Документ 344-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.11.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.12.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про
незаконний обіг на морі, укладеної
на виконання статті 17 Конвенції Організації
Об'єднаних Націй про боротьбу з незаконним
обігом наркотичних засобів та
психотропних речовин
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 2, ст.11 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Угоду про незаконний обіг на морі, укладену на
виконання статті 17 Конвенції Організації Об'єднаних Націй про
боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних
речовин ( 994_045 ), підписану від імені України в м. Страсбурзі
20 грудня 2004 року (додається*), з такими застереженнями і
заявами:
до пункту 2 статті 8 Угоди ( 994_045 ):
Україна заявляє, що, діючи як інтервенуюча Держава, вона
здійснюватиме таку інтервенцію за умови, що особи, які мають її
громадянство та були передані Державі прапору згідно зі статтею 15
Угоди і там засуджені за відповідне правопорушення, матимуть
можливість бути переданими назад в Україну для відбування
призначеного покарання;
до пункту 3 статті 17 Угоди ( 994_045 ):
Органом, відповідальним за надсилання запитів та відповідей
на них згідно зі статтями 6 і 7 Угоди, в Україні є Міністерство
транспорту та зв'язку України.
Центральним органом, відповідальним за повідомлення про
здійснення переважної юрисдикції згідно зі статтею 14 і за всі
інші повідомлення згідно з Угодою, в Україні є Генеральна
прокуратура України;
до пункту 3 статті 19 Угоди ( 994_045 ):
Україна заявляє, що вона зберігає за собою право вимагати,
щоб запити, інші повідомлення та підтвердні документи, надіслані
їй, були складені або супроводжувалися перекладом на українську
мову або одну з офіційних мов Ради Європи;
до пункту 3 статті 34 Угоди ( 994_045 ):
Україна заявляє, що стосовно будь-якого спору, який виникає з
приводу тлумачення або застосування Угоди, вона визнає як
обов'язкову, без попередньої угоди, та на умовах взаємності
передачу такого спору до арбітражу згідно з процедурою,
встановленою у додатку до Угоди;
до пункту 5 статті 34 Угоди ( 994_045 ):
Україна заявляє, що вона не бере на себе зобов'язання
виконувати положення пункту 4 статті 34 Угоди.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 листопада 2006 року
N 344-V
___________________
* Додається до оригіналу.вгору