Документ 3384-XII, поточна редакція — Редакція від 28.07.2004, підстава - 1879-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про
транскордонне співробітництво між територіальними общинами або
властями
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 36, ст.370 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1879-IV ( 1879-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст.534 )
( У назві та тексті Постанови слова "Європейської конвенції про
основні принципи транскордонного співробітництва між
територіальними общинами або органами влади 1980 року"
замінено словами "Європейської рамкової конвенції про
транскордонне співробітництво між територіальними общинами
або властями" згідно із Законом N 1879-IV ( 1879-15 ) від
24.06.2004 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися від імені України до Європейської рамкової
конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними
общинами або властями ( 995_106 ).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 14 липня 1993 року
N 3384-XIIвгору