Про внесення зміни до Типового концесійного договору
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2009418
Документ 418-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.03.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.05.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 березня 2009 р. N 418
Київ
Про внесення зміни до
Типового концесійного договору

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Типового концесійного договору, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 643
( 643-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 15, ст. 626;
2004 р., N 19, ст. 1322), зміну, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2009 р. N 418
ЗМІНА,
що вноситься до Типового концесійного договору
( 643-2000-п )

Доповнити Типовий концесійний договір ( 643-2000-п ) пунктами
8-1, 11-1 та 41-1 такого змісту:
"8-1. У разі надання концесії на об'єкти, які
використовуються для централізованого опалення, постачання
холодної та гарячої води, водовідведення і перебувають у
комунальній власності, концесіонер зобов'язаний забезпечити:
надання населенню, що проживає на відповідній території,
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої
води і водовідведення відповідно до нормативів, норм, стандартів,
порядків і правил;
ведення у встановленому законодавством порядку обліку
зазначених послуг;
вжиття заходів для ощадливого використання енергетичних
ресурсів;
проведення розрахунків у повному обсязі за спожиті
енергоносії.";
"11-1. Передача в концесію об'єктів, які використовуються для
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води,
водовідведення і перебувають у комунальній власності, здійснюється
за умови розроблення концесіонером та погодження органами,
уповноваженими приймати рішення про передачу об'єктів у концесію,
бізнес-плану беззбиткової діяльності.";
"41-1. Концесієдавець має право в односторонньому порядку
відмовитися від договору концесії на об'єкти, які використовуються
для централізованого опалення, постачання холодної та гарячої
води, водовідведення і перебувають у комунальній власності, у разі
невиконання або неналежного виконання істотних умов договору з
вини концесіонера.
У такому разі договір є розірваним з дати повідомлення
концесієдавцем концесіонерові про відмову від договору.".вгору