Документ 448-2015-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.01.2019, підстава - 34-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 червня 2015 р. № 448
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 34 від 23.01.2019}

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1103 від 18.12.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1103 від 18.12.2017}

Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, згідно з додатком.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1103 від 18.12.2017}

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. № 513 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2009 p., № 39, ст. 1313);

пункт 24 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 853 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 61, ст. 2439).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2015 р. № 448

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

{Назва додатка із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1103 від 18.12.2017}

1. Оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин здійснюється за такими критеріями:

клас небезпечності пестицидів під час зберігання, транспортування, торгівлі та/або застосування засобів захисту рослин;

наявність фактів порушення вимог законодавства у сфері захисту рослин.

2. З урахуванням критеріїв оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин суб’єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, які:

зберігають, транспортують, здійснюють торгівлю та/або застосовують пестициди I та II класу небезпечності;

допустили порушення вимог законодавства у сфері захисту рослин.

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти, які зберігають, транспортують, здійснюють торгівлю та/або застосовують пестициди III класу небезпечності.

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти, що:

зберігають, транспортують, здійснюють торгівлю та/або застосовують пестициди IV класу небезпечності;

не належать до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

6. У разі коли стосовно суб’єктів господарювання із середнім або незначним ступенем ризику, що належать до високого ступеня ризику на підставі виявлених фактів порушень вимог законодавства у сфері захисту рослин, а за результатами не менше двох наступних планових заходів державного нагляду (контролю) не виявлено фактів відповідних порушень, такі суб’єкти відносяться до середнього або незначного ступеня ризику.

7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері захисту рослин здійснюються щодо суб’єктів:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1103 від 18.12.2017}

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п’ять років.

8. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у сфері захисту рослин, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється у наступному плановому періоді.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 1103 від 18.12.2017}

9. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до кількох ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.вгору