Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи, Перелік від 04.07.2018469-р
Документ 469-2018-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.07.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 4 липня 2018 р. № 469-р
Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення

1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям:

забезпечити в установлені строки виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

подавати щороку до 15 січня Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 15 лютого Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2018 р. № 469-р

ПЛАН
заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення

Найменування заходів

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1.

Внесення змін до власних нормативно-правових актів з питань професійної орієнтації відповідно до Концепції державної системи професійної орієнтації населення

Мінсоцполітики
МОН
Мінмолодьспорт
Мінагрополітики
МОЗ
МВС
Міноборони
Мін’юст
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

постійно

2.

Включення до територіальних та місцевих програм зайнятості населення заходів щодо забезпечення розвитку системи професійної орієнтації населення (залучення до профорієнтаційної роботи молодіжних центрів праці, координаційних комітетів сприяння зайнятості, активізація роботи рад із професійної орієнтації населення регіону, утворення робочих груп із вирішення питань професійної орієнтації населення регіону). Проведення аналізу результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками, як кількість та ефективність здійснених спільних профорієнтаційних заходів, наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
організації роботодавців та їх об’єднання (за згодою)
організації профспілок та їх об’єднання (за згодою)

-“-

3.

Створення на офіційних веб-сайтах обласних, Київської міської держадміністрацій і постійне оновлення електронних баз даних профорієнтаційного спрямування (перелік центрів зайнятості, перелік центрів кар’єри, перелік молодіжних центрів, перелік закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти та професій, спеціальностей, які можна в них отримати) з метою створення інформаційної бази для сприяння профорієнтації різних категорій населення, зокрема сільської молоді та представників національних меншин

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
організації роботодавців та їх об’єднання (за згодою)
організації профспілок та їх об’єднання (за згодою)

2018-2023 роки

4.

Надання адресних профорієнтаційних послуг дітям з інвалідністю, у тому числі тим, що охоплені індивідуальними формами здобуття освіти і навчаються в інтернатах, а також особам з інвалідністю відповідно до їх професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці та потреб ринку праці. Проведення аналізу результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками, як кількість та ефективність здійснених профорієнтаційних заходів, наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами, з урахуванням статі

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
Мінмолодьспорт
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
організації роботодавців та їх об’єднання (за згодою)
організації профспілок та їх об’єднання (за згодою)

постійно

5.

Розроблення та впровадження в закладах освіти курсів профорієнтаційного спрямування для формування готовності до усвідомленого вибору професії та розвитку професійної кар’єри з урахуванням принципу гендерної рівності

МОН
МОЗ
Мінагрополітики
МВС
Міноборони
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади освіти
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

2018-2020 роки

6.

Сприяння за участю роботодавців поєднанню здобуття загальної середньої освіти та формування професійних компетентностей з урахуванням наявних і перспективних потреб ринку праці

МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
організації роботодавців та їх об’єднання (за згодою)

постійно

7.

Проведення профорієнтаційної роботи з молоддю із залученням організацій роботодавців та їх об’єднань, організацій профспілок та їх об’єднань, громадських організацій, зокрема з метою мотивації до вибору робітничих професій, необхідних у реальному секторі економіки. Проведення аналізу результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками, як кількість та ефективність здійснених профорієнтаційних заходів, наданих послуг

МОН
Мінмолодьспорт
Мінагрополітики
Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
організації роботодавців та їх об’єднання (за згодою)
організації профспілок та їх об’єднання (за згодою)

-“-

8.

Сприяння створенню центрів кар’єри на базі закладів освіти з метою забезпечення професійного консультування молоді щодо адаптації до умов ринку праці, формування навичок, затребуваних роботодавцями. Методичне забезпечення створення та функціонування центрів кар’єри та професійного консультування з урахуванням принципу гендерної рівності

Мінмолодьспорт
МОН
Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади Національна академія педагогічних наук (за згодою)
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

2018-2022 роки

9.

