Про відзначення 275-річчя від дня народження Г.С. Сковороди
Розпорядження Президента України від 06.11.1997391/97-рп
Документ 391/97-рп, поточна редакція — Прийняття від 06.11.1997

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення 275-річчя від дня народження
Г.С. Сковороди

З метою відзначення 275-річчя від дня народження видатного
українського філософа-гуманіста, поета і педагога Григорія Савича
Сковороди, яке виповнюється 3 грудня 1997 року:
1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та
відзначення 275-річчя від дня народження Г.С.Сковороди (далі -
Організаційний комітет). Призначити СМОЛІЯ Валерія Андрійовича головою Організаційного
комітету.
2. Затвердити персональний склад Організаційного комітету
(додається). Дозволити голові Організаційного комітету в разі потреби
вносити зміни до його персонального складу.
3. Організаційному комітету розробити і затвердити у
двотижневий строк програму заходів щодо відзначення 275-річчя від
дня народження Г.С.Сковороди, яка передбачала б, зокрема,
проведення урочистих засідань, наукових конференцій,
сковородинських читань та вечорів, присвячених ювілейній даті, у
наукових і навчально-виховних закладах України.
4. Кабінету Міністрів України розглянути питання, пов'язані з
організаційним та фінансовим забезпеченням підготовки і проведення
заходів щодо відзначення 275-річчя від дня народження
Г.С.Сковороди.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 листопада 1997 року
N 391/97-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
N 391/97-рп від 6 листопада 1997 року
СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та
відзначення 275-річчя від дня народження
Г. С .Сковороди
СМОЛІЙ - Віце-прем'єр-міністр України,
Валерій Андрійович голова Організаційного комітету
КРЕМЕНЬ - заступник Глави Адміністрації
Василь Григорович Президента України, заступник
голови Організаційного комітету
АНДРУЩЕНКО - перший заступник Міністра освіти
Віктор Петрович України
ВОЛКОВ - завідувач Відділу освіти, культури
Олег Ігорович та охорони здоров'я Кабінету
Міністрів України
ЖУЛИНСЬКИЙ - директор Інституту літератури імені
Микола Григорович Т.Г.Шевченка, народний депутат
України (за згодою)
ЗАХАРЕВИЧ - перший заступник Міністра культури
Михайло Васильович і мистецтв України
МЕЩЕРЯКОВ - заступник голови Харківської
Валерій Федорович обласної державної адміністрації
МУШКЕТИК - голова Спілки письменників України
Юрій Михайлович (за згодою)
ПРОКОПЕНКО - ректор Харківського державного
Іван Федорович педагогічного університету імені
Г.С.Сковороди
СІВЕРС - головний консультант Управління
Валерій Анатолійович гуманітарної політики Адміністрації
Президента України
ТИМЧИК - заступник голови Київської
Анатолій Іванович державної адміністрації
ТРОНЬКО - академік НАН України, завідувач
Петро Тимофійович відділу Інституту історії України
(за згодою)
ШЕМЕТ - заступник голови Полтавської
Петро Григорович обласної державної адміністрації
ШИНКАРУК - директор Інституту філософії НАН
Володимир Іларіонович України (за згодою)
ХАНДОГІЙ - заступник Міністра закордонних
Володимир Дмитрович справ України
ЮЩЕНКО - Голова Правління Національного
Віктор Андрійович банку України.

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору