Документ 43-IV, попередня редакція — Редакція від 01.04.2011, підстава - 2755-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про забезпечення реалізації інвестиційних проектів
в Туркменистані
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 35, ст.259 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Цей Закон спрямований на реалізацію інвестиційних проектів в
Туркменистані в оплату за туркменський природний газ, що
постачається в Україну відповідно до міждержавних домовленостей.
Стаття 1. Прибуток підприємств, що підлягає оподаткуванню у
звітному (податковому) періоді, зменшується на суму прибутку, яка
визначається розрахунково, виходячи із загальної суми
оподатковуваного прибутку підприємств і питомої ваги валового
доходу, одержаного у відповідному звітному (податковому) періоді
від робіт з реалізації інвестиційних проектів в Туркменистані
відповідно до Спільного Розпорядження Президента України Л. Кучми
і Президента Туркменистану С. Ніязова "Про будівництво і
фінансування інвестиційних об'єктів загальнодержавного значення в
Туркменистані" ( 795_700 ), підписаного 4 жовтня 2000 року, у
загальній сумі валових доходів підприємств, одержаних протягом
такого звітного (податкового) періоду.
Переліки вітчизняних підприємств та інвестиційних об'єктів (з
обов'язковим зазначенням їх найменування), які споруджуються цими
підприємствами в Туркменистані, затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 2. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє
протягом періоду реалізації інвестиційних проектів, визначених
контрактами (договорами) між підприємствами України і
Туркменистану відповідно до Спільного Розпорядження Президента
України Л. Кучми і Президента Туркменистану С. Ніязова "Про
будівництво і фінансування інвестиційних об'єктів
загальнодержавного значення в Туркменистані" ( 795_700 ).
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк привести свої
рішення у відповідність з цим Законом.
3. Внести зміни до таких законів України:
1) статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19,
ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р.,
N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48,
ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 5,
ст. 31, ст. 34, N 11, ст. 81, N 33, ст.236) доповнити пунктом "у"
такого змісту:
"у) матеріали, устаткування та комплектуючі вироби (крім
підакцизних), що ввозяться вітчизняними підприємствами для
переробки, комплектування на митній території України з подальшим
вивезенням за межі України для реалізації інвестиційних проектів у
Туркменистані відповідно до Спільного Розпорядження Президента
України Л. Кучми і Президента Туркменистану С. Ніязова "Про
будівництво і фінансування інвестиційних об'єктів
загальнодержавного значення в Туркменистані" ( 795_700 ),
підписаного 4 жовтня 2000 року, якщо такі товари не виробляються в
Україні або не відповідають вимогам замовників, визначених у
контрактах (договорах). Перелік та обсяг таких товарів
затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до
контрактів (договорів), укладених цими підприємствами з метою
будівництва інвестиційних об'єктів у Туркменистані.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених
товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито і пеню у
порядку і розмірах, установлених цим Законом";

{ Підпункт 2 пункту 3 статті 2 втратив чинність на підставі
Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 липня 2002 року
N 43-IVвгору