Документ 303-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.05.2013, підстава - 367-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 квітня 2009 р. N 303
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від господарської
діяльності з випуску та проведення лотерей
і визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю)
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 14 ( 14-2010-п ) від 06.01.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 14 ( 14-2010-п ) від 06.01.2010
N 367 ( 367-2013-п ) від 27.05.2013 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і
визначається періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю), згідно з додатком 1. { Постановляюча частина в редакції Постанови КМ N 14 ( 14-2010-п )
від 06.01.2010 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2009 р. N 303
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику
від господарської діяльності з випуску
та проведення лотерей і визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від
господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, є:
дотримання під час випуску та проведення лотерей фінансових
нормативів, установлених законодавством;
рівень розгалуженості мережі пунктів розповсюдження державних
лотерей; { Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 367 ( 367-2013-п ) від 27.05.2013 }
розмір сформованого статутного капіталу оператора державних
лотерей; { Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 367 ( 367-2013-п ) від 27.05.2013 }
дотримання вимог законодавства з питань господарської
діяльності з випуску та проведення лотерей.
2. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
відносяться суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:
недотримання протягом останніх трьох років хоча б одного з
фінансових нормативів, установлених законодавством;
кількість пунктів розповсюдження державних лотерей перевищує
10 тисяч; { Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ N 367
( 367-2013-п ) від 27.05.2013 }
розмір сформованого статутного капіталу не перевищує 130 млн.
гривень; { Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 367
( 367-2013-п ) від 27.05.2013 }
наявність фактів порушення вимог законодавства з питань
господарської діяльності з випуску та проведення лотерей,
виявлених під час проведення попереднього контрольного заходу.
3. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
відносяться суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:
дотримання протягом останніх п'яти років усіх фінансових
нормативів, установлених законодавством;
кількість пунктів розповсюдження державних лотерей не
перевищує 6 тисяч; { Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ
N 367 ( 367-2013-п ) від 27.05.2013 }
розмір сформованого статутного капіталу дорівнює або
перевищує 160 млн. гривень; { Абзац четвертий пункту 3 в редакції
Постанови КМ N 367 ( 367-2013-п ) від 27.05.2013 }
відсутність фактів порушення вимог законодавства з питань
господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.
4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
відносяться суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з
високим та незначним ступенем ризику.
5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання проводяться з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два
роки; { Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 367 ( 367-2013-п ) від 27.05.2013 }
з середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три
роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на
п'ять років.

{ Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 14
( 14-2010-п ) від 06.01.2010 }вгору