Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 19.07.2017489-р
Документ 489-2017-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.07.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 липня 2017 р. № 489-р
Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій

1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій, що додається.

2. Центральним та місцевим органам виконавчої влади щороку до 1 квітня інформувати Міністерство аграрної політики та продовольства про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для подання до 15 квітня Кабінету Міністрів України узагальненої інформації.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2017 р. № 489-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Концепції розвитку сільських територій

Зміст заходу

Строк виконання, роки

Відповідальні за виконання

Індикатор оцінки результативності виконання

Підвищення якості життя сільського населення

1.

Надання державної підтримки для індивідуального житлового будівництва на селі та вдосконалення її механізмів

2017-2025

Мінрегіон
Мінагрополітики
Мінфін
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

затвердження нормативно-правових актів, які забезпечать підтримку індивідуального житлового будівництва на селі, підвищення рівня привабливості проживання на селі та створення умов для отримання власного житла молодими спеціалістами, особами, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та громадянами, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб. Розв’язання житлових проблем сільського населення та стимулювання закріплення молодих спеціалістів у селі. Будівництво (придбання) житла в сільській місцевості загальною площею 2246 тис. кв. метрів та забезпечення житлом 26,6 тис. сільських сімей; підключення до існуючих комунікацій інженерних мереж 27 тис. житлових будинків

2.

Розвиток мережі закладів охорони здоров’я та поліпшення медичного обслуговування

постійно

МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації

забезпечення функціонування амбулаторій у кількості відповідно до встановлених нормативів забезпеченості мережею амбулаторій - підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

3.

Розроблення та затвердження місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту з урахуванням положень Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року

2017

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

збільшення загальної чисельності сільського населення, залученого до занять фізичною культурою та спортом

4.

Впровадження місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту та пропагування здорового способу життя на селі

2017-2025

-“-

формування традицій та мотивування до занять спортом як важливого чинника здорового способу життя та подовження його тривалості; оновлення матеріальної бази функціонуючої мережі спортивних споруд на селі

5.

Проведення перевірки стану автомобільних доріг, затвердження поетапного плану ремонтних робіт з урахуванням потреб екстреної медичної допомоги

-“-

обласні та Київська міська держадміністрації
Укравтодор
Мінінфраструктури (щодо доріг загального користування)
органи місцевого самоврядування (за згодою)

покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення; покращення транспортно-експлуатаційного стану вулиць і доріг сільських населених пунктів

6.

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури та впровадження сучасних інформаційних технологій в їх діяльність; проведення культурно-мистецьких заходів у сільській місцевості

2017-2025

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування ( за згодою) Мінкультури

підвищення рівня культурного обслуговування населення, популяризація аматорського мистецтва, активізація участі мешканців села у народній творчості; відновлення функціонування закладів культури

7.

Розроблення регіональних програм відновлення та збереження культурної та історичної спадщини територіальної громади села, селища та забезпечення їх фінансування

2017

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування ( за згодою)
Мінкультури

відновлення культурної та історичної спадщини територіальних громад села, селища

8.

Відновлення та модернізація інженерних мереж та водоочисних споруд, забезпечення сільського населення питною водою належної якості; підтримка утворення та діяльності сільських центрів з надання житлово-комунальних послуг та підвищення рівня надання таких послуг

2017-2025

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

створення 11 комунальних підприємств з виробничими базами, введення в дію 1,3 тис. кілометрів мережі водопостачання та водовідведення, 60 водонапірних веж, 22 криниці, 1,2 тис. кілометрів мереж електропостачання

9.

Розвиток соціальних послуг у сільській громаді

2017

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

надання мінімального базового комплексу соціальних послуг безпосередньо за місцем проживання (у громаді), що сприятиме розширенню доступності сільського населення до соціальних послуг та підвищенню рівня його життя

Охорона та збереження природних ресурсів у сільській місцевості

10.

Організація роботи з видалення залишків непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів, накопичених за попередні роки, з місць їх зберігання

2017-2018

Мінприроди
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

збільшення обсягу вилучених за звітний рік непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів, накопичених за попередні роки

11.

Посилення відповідальності за відсутність затверджених схем санітарної очистки населених пунктів або за їх неналежне функціонування та за наявність стихійних сміттєзвалищ

-“-

-“-

зменшення кількості населених пунктів (у кожній області чи районі), в яких відсутні затверджені схеми санітарної очистки або вони неналежно функціонують

12.

Створення нових та розширення існуючих територій і об’єктів природно-заповідного фонду

2017-2021

Мінприроди
Мінрегіон
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

збільшення площі природно-заповідного фонду до 15 відсотків площі країни

13.

