Документ 348_049, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.08.2001

               Угода 
між Державним комітетом молодіжної політики,
спорту і туризму України та Міністерством
економіки Угорської Республіки про
співробітництво в галузі туризму

Дата підписання: 02.08.2001 р. Дата набуття чинності: 02.08.2001 р.
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
України та Міністерство економіки Угорської Республіки, далі -
"Сторони", висловлюючи спільну зацікавленість у розвитку туристичних
зв'язків між двома країнами, визнаючи необхідність створення правових засад розбудови
двостороннього співробітництва в галузі туризму, згідно з рекомендаціями Всесвітньої туристської організації,
Конференції з питань міжнародного туризму та подорожей Організації
Об'єднаних Націй (1963 р.) та положеннями Заключного акта
Конференції з безпеки та співробітництва в Європі ( 994_055 )
(1975 р.) погодились про наступне:
Стаття 1
Сторони сприятимуть зміцненню та розвитку співробітництва в
галузі туризму з метою взаємного ознайомлення з життям, історією
та культурою народів двох країн. Співробітництво здійснюватиметься відповідно до положень цієї
Угоди, а також чинного законодавства обох держав.
Стаття 2
Сторони згідно з чинним законодавством своїх країн
сприятимуть встановленню ділових зв'язків між українськими та
угорськими туристичними асоціаціями, організаціями та
підприємствами різних форм власності, їх спільній діяльності з
метою обслуговування туристів, розвитку як групового, так і
індивідуального туризму в різноманітних його формах, враховуючи
пізнавальний, оздоровчий, діловий, дитячий і молодіжний туризм,
обміну спеціалізованими групами, в тому числі з метою відвідання
виставок, ярмарків, конференцій, симпозіумів і семінарів, інших
рекламно-інформаційних і науково-практичних міжнародних
туристичних заходів.
Стаття 3
Сторони обмінюватимуться інформацією, рекламними та іншими
матеріалами щодо туристичної діяльності в своїх країнах. Сторони, згідно з чинним законодавством своїх країн
заохочуватимуть обмін досвідом і науковими дослідженнями, у тому
числі з питань здійснення програм і проектів в галузі туризму.
Стаття 4
Сторони заохочуватимуть розвиток співпраці між навчальними
закладами, що готують спеціалістів у галузі туризму, а також обмін
викладачами, науковцями та фахівцями туристичної сфери.
Стаття 5
Сторони сприятимуть відкриттю на своїй території офіційних
туристичних представництв іншої Сторони. Порядок відкриття та діяльність представництв
регулюватимуться чинним законодавством України та Угорської
Республіки.
Стаття 6
Сторони заохочуватимуть співпрацю органів з розвитку
національного туризму та підтримуватимуть здійснення спільних
заходів з пропагування туризму, а також участь у туристичних
виставках, що проводяться в обох країнах.
Стаття 7
З метою контролю за реалізацією цієї Угоди, аналізу
діяльності, проведеної відповідно до положень цієї Угоди, оцінки
результатів і стимулювання її впровадження, вироблення
рекомендацій щодо активізації співробітництва між двома країнами
Сторони створять Змішану комісію (ЗК) у складі представників обох
Сторін, кількість та повноваження яких визначатимуться на
паритетних засадах кожною з Сторін до проведення засідань, про що
вони повідомляють одна одну. Періодичність і місце проведення засідань ЗК визначаються та
узгоджуються Сторонами. Керівники делегацій співголовують на
засіданнях ЗК.
Стаття 8
За згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені у письмовій
формі зміни та доповнення.
Стаття 9
Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання. Угода залишатиметься чинною протягом п'яти років і
вважатиметься автоматично продовженою на наступні п'ятирічні
періоди, якщо жодна з Сторін не повідомить іншу в письмовій формі
по дипломатичних каналах про свій намір припинити її дію не
пізніше, ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду. Припинення дії цієї Угоди не відобразиться на виконанні
програм та інших проектів в галузі туризму, узгоджених в період
дії цієї Угоди, у випадку, якщо Сторони не домовляться про інше.
Вчинено в м. Будапешт 2 серпня 2001 року в двох примірниках,
кожний українською, угорською та англійською мовами, причому всі
тексти є автентичними; у разі виникнення розбіжностей у тлумаченні
цієї Угоди перевага надається тексту англійською мовою.
За Державний комітет За Міністерство економіки
молодіжної політики, Угорської Республіки
спорту і туризму
Українивгору