Документ 477-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.06.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 червня 2018 р. № 477
Київ

Про затвердження Порядку перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, внесків за встановлення вузлів комерційного обліку

Відповідно до статті 3 Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, внесків за встановлення вузлів комерційного обліку, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 62, ст. 2472; 2014 р., № 84, ст. 2373; 2017 р., № 88, ст. 2683) зміни, що додаються.

3. Рекомендувати виконавцю комунальної послуги, який не є оператором зовнішніх інженерних мереж, враховувати положення Примірного договору, передбаченого додатком до Порядку, затвердженого цією постановою, під час укладання договорів про перерахування внесків за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, сплачених споживачами комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2018 р. № 477

ПОРЯДОК
перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, внесків за встановлення вузлів комерційного обліку

1. Цей Порядок визначає механізм перерахування виконавцем комунальної послуги, який не є оператором відповідних зовнішніх інженерних мереж, сплачених споживачами комунальних послуг (далі - споживачі) та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання (далі - власники (співвласники) приміщень), внесків за встановлення вузлів комерційного обліку (далі - внески) оператору зовнішніх інженерних мереж.

2. Дія цього Порядку поширюється на виконавців комунальних послуг, які не є операторами відповідних зовнішніх інженерних мереж (далі - виконавці), а також на операторів зовнішніх інженерних мереж.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про житлово-комунальні послуги” і “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”.

4. Взаємовідносини між виконавцями та операторами зовнішніх інженерних мереж, зокрема в частині перерахування внесків, здійснюються виключно на договірних засадах.

5. Договір про перерахування виконавцем оператору зовнішніх інженерних мереж внесків (далі - договір) оформляється відповідно до Примірного договору, наведеного в додатку.

6. Виконавець забезпечує зарахування внесків споживачів комунальних послуг та власників (співвласників) приміщень на окремий рахунок та перераховує внески на окремий рахунок оператора зовнішніх інженерних мереж, відкритий з метою отримання таких внесків.

Оператор зовнішніх інженерних мереж відкриває для отримання внесків від кожного виконавця окремий рахунок.

7. Виконавець веде облік сплачених внесків, що надійшли на його рахунок від споживачів та власників (співвласників) приміщень, окремо за кожною будівлею, а також облік внесків, перерахованих на рахунок оператора зовнішніх інженерних мереж у відповідному кварталі.

8. Сплачені споживачами та власниками (співвласниками) приміщень внески перераховуються виконавцем оператору зовнішніх інженерних мереж не пізніше 5 числа місяця, що настає за розрахунковим кварталом, якщо договором між сторонами не встановлено інший строк.

Розрахунковим кварталом, за який здійснюється перерахування внесків, є календарний квартал.

9. Обсяг коштів, що перераховуються виконавцем оператору зовнішніх інженерних мереж відповідно до вимог цього Порядку, становить 100 відсотків загальної суми внесків, що надходять на рахунок виконавця від споживачів та власників (співвласників) приміщень.

10. Виконавець та оператор зовнішніх інженерних мереж здійснюють звіряння обсягу внесків, отриманих виконавцем від споживачів та власників (співвласників) приміщень, і обсягу внесків, перерахованих виконавцем оператору зовнішніх інженерних мереж у відповідному періоді.

Строк та період звіряння зазначених обсягів внесків обумовлюються у договорі.Додаток
до Порядку

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, внесків за встановлення вузлів комерційного облікуЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2018 р. № 477

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869

1. У Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 18 після абзацу двадцять шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“- витрати на обслуговування засобів вимірювальної техніки (огляд, опломбування/розпломбування, періодичну повірку та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж), які є власністю ліцензіата та/або перебувають в його користуванні (крім вузлів комерційного та розподільного обліку води і теплової енергії) і використовуються у технологічному процесі виробництва теплової енергії, надання комунальних послуг;”.

У зв’язку з цим абзаци двадцять сьомий - двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами двадцять восьмим - тридцятим;

2) абзац десятий пункту 20 виключити;

3) у пункті 24 слова “(включаючи придбання та встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії)” виключити;

4) абзаци одинадцятий і дванадцятий пункту 61 виключити;

5) у пункті 66 слова “(включаючи придбання та встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії)” виключити;

6) абзаци дев’ятий і десятий пункту 79 виключити;

7) у пункті 84 слова “(включаючи придбання та встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії)” виключити.

2. У Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 19 слова “(включаючи придбання та встановлення будинкових приладів обліку води)” виключити;

2) пункт 22 після абзацу двадцять п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“- витрати на обслуговування засобів вимірювальної техніки (огляд, опломбування/розпломбування, періодичну повірку та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж), які є власністю ліцензіата та/або перебувають в його користуванні (крім вузлів комерційного та розподільного обліку води) і використовуються у технологічному процесі виробництва/надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;”.

У зв’язку з цим абзаци двадцять шостий - двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами двадцять сьомим - тридцятим;

3) абзац десятий пункту 24 виключити.

3. Абзац сьомий пункту 16 Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженого зазначеною постановою, виключити.вгору