом та надання
відносинам Україна - Європейський Союз якісно нового статусу
залежатиме від:
здійснення послідовного та виваженого реформування
економічної і соціальної сфер;
ефективності процесу наближення законодавства України до
законодавства ЄС та норм і принципів ГАТТ/СОТ;
реалізації положень Угоди про партнерство та співробітництво
між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх
державами-членами (УПС) ( 998_012 ), дотримання вимог ГАТТ/СОТ та
врегулювання існуючих проблемних питань у двосторонніх
економічно-торговельних відносинах.
Водночас від ЄС очікується підтвердження відкритості для всіх
держав континенту, які поділяють європейські цінності і готові
співпрацювати заради досягнення миру, процвітання і демократії в
Європі.
Правомірно очікувати, що підходи ЄС до відносин з Україною
передбачатимуть перспективу вступу України до ЄС, сприятимуть
динамічній інтеграції нашої держави до європейського спільного
правового, економічного та безпекового простору.
З метою подальшого поглиблення відносин між Україною і ЄС та
виходячи з необхідності досягнення ефективної взаємодії
законодавчої і виконавчої гілок влади щодо набуття членства у ЄС,
а також враховуючи результати виконання рекомендацій за підсумками
парламентських слухань з питань реалізації державної політики
інтеграції України до Європейського Союзу, схвалених Постановою
Верховної Ради України від 17 січня 2002 року N 2999-III
( 2999-14 ), учасники парламентських слухань
р е к о м е н д у ю т ь:
1. Верховній Раді України:
1) підтримати курс на європейську інтеграцію України,
кінцевою метою якого має бути повноправне членство в ЄС;
2) забезпечити прийняття, у пріоритетному порядку,
законопроектів, які знаходяться на розгляді у Верховній Раді
України і спрямовані на реалізацію державної політики інтеграції
України до ЄС;
3) прискорити розробку механізму щодо забезпечення прийняття
законодавчих актів України, які не суперечитимуть законодавству ЄС
та вимогам СОТ, у тому числі внесення відповідних змін до
Регламенту Верховної Ради України;
4) в частині парламентського виміру співробітництва Україна -
ЄС забезпечити реалізацію положень Угоди про партнерство та
співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та
їх державами-членами ( 998_012 ) і Програми інтеграції України до
Європейського Союзу ( n0001100-00 );
5) при доопрацюванні проекту Закону України про Державний
бюджет України на 2003 рік передбачити фінансування заходів з
інтеграції України до ЄС, у тому числі з адаптації законодавства
України до законодавства ЄС;
6) поглиблювати подальше співробітництво з Європейським
парламентом шляхом розширення участі народних депутатів України в
роботі його структурних підрозділів та робочих органів;
7) забезпечити виконання внутрішньодержавних процедур щодо
набрання чинності Угодою про наукове і технологічне
співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством.
2. Кабінету Міністрів України:
1) продовжити консультації з ЄС та його державами-членами
стосовно визначення перспектив щодо укладення угоди про асоціацію
з ЄС, що сприяло б динамічній інтеграції України до Європейського
Союзу із застосуванням дієвих інструментів підтримки з боку
Європейського Союзу;
2) продовжити реалізацію пріоритетів, визначених Угодою про
партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими
Співтовариствами та їх державами-членами (УПС);
3) активізувати діалог з ЄС щодо участі України у формуванні
та реалізації європейської політики безпеки та оборони;
4) продовжити переговори з ЄС стосовно отримання Україною
статусу країни з ринковою економікою;
5) при підготовці проектів Державного бюджету України щорічно
враховувати видатки на забезпечення виконання заходів, пов'язаних
з інтеграцією України до ЄС, в тому числі з адаптацією
законодавства України до законодавства ЄС;
6) продовжити здійснення заходів щодо адаптації законодавства
України до законодавства ЄС та норм і принципів ГАТТ/СОТ;
7) не допускати проведення головними розпорядниками бюджетних
коштів внутрішнього перерозподілу коштів на реалізацію програм
європейської інтеграції за рахунок їх зменшення;
8) спільно з ЄС забезпечити реалізацію заходів у сфері
юстиції та внутрішніх справ, зокрема щодо підвищення ефективності
боротьби з нелегальною міграцією, організованою злочинністю,
відмиванням "брудних" коштів та тероризмом, розбудови
інфраструктури кордонів, з урахуванням необхідності зміцнення
державного кордону України по всьому периметру;
9) продовжити переговорний процес з ЄС з питань взаємної
лібералізації візового режиму з урахуванням вимог Шенгенської
угоди та практики відносин, що існує на кордоні держав - членів ЄС
з країнами - кандидатами на вступ до ЄС, з метою її поширення на
майбутні спільні кордони України з розширеним ЄС;
10) вжити заходів щодо підписання з країнами-сусідами угод
про приймання та передачу осіб, які перебувають на території
держав нелегально (реадмісію), та синхронізації цього процесу з
укладенням відповідних угод між Україною та ЄС;
11) активізувати роботу з ЄС щодо питань міжрегіонального та
транскордонного співробітництва;
12) продовжити консультації щодо використання ЄС українського
потенціалу у сфері далеких авіаційно-транспортних перевезень;
13) забезпечити проведення переговорів з ЄС щодо надання
Україні технічної допомоги якісно нового рівня, використовуючи
позитивний досвід співпраці країн - кандидатів на вступ до ЄС з ЄС
та його державами-членами;
14) вжити заходів щодо зміцнення кадрового та фінансового
потенціалу державних органів виконавчої влади, до компетенції яких
належать питання євроінтеграції;
15) розробити і запровадити систему підготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців з питань європейської
інтеграції;
16) розробити протягом 2003 року Державну програму
інформування громадськості України щодо питань європейської
інтеграції;
17) запровадити систему інформування інституцій ЄС щодо
процесу реформування економіки України;
18) розглянути питання підготовки незалежних досліджень щодо
аналізу та оцінки соціально-єкономічних наслідків для України
розширення Європейського Союзу у розрізі окремих секторів та
ринків.вгору