Сприяння вдосконаленню компетентностей педагогічних працівників з питань профорієнтаційної роботи в закладах освіти. Розроблення програм і проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань професійної орієнтації осіб у закладах освіти

МОН
Мінагрополітики
МВС
Міноборони
МОЗ
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
обласні, Київська міська держадміністрації

2018-2023 роки

10.

Сприяння залученню молоді до участі в реалізації інноваційних проектів

МОН
Мінагрополітики
МОЗ
Мінмолодьспорт
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади Національна академія педагогічних наук (за згодою)

постійно

11.

Проведення регіональних і всеукраїнських конкурсів фахової майстерності, залучення молоді до участі в міжнародних фахових конкурсах

МОН
Мінагрополітики
Мінмолодьспорт
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади Національна академія педагогічних наук (за згодою)
організації роботодавців та їх об’єднання (за згодою)
організації профспілок та їх об’єднання (за згодою)

постійно

12.

Розроблення науково-методичного забезпечення, програм і тренінгів з питань психолого-педагогічного супроводження особистісного та професійного самовизначення учнівської молоді з урахуванням потреб вразливих категорій, зокрема представників сільської місцевості та національних меншин

МОН
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
організації роботодавців та їх об’єднання (за згодою)
організації профспілок та їх об’єднання (за згодою)

2018-2020 роки

13.

Розроблення науково-методичного забезпечення, програм і тренінгів з питань особистісного та професійного розвитку, вибору професії, розвитку професійної кар’єри, професійної орієнтації дорослого населення з урахуванням потреб вразливих категорій, зокрема представників сільської місцевості та національних меншин

Мінсоцполітики
МОН
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
організації роботодавців та їх об’єднання (за згодою)
організації профспілок та їх об’єднання (за згодою)

-“-

14.

Здійснення заходів з популяризації професійної (професійно-технічної) освіти у засобах масової інформації

МОН
Держкомтелерадіо 
Мінагрополітики
Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
обласні, Київська міська держадміністрації
організації роботодавців та їх об’єднання (за згодою)
організації профспілок та їх об’єднання (за згодою)

2018-2022 роки

15.

Сприяння широкому висвітленню в засобах масової інформації заходів, пов’язаних з професійною орієнтацією населення

МІП
ПАТ “НСТУ” (за згодою)

постійно

16.

Проведення профорієнтаційної роботи з населенням, у тому числі з молоддю, з метою орієнтації на створення малих та середніх підприємств, фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів, туристичних та агрорекреаційних кластерів у сільській місцевості. Проведення форумів для обміну досвідом щодо провадження підприємницької діяльності та розвитку бізнесу, конкурсів молодих підприємців

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку Мінагрополітики
МОН 
Мінмолодьспорт
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації

-“-

17.

Підвищення рівня мобільності та доступності профорієнтаційних послуг, оновлення технологій для професійної орієнтації здобувачів освіти (за будь-якими видами та формами). Впровадження в профорієнтаційну роботу новітніх психодіагностичних методик, дистанційної профорієнтації, використання інформаційно-комунікаційних технологій та Iнтернету

МОН
Мінагрополітики
МВС
Мінсоцполітики
МОЗ
МІП
Мінмолодьспорт
Міноборони
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

18.

Сприяння розвитку професійної орієнтації дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, перебувають у закладах охорони здоров’я, закладах освіти або інших дитячих закладах. Проведення аналізу результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками, як кількість та ефективність здійснених профорієнтаційних заходів, наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами, з урахуванням статі

Мінсоцполітики,
МОН
МОЗ
Мінмолодьспорт
МВС
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

-“-

19.

Забезпечення надання профорієнтаційних послуг здобувачам повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти з метою сприяння усвідомленому вибору ними актуальних і  перспективних на ринку праці професій. Проведення аналізу результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками, як кількість та ефективність здійснених профорієнтаційних заходів, наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами

МОН
Міноборони
МВС
МОЗ
Мінмолодьспорт
інші заінтересовані органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
організації роботодавців та їх об’єднання (за згодою)
організації профспілок та їх об’єднання (за згодою)

-“-

20.

