Документ 3386-XII, поточна редакція — Прийняття від 14.07.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про приєднання України до Додаткового протоколу
до Європейської конвенції про інформацію щодо
іноземного законодавства 1978 року

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 36, ст.372 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися від імені України до Додаткового протоколу до
Європейської конвенції про інформацію щодо іноземного
законодавства ( 995_107 ), підписаного у м. Страсбурзі 15 березня
1978 року.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 14 липня 1993 року
N 3386-XIIвгору