Законодавче забезпечення можливості участі територіальних громад села, селища і суб’єктів господарювання до управління територіями і об’єктами природно-заповідного фонду

2018-2025

Мінприроди
Мінрегіон
Мінагрополітики
інші організації, в управлінні яких перебувають території і об’єкти природно-заповідного фонду
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

участь представників громад села, селища і суб’єктів господарювання в здійсненні управління сільськими територіями і об’єктами природно-заповідного фонду, для яких не утворюється спеціальна адміністрація

14.

Спрощення умов раціонального використання рекреаційних ресурсів територій та об’єктів природно-заповідного фонду для формування економічного середовища та розвитку сфери зайнятості населення в регіонах

2018-2025

Мінприроди
Мінрегіон
Мінагрополітики
інші організації, в управлінні яких перебувають території і об’єкти природно-заповідного фонду
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

збільшення кількості населення, зайнятого наданням туристичних та супутніх послуг у сільській місцевості, де розташовані території і об’єкти природно-заповідного фонду

15.

Створення та функціонування музеїв природи, музейних кімнат, екоосвітніх центрів, еколого-освітніх класів, еколого-освітніх стежок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду

-”-

-”-

підвищення рівня обізнаності щодо цінностей територій та об’єктів природно-заповідного фонду

16.

Розроблення та впровадження заходів із збереження окремих видів флори і фауни, середовищ їх існування на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду

2017-2025

Мінприроди
Мінагрополітики
інші організації, в управлінні яких перебувають території і об’єкти природно-заповідного фонду
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

відновлення окремих видів флори і фауни, середовищ їх існування

17.

Організація розроблення та виконання регіональних і місцевих програм поводження з відходами, а також забезпечення виконання загальнодержавних програм

2017-2018

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

кількість розроблених планів заходів у сфері поводження з побутовими відходами, їх виконання

18.

Виявлення та запобігання утворенню безхазяйних відходів

--

--

утилізація виявлених безхазяйних відходів та унеможливлення їх утворення

19.

Проектування і будівництво водопровідних та каналізаційних очисних споруд, у тому числі локальних, та інших об’єктів системи водовідведення в сільській місцевості із застосуванням новітніх технологій та обладнання

-“-

обласні та Київська міська держадміністрації
Мінрегіон
Мінагрополітики

запобігання та зменшення обсягів скидання забруднених речовин у поверхневі та підземні води

Диверсифікація та розвиток сільської економіки

20.

Створення організаційних, соціальних, економічних умов для розвитку різноманітних видів економічної діяльності та форм господарювання на селі

2017

Мінагрополітики
Мінрегіон
Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

створення фінансово-економічних умов для підвищення економічної стійкості та конкурентоспроможності аграрного виробництва; забезпечення нарощування виробництва продукції рослинництва та тваринництва, збільшення обсягів експорту сільськогосподарської продукції; стимулювання інноваційного розвитку аграрного виробництва, підвищення якості продукції і пришвидшення впровадження стандартів згідно з вимогами СОТ і ЄС

21.

Законодавче врегулювання питання розвитку туристичної та рекреаційної діяльності у сільській місцевості шляхом внесення змін до Закону України “Про туризм”

2017-2025

Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
Мінрегіон
Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

залучення сільських домогосподарств до надання послуг у сфері сільського туризму; збільшення кількості зайнятих у сфері надання туристичних послуг, збільшення частки доходів домогосподарств; збільшення надходжень до місцевих бюджетів

22.

Удосконалення механізму стимулювання виробництва та споживання альтернативних видів палива і джерел енергії

2017

Держенергоефективності
Мінфін
Міненерговугілля
Мінагрополітики
Мінприроди
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

створення сприятливих умов для переходу державних установ та організацій на альтернативні джерела енергетики, зменшення залежності населення від споживання традиційних енергоресурсів, впровадження систем енергозаощадження

23.

Розроблення регіональних програм щодо поетапного заміщення традиційних енергоносіїв альтернативними джерелами енергії, використання твердого біопалива, зокрема для задоволення потреб підприємств комунального господарства та сільського населення

2017-2018

Держенергоефективності
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

запровадження альтернативних джерел енергії у побуті та виробничій сфері у сільській місцевості

24.

Спрощення умов доступу сільського населення до фінансових ресурсів

2017-2019

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мінфін

збільшення на 10 відсотків користувачів кредитними ресурсами

25.

