Документ 4-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.04.2012, підстава - 248-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 січня 2011 р. N 4
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770
і від 10 жовтня 2007 р. N 1203
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 327 ( 327-2011-п ) від 02.03.2011
N 1050 ( 1050-2011-п ) від 05.10.2011
N 248 ( 248-2012-п ) від 29.02.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня
2000 р. N 770 ( 770-2000-п ) "Про затвердження переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789; 2002 р., N 51,
ст. 2316; 2009 р., N 94, ст. 3209; 2010 р., N 40, ст. 1318) і від
10 жовтня 2007 р. N 1203 ( 1203-2007-п ) "Про затвердження
гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах" (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 78, ст. 2885; 2008 р., N 93, ст. 3073)
зміни, що додаються.
2. Міністерству охорони здоров'я привести власні
нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім
пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності
з 1 жовтня 2011 року. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 327
( 327-2011-п ) від 02.03.2011 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 січня 2011 р. N 4
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. N 770 ( 770-2000-п )
і від 10 жовтня 2007 р. N 1203 ( 1203-2007-п )

1. У переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. N 770 ( 770-2000-п ):
1) у таблиці I:
список N 1 доповнити такими позиціями:
"Бензилморфін
3-моноацетилморфін
6-моноацетилморфін";
список N 2 доповнити такими позиціями:
"АТМ 2-(1H-індол-3-іл)-1-метил-етиламін
(альфа-метилтриптамін)
NMT (N-метилтриптамін) 2-(1H-індол-3-іл)-N-метилетапамін
Буфотенин (5-OH-DMT) 3-(2-диметиламіноетилметакрилат)-1H-
індол-5-ол
Бутилон (b-кето МВDB) 2-метиламіно-1(3-4-
метилендіоксифеніл)бутан-1-он
БДБ (J, BDB) L (3,4-метилендіоксифеніл)-2-бутанамін)
Етилон (b-кето МДЕА) 2-етиламіно-1(3-4-
метилендіоксифеніл)пропан-1-он)
MBDB 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-
метилбутан-2-амін
MDOH (N-гідрокси-3,4- 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-
метилендіоксиамфетамін) гідроксипропан-2-амін
Мета-хлорфенілпіперазин 1-(3-хлорфеніл)піперазин
(mCPP)
Метилон (b-кето МДМА) (3,4-метилендіокси-N-метилкатинон)
СР 55,940 (-)-цис-3-[2-гідрокси-4-(1,1-
диметилгептил) феніл]-транс-4-
(3-гідрокси-пропіл)циклогекса-ном)
2С-Е 2,5-диметокси-4-етил-фенілетиламін
2С-І 2,5-диметокси-4-йодофенетиламін
2С-Т-2 2,5-диметокси-4-етилтіо-фенетиламін
2С-Т-7 (2,5-диметокси-4-N-
пропілтіофенетиламін)
PCA (пара-хлорамфетамін, 4-CA)
JWH-250 1-пентил-3-(2-
метоксифенілацетил)-індол
JWH-251 1-пентил-3-(2-
метоксифенілацетил)індол
JWH-203 2-(2-хлорфеніл)-1-(1-
фенілетиліндол-3-іл) етанон
5-МеО-АМТ 5-метокси-альфа-метилтріптамін
5-МеО-NМТ
SR-18 1-(1-(2-циклогексилетил)-1H-
(RCS-8, ВЕМ-8) індол-3-іл)-2-(2-
метоксифеніл)етанон
SR-19 (4-метоксифеніл) (1-пентил-1H-
(BTM-4, ERIc-4, RCS-4) індол-3-іл) метанон
1-(3-трифторфеніл)-піперазин)
2-фторметкатинон
3-фторметкатинон
4-метил-N-етилкатинон
Плодове тіло (будь-яка
частина) будь-якого виду
грибів, що містить
псилоцибін чи (або)
псилоцин
Насіння Гермала (Peganum
Harmalae) та екстракти і
настойки з нього
Лоза Каапи "Золотої"
(Banisteriopsis саарі) та
екстракти і настойки з неї
Кора Чалипонга
(Diplopterys cabrerana)
та екстракти і настойки
з неї
Кора Мімози (Mimosa
Hostilis) та екстракти
і настойки з неї
Кактус Сан-Педро
(Echinopsis pachanoi,
syn. Tricho-cereus
pachanoi) та екстракти
і настойки з нього";
{ Дію підпункту 2 пункту 1 зупинено до 1 червня 2012 р.