Забезпечення надання профорієнтаційних послуг здобувачам повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та особам із числа непрацевлаштованої молоді, які звернулися до державної служби зайнятості з метою усвідомленого вибору ними актуальних на ринку праці професій, а також подальшого навчання та працевлаштування. Проведення аналізу результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками, як кількість та ефективність здійснених профорієнтаційних заходів, наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами

Мінсоцполітики
інші заінтересовані органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
організації роботодавців та їх об’єднання (за згодою)
організації профспілок та їх об’єднання (за згодою)

постійно

21.

Забезпечення надання профорієнтаційних послуг особам віком старше 45 років з метою формування в них конструктивної стратегії поведінки на ринку праці, сприяння підвищенню рівня їх соціальної та професійної мобільності

Мінсоцполітики
інші заінтересовані органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
організації роботодавців та їх об’єднання (за згодою)
організації профспілок та їх об’єднання (за згодою)

-“-

22.

Забезпечення професійної орієнтації та переорієнтації безробітного населення, вивільнюваних працівників і працюючого персоналу з урахуванням потреб особистості, виробництва та ринку праці. Проведення аналізу результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками, як чисельність безробітних осіб з урахуванням статі, кількість та ефективність здійснених профорієнтаційних заходів, наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами, з урахуванням статі

Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
організації роботодавців та їх об’єднання (за згодою)
організації профспілок та їх об’єднання (за згодою)

постійно

23.

Сприяння підвищенню кваліфікації фахівців з професійної орієнтації державної служби зайнятості

Мінсоцполітики

-“-

24.

Сприяння професійній орієнтації допризовників, а також професійній переорієнтації та адаптації військовослужбовців, які звільняються або звільнені з військової служби, та осіб, які брали участь в антитерористичній операції або заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Проведення аналізу результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками, як кількість та ефективність здійснених профорієнтаційних заходів, наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами, з урахуванням статі

Міноборони
МВС
Мінсоцполітики
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
МОЗ
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

-“-

25.

Сприяння підвищенню престижу військової професії та мотивації населення, у тому числі молоді, до проходження військової служби з урахуванням принципу гендерної рівності. Проведення аналізу результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками, як кількість та ефективність здійснених профорієнтаційних заходів, наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами

Міноборони
МВС
МОН
Мінсоцполітики

-“-

26.

Сприяння інтеграції та проведенню профорієнтаційної та профадаптаційної роботи із засудженими до позбавлення та обмеження волі в установах виконання покарань, у тому числі молоддю, яка здобуває освіту в закладах при виправних колоніях та слідчих ізоляторах, а також з особами, звільненими з цих установ. Проведення аналізу результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками, як кількість та ефективність здійснених профорієнтаційних заходів, наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами

Мін’юст
МОН
МВС
Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

27.

Забезпечення професійної орієнтації, переорієнтації  внутрішньо переміщених осіб з урахуванням актуальних професій на ринку праці. Проведення аналізу результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками, як кількість та ефективність здійснених профорієнтаційних заходів, наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами

Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
МОН
МТОТ
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

-“-

28.

Сприяння розвитку професійних інтересів молоді за формулою “інформування - навчання - тестування - залучення” через портал “Моя кар’єра”

Мінмолодьспорт
МОН
Мінсоцполітики

2018-2023 роки

29.

Сприяння створенню на базі існуючої мережі установ, які працюють з молоддю, молодіжних центрів з метою сприяння зайнятості молоді та молодіжному підприємництву

Мінмолодьспорт
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

30.

Залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку державної системи професійної орієнтації населення, а також вивчення успішного міжнародного досвіду у відповідній сфері

Мінсоцполітики
МЗС
Мінекономрозвитку
МОН
МОЗ
Мінагрополітики
Мінмолодьспорт
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
організації роботодавців та їх об’єднання (за згодою)
організації профспілок та їх об’єднання (за згодою)

постійноЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2018 р. № 469-р

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 150 “Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення”.

2. Пункт 74 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1109 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3078).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 90, ст. 3644).

4. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 557 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2301).

5. Пункт 5 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 92 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 16, ст. 469).вгору