Розроблення пілотних проектів з розвитку сільських територій, що стимулюватимуть такі види діяльності, як туризм, сфера обслуговування, народні промисли, у сільській місцевості, та подання їх заінтересованим центральним органам виконавчої влади на розгляд в установленому порядку щодо фінансування в рамках відповідних бюджетних програм розвитку

2017-2018

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

посилення ролі територіальних громад села, селища в плануванні та здійснення заходів з розвитку сільських територій; реалізація пілотних проектів з урахуванням відповідного досвіду

26.

Розроблення пілотних проектів щодо сприяння виходу малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників на організований товарний ринок

2017-2025

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
обласні та Київська міська держадміністрації

збільшення чисельності сільських підприємців на 15 відсотків

27.

Створення реєстру інвестиційних програм і проектів з розвитку сільських територій для врахування їх під час розроблення планів заходів щодо реалізації регіональних стратегій розвитку

2017

обласні та Київська міська держадміністрації
Мінагрополітики

активізація сільських громад щодо реалізації проектів розвитку територій, розроблених з урахуванням наявних унікальних природних, людських, культурних, історичних та матеріальних ресурсів

Удосконалення системи управління сільськими територіями

28.

Здійснення заходів, у тому числі розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів, з метою імплементації положень, передбачених у статтях 403-405 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та Додатку XXXVIII до Угоди

2017-2025

Мінагрополітики
Мінрегіон
Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Національна академія аграрних наук
обласні держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

забезпечення реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, приведення законодавства у сфері сільського господарства у відповідність із стандартами ЄС шляхом імплементації регламентів, директив, рішень, рекомендацій та повідомлень ЄС, що містяться в Додатку XXXVIII до Угоди

29.

Розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення комплексного розвитку сільських територій

2018-2020

Мінагрополітики
інші центральні органи виконавчої влади

розроблення нових законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо сприяння розвитку сільських територій та залучення програм міжнародної допомоги

30.

Розроблення нормативно-правових актів щодо удосконалення державної підтримки малих сільськогосподарських виробників та створених ними сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

2017-2018

Мінагрополітики

удосконалення системи державної підтримки аграрної сфери у сільській місцевості

31.

Сприяння формуванню сировинної бази для виробництва і використання біопалива для теплопостачання комунальної сфери та сільського населення

-“-

Мінагрополітики
Національна академія аграрних наук (за згодою)

відпрацювання технологій вирощування біоенергетичних культур, адаптованих до кліматичних умов України

32.

Визначення площ малопродуктивних сільськогосподарських земель державної форми власності для вирощування біоенергетичних культур

-“-

Мінагрополітики
Мінрегіон
Національна академія аграрних наук (за згодою)

створення інформаційної системи обліку площ, придатних для вирощування біоенергетичних культур; розроблення рекомендацій щодо оптимізації сільськогосподарських площ для забезпечення вирощування біоенергетичних культур

Освіта та інформаційно-консультаційне забезпечення

33.

Створення умов для надання можливості отримання інформації про навчальні заклади і спеціальності, за якими особи старше 45 років в установленому порядку можуть отримувати ваучер на здобуття конкурентоспроможних спеціальностей за пріоритетними видами економічної діяльності

2017-2025

МОН
Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади

здобуття особами старше 45 років конкурентоспроможних спеціальностей за пріоритетними видами економічної діяльності

34.

Розширення переліку робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання, з урахуванням потреб осіб, які проживають у сільській місцевості

2017

Мінсоцполітики
Мінагрополітики

запровадження сучасних технологій в освітній процес

35.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної і консультаційної роботи, навчання для сільських громад з метою їх участі в розроблення проектів залучення міжнародної технічної допомоги та організації провадження безробітними, що проживають у сільській місцевості, підприємницької діяльності

постійно

Мінагрополітики
Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

реалізація проектів міжнародної технічної допомоги

36.

Сприяння розвитку інновацій шляхом розширення системи дорадництва у сільському господарстві; надання дорадчих послуг суб’єктам господарювання

2017-2025

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

надання соціально спрямованих дорадчих послуг не менш як 90 відсоткам сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення

37.

Підготовка фахівців для розроблення проектів залучення міжнародної технічної допомоги для формування локальних проектів розвитку сільських територій

2017-2021

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

реалізація проектів залучення міжнародної технічної допомоги для вирішення питань розвитку сільських територій

38.

Запровадження навчальних програм, проведення тренінгів і семінарів для сільських голів та фермерських господарств з питань розвитку несільськогосподарських видів бізнесу

2017-2021

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

підготовка 500 дорадників та 450 експертів-дорадників
вгору