Угода між Кабінетом Міністрів України та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про співробітництво в галузі туризму
Лівійська Арабська Джамахірія, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 06.04.2004
Документ 434_019, поточна редакція — Затвердження від 08.09.2004, підстава - 1169-2004-п

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та
Великою Соціалістичною Народною Лівійською
Арабською Джамагирією про співробітництво
в галузі туризму
( Угоду затверджено Постановою КМ
N 1169 ( 1169-2004-п ) від 08.09.2004 )

Кабінет Міністрів України та Велика Соціалістична Народна
Лівійська Арабська Джамагирія, далі - "Сторони",
бажаючи зміцнювати дружні відносини та співробітництво між
двома країнами з метою розвитку туризму на основі рівності та
взаємної вигоди,
визнаючи важливість двосторонніх зв'язків у галузі туризму та
розглядаючи їх як важливий фактор покращення взаєморозуміння між
народами двох країн,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони здійснюватимуть необхідні заходи, спрямовані на
зміцнення, стимулювання та розвиток туризму між двома країнами,
налагодження та інтенсифікацію безпосереднього співробітництва між
державними органами в галузі туризму, а також організаціями та
підприємствами туристичної сфери, з метою збільшення обсягів
туристичних обмінів між двома державами.
Стаття 2
Сторони заохочуватимуть обмін інформацією, у тому числі щодо
законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють туристичну
діяльність в своїх країнах, статистики, туристичних ресурсів своїх
країн, результатів наукових досліджень у галузі туризму,
відеоматеріалами та іншою рекламно-інформаційною продукцією.
Стаття 3
Сторони сприятимуть взаємній участі в міжнародних виставках,
ярмарках, конгресах, конференціях, семінарах та інших
рекламно-інформаційних туристичних заходах, що проводяться на
території обох держав.
Стаття 4
Сторони сприятимуть організації рекламних кампаній в галузі
туризму на території двох країн з метою широкого представлення
туристичних можливостей обох держав.
Стаття 5
Сторони сприятимуть розвитку інвестиційного співробітництва в
туристичній галузі між двома країнами, спільній розробці та участі
в інвестиційних програмах і проектах у сфері туризму.
Стаття 6
Сторони обмінюватимуться досвідом та інформацією щодо
навчання та підвищення кваліфікації в туристичній і готельній
галузях, вивчатимуть можливості розвитку співробітництва між
туристичними навчальними закладами та іншими відповідними
установами, а також організації семінарів для представників
державних органів і фахівців туристичної сфери двох країн.
Стаття 7
Сторони сприятимуть відкриттю на території своєї держави
офіційних туристичних представництв держави іншої Сторони.
Стаття 8
Сторони створять Робочу групу по туризму в складі
представників обох країн з метою вироблення та впровадження
спільних заходів з реалізації положень цієї Угоди. Засідання
Робочої групи проводитимуться регулярно по черзі в кожній країні.
Стаття 9
За згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни та
доповнення, оформлені у вигляді протоколів, що становитимуть
невід'ємну частину цієї Угоди.
Стаття 10
Усі спори, що виникають при тлумаченні або застосуванні цієї
Угоди, вирішуються Сторонами шляхом консультацій та переговорів.
Стаття 11
Ця Угода набуває чинності з дати обміну Сторонами
дипломатичними каналами письмовими повідомленнями про виконання
всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття Угодою
чинності.
Угода залишатиметься чинною протягом п'яти років і
вважатиметься автоматично продовженою на наступний п'ятирічний
період, якщо жодна з Сторін не повідомить іншу в письмовій формі
по дипломатичних каналах про свій намір припинити її дію не
пізніше, ніж за шість місяців до закінчення відповідного строку.
Вчинено в м. Києві 6 квітня 2004 року в двох примірниках,
кожний українською та арабською мовами, причому всі тексти є
автентичними.
За Кабінет Міністрів За Велику Соціалістичну
України Народну Лівійську Арабську
Джамагирію
Голова Державної Заступник з питань
туристичної адміністрації співробітництва Секретаря
ВАЛЕРІЙ ЦИБУХ Головного Народного
Комітету закордонних
зв'язків і міжнародного
співробітництва
МОХАМЕД АЛЬ-ТАХЕР СІАЛАвгору