Про склад Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській Асамблеї Ради Європи
Постанова Президії Верховної Ради України від 17.01.199630/96-ПВ
Документ 30/96-ПВ, поточна редакція — Прийняття від 17.01.1996

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про склад Постійної делегації Верховної Ради України
у Парламентській Асамблеї Ради Європи

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі квоти депутатських груп (фракцій) у
Постійній делегації Верховної Ради України в Парламентській
Асамблеї Ради Європи:
Фракція "Комуністи України - за соціальну справедливість і народовладдя" 2 Фракція Народного Руху України 1 Соціалістична фракція 1 Група "Центр" 1 Фракція Селянської партії України 1 Група "Аграрники за реформи" 1 Група "Реформи" 1 Група "Єдність" 1 Група "Державність" 1 Міжрегіональна депутатська група 1 Група "Незалежні" 1
2. Затвердити Постійну делегацію Верховної Ради України у
Парламентській Асамблеї Ради Європи в такому складі:
Голова Постійної делегації
ОЛІЙНИК - член депутатської фракції "Комуністи
Борис Ілліч України - за соціальну справедливість
і народовладдя".
Члени Постійної делегації
МАРМАЗОВ - член депутатської фракції "Комуністи
Євген Васильович України - за соціальну справедливість
і народовладдя";
ГОЛОВАТИЙ - член депутатської групи "Реформи";
Сергій Петрович
ДОВГАНЬ - керівник депутатської фракції
Сергій Васильович Селянської партії України;
МЕРКУШОВ - керівник депутатської групи "Єдність";
Віктор Тимофійович
РАХАНСЬКИЙ - член депутатської групи "Незалежні";
Анатолій Варфоломійович
САМОФАЛОВ - керівник Міжрегіональної депутатської
Геннадій Григорович групи;
СТРЕТОВИЧ - член депутатської групи "Аграрники за
Володимир Миколайович реформи";
ЧЕРЕП - член депутатської групи "Центр";
Валерій Іванович
ЧИЖ - керівник депутатської фракції
Іван Сергійович "Соціалістична фракція";
ЧОРНОВІЛ - керівник депутатської фракції
Вячеслав Максимович Народного Руху України;
ЯРОШИНСЬКИЙ - член депутатської групи
Богдан Харитонович "Державність".
Заступники постійних членів делегації
СИМОНЕНКО - керівник депутатської фракції
Петро Миколайович "Комуністи України - за соціальну
справедливість і народовладдя"

ХУНОВ - член депутатської фракції "Комуністи
Анатолій Ісмаїлович України - за соціальну справедливість
і народовладдя";
ВАЩУК - член депутатської групи "Аграрники
Катерина Тимофіївна за реформи";
ГАМАНЮК - член депутатської групи "Єдність";
Леонід Юхимович
ГОШОВСЬКА - член депутатської фракції Селянської
Валентина Андріївна партії України;
КАПУСТЯН - член депутатської групи "Державність";
Володимир Нілович
КАРПАЧОВА - член депутатської групи "Незалежні";
Ніна Іванівна
КОСТИЦЬКИЙ - член депутатської групи "Реформи";
Василь Васильович
ПАСЬКО - член депутатської групи "Центр";
Сергій Олексійович
ПОПЕСКУ - член Міжрегіональної депутатської
Іван Васильович групи;
СТЕПАНОВ - член депутатської фракції "Соціаліс-
Михайло Володимирович тична фракція";
ЯБЛОНСЬКИЙ - член депутатської фракції Народного
Валентин Андрійович Руху України.
Постійний секретар делегації
ШЕВЧУК Анатолій Анатолійович.
Заступник Постійного секретаря делегації
ПІЛЯЄВ Ігор Славович.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м.Київ, 17 січня 1996 року
N 30/96-ПВвгору