Документ 309-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.03.2019, підстава - 211-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 березня 2011 р. № 309
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 138 від 25.01.2012
№ 538 від 07.08.2013
№ 153 від 02.03.2016 - втратила чинність на підставі Постанови КМ № 318 від 25.04.2016
№ 318 від 25.04.2016
№ 671 від 27.09.2016
№ 8 від 11.01.2017
№ 211 від 06.03.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. № 309

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту

{Дію Порядку відновлено у редакції, що діяла на день набрання чинності Постановою КМ від 2 березня 2016 р. № 153, згідно з Постановою КМ № 318 від 25.04.2016}

{У тексті Порядку слово “МОНмолодьспорт” в усіх відмінках замінено словом “МОН” згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті МОН за програмою “Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів, забезпечення діяльності експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій” (далі - бюджетні кошти) для виготовлення випускних документів про освіту.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 138 від 25.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 211 від 06.03.2019}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОН. Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство “Інфоресурс”.

Залучення одержувача бюджетних коштів до виконання бюджетної програми здійснюється в установленому законодавством порядку.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 138 від 25.01.2012}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на виготовлення випускних документів про освіту для осіб, які здобули за кошти державного або місцевих бюджетів базову середню освіту чи повну загальну середню освіту у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, а саме:

свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, базової середньої освіти з відзнакою, повної загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених срібною медаллю “За досягнення у навчанні”), повної загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні”), базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку), у тому числі у випадках, визначених законодавством, з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля);

бланків додатків до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, повної загальної середньої освіти, базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку);

бланків довідок про закінчення повного курсу навчання (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями);

бланків похвальних листів та похвальних грамот;

золотих медалей “За високі досягнення у навчанні”;

срібних медалей “За досягнення у навчанні”.

Виготовлення інших документів про освіту, а також про вчені звання здійснюється за рахунок коштів осіб, які їх отримують.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 211 від 06.03.2019}

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється одержувачем бюджетних коштів в установленому законом порядку.

Одержувач бюджетних коштів може здійснювати попередню оплату в розмірі 30 відсотків вартості товарів, робіт і послуг, які згідно з укладеним договором передбачається поставити (виконати, надати) протягом поточного року.

Остаточна оплата товарів, робіт і послуг здійснюється одержувачем бюджетних коштів на підставі первинних документів бухгалтерського обліку відповідно до укладених договорів.

5. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, облік бюджетних зобов’язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 138 від 25.01.2012}

6. Одержувач бюджетних коштів щомісяця до 15 числа надсилає МОН в установленому ним порядку інформацію про використання бюджетних коштів для її узагальнення та подання щомісяця до 25 числа Мінфіну.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 138 від 25.01.2012}

7. Бухгалтерський облік господарських операцій, пов'язаних із використанням бюджетних коштів, складення та подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору