Деякі питання соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 31.01.201838
Документ 38-2018-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.03.2018, підстава - 164-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 січня 2018 р. № 38
Київ

Деякі питання соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 164 від 14.03.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 164 від 14.03.2018}

{У тексті Постанови слова “яких звільнено з полону” замінено словами “яких було позбавлено особистої свободи” згідно з Постановою КМ № 164 від 14.03.2018}

З метою соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільнених 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р. (далі - особи, яких було позбавлено особистої свободи), Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина в редакції Постанови КМ № 164 від 14.03.2018}

1. Установити, що одноразова грошова допомога особам, яких було позбавлено особистої свободи, виплачується у розмірі 100 тис. гривень.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 164 від 14.03.2018}

2. Затвердити Порядок виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 року, що додається.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 164 від 14.03.2018}

3. Міністерству охорони здоров'я, відповідному органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити організацію надання необхідної медичної допомоги особам, яких було позбавлено особистої свободи, та членам їх сімей.

4. Обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити:

надання допомоги у забезпеченні житлом осіб, яких було позбавлено особистої свободи, із числа внутрішньо переміщених осіб за місцем перебування на обліку;

надання соціальної та психологічної допомоги і реабілітації особам, яких було позбавлено особистої свободи.

5. Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб забезпечити виплату одноразової грошової допомоги особам, яких було позбавлено особистої свободи, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей”.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 164 від 14.03.2018}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2018 р. № 38

ПОРЯДОК
виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 року

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 164 від 14.03.2018}

{У тексті Порядку слово “Мінсоцполітики” замінено словом “МТОТ”, а слова “яку звільнено з полону” в усіх відмінках і формах числа - словами “яку було позбавлено особистої свободи” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 164 від 14.03.2018}

1. Цей Порядок визначає механізм виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р. (далі - допомога).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 164 від 14.03.2018}

2. Допомога виплачується особам, які включені до переліку осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільнених 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р. (далі - особи, яких було позбавлено особистої свободи), що формується СБУ відповідно до законодавства та передається МТОТ.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 164 від 14.03.2018}

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 164 від 14.03.2018}

4. Для виплати допомоги особа, яку включено до переліку осіб, яких було позбавлено особистої свободи, у строк, що не перевищує шість місяців з дня звільнення, звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення відповідного органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради (далі - орган соціального захисту населення) за місцем реєстрації проживання з відповідною заявою, в якій зазначаються реквізити рахунка у банку, на який перераховується допомога.

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті або які не є громадянами України).

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 164 від 14.03.2018}

5. У разі відсутності реєстрації місця проживання або зареєстроване місце проживання особи розташоване в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, особа, яку було позбавлено особистої свободи, звертається із заявою про виплату допомоги до органу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання.

6. Якщо особа, яку було позбавлено особистої свободи, не може самостійно звернутися із заявою про виплату допомоги у зв'язку із станом здоров'я, перебуванням на лікуванні за кордоном, проходженням військової служби, вона може подати таку заяву через представника на підставі оформленої в установленому порядку довіреності.

7. Орган соціального захисту населення:

приймає рішення про виплату допомоги протягом 10 днів після подання заяви та документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку;

подає протягом п'яти робочих днів після прийняття такого рішення структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій списки осіб, щодо яких прийнято рішення про виплату допомоги за встановленою МТОТ формою, для узагальнення, зіставлення з переліком осіб, яких було позбавлено особистої свободи, і подання зазначеному Міністерству узагальнених списків протягом трьох днів за встановленою ним формою.

У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, рішення щодо виплати допомоги приймається органом соціального захисту населення за умови, якщо вони будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня подання заяви.

8. МТОТ після надходження списків, зазначених у пункті 7 цього Порядку, перераховує відповідні кошти органам соціального захисту населення.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 164 від 14.03.2018}

9. Допомога перераховується на банківський рахунок особи, яку було позбавлено особистої свободи, не пізніше ніж протягом двох робочих днів після надходження коштів на рахунок органу соціального захисту населення.

10. Органи соціального захисту населення формують та зберігають протягом п’яти років особові справи осіб, яким виплачено допомогу.

11. Контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів, виділених для виплати допомоги, здійснюється в установленому законодавством порядку.вгору