Документ 410-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.06.2017. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 червня 2017 р. № 410

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

1. Пункт 4 викласти у такій редакції:

“4. Субвенція надається для формування інфраструктури об’єднаної територіальної громади, що належить до комунальної власності, та спрямовується на:

розроблення проектної, містобудівної та планувальної документації;

підвищення якості надання адміністративних послуг, зокрема створення, модернізацію центрів надання адміністративних послуг та придбання обладнання і програмного забезпечення;

створення сучасних систем організації управління громадою - комунікаційних мереж, баз даних, систем оповіщення населення;

реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергоефективних технологій;

нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт вулиць, доріг, мостів, переходів комунальної власності, що поліпшують доступність жителів до об’єктів та установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги;

закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення та комплектувальних виробів до них для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення, спеціалізованих санітарних транспортних засобів для лікувальних закладів;

нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів водопостачання та водовідведення, об’єктів поводження з відходами та рекультивацію територій сміттєзвалищ тощо;

здійснення інших заходів щодо об’єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту;

погашення в установленому законодавством порядку зареєстрованої органами Казначейства на початок бюджетного періоду бюджетної кредиторської заборгованості місцевих бюджетів, що виникла під час здійснення видатків місцевими бюджетами за рахунок коштів, отриманих з державного бюджету за програмою “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад”;

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах).”.

2. У пункті 5:

1) у підпункті 2 слово “поданих” замінити словом “поданого”, а слова “проектних заявок, оформлених” - словами “переліку проектів, видатки на які здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції, з відповідними проектними заявками, складеними”;

2) підпункт 3 викласти у такій редакції:

“3) врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час розроблення проектної документації, а також під час закупівлі транспортних засобів загального користування, шкільних автобусів тощо.”.

3. Пункт 6 викласти у такій редакції:

“6. Формування переліку проектів і проектних заявок на проекти, видатки на які здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції, та внесення до нього змін здійснюється відповідними виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад. Такі виконавчі комітети подають зазначений перелік проектів разом з проектними заявками Раді міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціям для надання протягом п’яти робочих днів після їх отримання висновку щодо відповідності поданих проектних заявок плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.

Проекти, календарні плани реалізації яких становлять більше одного року і видатки на які починаючи з 2016 року здійснюються за рахунок субвенції, включаються щороку відповідними виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад до переліку проектів до завершення їх реалізації.

Перелік проектів з проектними заявками та висновками Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацій подаються виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад на погодження комісії.

Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження переліку проектів з проектними заявками погоджує його або надає відповідним виконавчим комітетам міських, селищних, сільських рад зауваження щодо його доопрацювання та повторного подання на погодження.

Після погодження комісією переліку проектів зазначений перелік затверджується відповідними міськими, селищними, сільськими радами та оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації або на офіційних веб-сайтах відповідних органів місцевого самоврядування.”.

4. У пункті 15 слова і цифри “щомісяця до 10 числа” замінити словами і цифрами “до 25 січня року, що настає за звітним,”.вгору