Документ 401-XII, поточна редакція — Прийняття від 17.10.1990

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про пріоритетність соціального розвитку села та
агропромислового комплексу в народному
господарстві України"

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 45, ст. 603 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки
"Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового
комплексу в народному господарстві України" ( 400-12 ) ввести в
дію з 1 листопада 1990 року.
2. Комісіям Верховної Ради Української РСР при розгляді нових
законодавчих актів Української РСР враховувати вимоги даного
Закону.
3. Раді Міністрів Української РСР до 1 грудня 1990 року: подати до Верховної Ради Української РСР пропозиції про
приведення чинних законодавчих актів Української РСР у
відповідність із зазначеним Законом; привести у відповідність з цим Законом постанови і
розпорядження Уряду Української РСР, а також проекти Державного
плану економічного і соціального розвитку Української РСР та
Державного бюджету Української РСР на 1991 рік; прийняти пакет нормативних актів, спрямованих на реалізацію
даного Закону.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м.Київ, 17 жовтня 1990 року
N 401-XIIвгору