згідно з Постановою КМ N 248 ( 248-2012-п ) від 29.02.2012 }
{ Дію підпункту 2 пункту 1 зупинено до 1 березня 2012 р.
згідно з Постановою КМ N 1050 ( 1050-2011-п ) від 05.10.2011 }
{ Дію підпункту 2 пункту 1 зупинено до 1 жовтня 2011 року
згідно з Постановою КМ N 327 ( 327-2011-п ) від 02.03.2011 }
2) список N 2 таблиці II після позиції
"Дронабінол ((-)-транс- (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-
дельта-9- тетрагідро-6,6,9-триметил-3-
тетрагідроканабінол) пентил-6H-дибензо[b,d]-піран-1-ол
доповнити такою позицією:
"Кетамін (+-)-2-(2-хлорфеніл)-2-
(метиламіно)циклогексанон)";
{ Дію підпункту 3 пункту 1 зупинено до 1 червня 2012 р.
згідно з Постановою КМ N 248 ( 248-2012-п ) від 29.02.2012 }
{ Дію підпункту 3 пункту 1 зупинено до 1 березня 2012 р.
згідно з Постановою КМ N 1050 ( 1050-2011-п ) від 05.10.2011 }
{ Дію підпункту 3 пункту 1 зупинено до 1 жовтня 2011 року
згідно з Постановою КМ N 327 ( 327-2011-п ) від 02.03.2011 }
3) список N 2 таблиці III доповнити такими позиціями:
"Амінептин 7-[(10,11-дигідро-5Н-дибензо [а, г]-
циклогептен-5-іл)аміно]гептанова
кислота
Амітриптилін (5-(3-диметиламінопропіліден)-10,11-
дигідродибензоциклогептен)
Апрофен (тарен) 5-діетиламіноетилового ефіру 1,1-
дифенілпропіонової кислоти гідрохлорид
Гама-бутиролактон
Левана (моно-[7-бром-2-оксо-5-(2-хлорфеніл)-
2,3-дигідро-1Н-бензо[1,4діазепін-3-іл]
сукцинату моногідрат)
Тіанептин (RS)-7 [(3-хлор-6, 11-дигідро-6-
метилдибензо [с, е] [1,2] тіазепін-11-
іл) аміно]гептанової кислоти S,
S-діоксид
Фенілетиламін (2-фенілетиламін, b-фенілетиламін,
1-аміно-2-феніл-етан)";
4) у таблиці IV:
список N 1 доповнити такими позиціями:
"Ангідрид оцтової оцтовий ангідрид
кислоти
Фенілоцтова кислота альфа-толуїлова кислота";
у списку N 2:
виключити такі позиції:
"Ангідрид оцтової оцтовий ангідрид";
кислоти
"Фенілоцтова кислота альфа-толуїлова кислота";
примітку доповнити абзацами такого змісту:
"Речовини, що містять не менш як 45 відсотків таких
прекурсорів, як сірчана кислота, та 15 відсотків таких
прекурсорів, як соляна кислота, підлягають тим же заходам
контролю, що і прекурсори.
Суміші, що містять кілька перелічених у цьому списку речовин,
підлягають контролю, якщо їх сумарна концентрація дорівнює або
перевищує концентрацію, встановлену для однієї з речовин (з
урахуванням положень першого та другого абзаців цієї примітки).
Концентрація речовин, перелічених у цьому списку,
визначається виходячи з масової частки речовини в складі суміші
(розчину).".
{ Дію пункту 2 зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з
Постановою КМ N 1050 ( 1050-2011-п ) від 05.10.2011 }
2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 10
жовтня 2007 р. N 1203 ( 1203-2007-п ):
позицію "Кодеїн" викласти в такій редакції:
"Кодеїн 25 міліграмів - для неподільних або
дозованих лікарських форм максимальний
вміст на одиницю дози
2 міліграми на мілілітр - для
недозованих лікарських форм
максимальний вміст на одиницю дози";
позицію "Псевдоефедрин" викласти в такій редакції:
"Псевдоефедрин 25 міліграмів - для неподільних або
дозованих лікарських форм максимальний
вміст на одиницю дози
2 міліграми на мілілітр - для
недозованих лікарських форм
максимальний вміст на одиницю дози";
позицію "Фенілпропаноламін" викласти в такій редакції:
"Фенілпропаноламін 25 міліграмів - для неподільних або
дозованих лікарських форм максимальний
вміст на одиницю дози
2 міліграми на мілілітр - для
недозованих лікарських форм
максимальний вміст на одиницю дози".вгору