Документ 496-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.11.2016, підстава - 800-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 липня 2016 р. № 496
Київ

Про відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 800 від 09.11.2016}

На виконання зобов’язань України в рамках Енергетичного Співтовариства, відповідно до Закону України “Про ринок природного газу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити план реструктуризації публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу, що додається.

2. Обрати модель відокремлення діяльності з транспортування природного газу, передбачену статтею 23 Закону України “Про ринок природного газу”, як модель відокремлення для оператора газотранспортної системи України, яка перебуває в державній власності та не підлягає приватизації.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання плану, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2016 р. № 496

ПЛАН
реструктуризації публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу

1. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення щодо:

плану дій щодо корпоративного управління оператора газотранспортної системи, розробленого за участю Європейського банку реконструкції та розвитку.


Міненерговугілля,
Мінекономрозвитку.


8 листопада 2016 р.;

утворення ПАТ “Магістральні газопроводи України”, 100 відсотків акцій якого перебувають у державній власності та повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі якого здійснює Міненерговугілля, затвердження його статуту і положень про наглядову раду та правління з урахуванням плану дій щодо корпоративного управління оператора газотранспортної системи.


Міненерговугілля.


16 листопада 2016 року.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 800 від 09.11.2016}

2. Забезпечити впровадження структури корпоративного управління ПАТ “Магістральні газопроводи України” відповідно до плану дій щодо корпоративного управління оператора газотранспортної системи.


Міненерговугілля.


1 квітня 2017 року.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 800 від 09.11.2016}

3. Забезпечити проведення із залученням Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” аналізу матеріально-технічних, людських та інших ресурсів, необхідних для ефективної роботи ПАТ “Магістральні газопроводи України”, включаючи аналіз активів, що використовуються у діяльності з транспортування природного газу, з урахуванням досвіду операторів газотранспортних систем держав - членів ЄС та провести обговорення результатів аналізу з представниками ПАТ “Магістральні газопроводи України”.


Міненерговугілля,
Мінекономрозвитку,
Фонд державного майна.


20 грудня 2016 року.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 800 від 09.11.2016}

4. Розробити за участю експертів Секретаріату Енергетичного Співтовариства та подати на розгляд Кабінету Міністрів України:

попередній перелік активів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для ефективної роботи ПАТ “Магістральні газопроводи України”, та план їх передачі зазначеному товариству.


Міненерговугілля,
Мінекономрозвитку,
Фонд державного майна.


31 січня 2017 р.;

проект акта щодо передачі державних підприємств та повноважень з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі господарських товариств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, іншим суб’єктам управління об’єктами державної власності з метою виконання пункту 2 частини третьої статті 23 Закону України “Про ринок природного газу”.


Мінекономрозвитку,
Міненерговугілля.


1 грудня 2016 року.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 800 від 09.11.2016}

5. Розробити за участю експертів Секретаріату Енергетичного Співтовариства та подати на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект щодо внесення змін до відповідних законів щодо:

визначення порядку та умов концесії майна, що використовується для забезпечення транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу і не підлягає приватизації;

визначення вимог, згідно з якими органи державної влади, до сфери управління яких належать суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії, з одного боку, та суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з транспортування природного газу або передачі електричної енергії, з іншого боку, є незалежними під час прийняття рішень щодо управління зазначеними суб’єктами господарювання. Ці вимоги повинні передбачати виключні права органу державної влади щодо управління корпоративними правами держави щодо ПАТ “Магістральні газопроводи України”.


Мінекономрозвитку,
Міненерговугілля,
Мінфін,
НКРЕКП (за згодою),
Антимонопольний комітет.


1 січня 2017 року.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 800 від 09.11.2016}

6. Розробити за участю експертів Секретаріату Енергетичного Співтовариства та подати на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правові акти, необхідні для реалізації законів, визначених в пункті 5 цього плану.


Мінекономрозвитку,
Міненерговугілля,
Мінфін,
НКРЕКП (за згодою),
Антимонопольний комітет,


Протягом 60 днів з дати прийняття
Верховною Радою України законів,
визначених в пункті 5 цього плану.

7. Забезпечити в установленому законодавством порядку передачу ПАТ “Магістральні газопроводи України” майна, що використовується для забезпечення транспортування природного газу та обліковується на балансі ПАТ “Укртрансгаз”, з урахуванням кредитних зобов’язань Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та її дочірніх компаній.


Мінекономрозвитку,
Фонд державного майна,
Міненерговугілля.


Протягом 30 днів з дати набрання
чинності остаточними рішеннями по
суті арбітражних справ між
Національною акціонерною компанією
“Нафтогаз України” та
ВАТ “Газпром”, що тривають при
Арбітражному інституті Торговельної
палати м. Стокгольма.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 800 від 09.11.2016}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 800 від 09.11.2016}

9. Забезпечити подання ПАТ “Магістральні газопроводи України” запиту до НКРЕКП на сертифікацію оператора газотранспортної системи.


Міненерговугілля.


Протягом 60 днів з дати набрання
чинності остаточними рішеннями по
суті арбітражних справ між
Національною акціонерною компанією
“Нафтогаз України”
та ВАТ “Газпром”, що тривають при
Арбітражному інституті Торговельної
палати м. Стокгольма.

10. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення щодо плану дій щодо корпоративного управління оператора газосховищ, який буде розроблений згідно з Керівництвами Організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління державних підприємств.


Міненерговугілля,
Мінекономрозвитку.


1 серпня 2017 року.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 800 від 09.11.2016}

11. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення щодо утворення ПАТ “Підземні газосховища України”, 100 відсотків акцій якого перебувають у державній власності та повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі якого здійснює Міненерговугілля, затвердження його статуту та положень про наглядову раду та правління з урахуванням плану дій щодо корпоративного управління оператора газосховищ. При цьому предметом діяльності зазначеного товариства буде управління підземними сховищами природного газу, що не підлягають приватизації та обліковуються на балансі ПАТ “Укртрансгаз”, відповідно до плану дій щодо ефективного використання підземних сховищ природного газу та управління ними після його затвердження Кабінетом Міністрів України згідно з пунктом 14 цього плану.


Міненерговугілля.


1 серпня 2017 року.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 800 від 09.11.2016}

12. Забезпечити впровадження структури корпоративного управління ПАТ “Підземні газосховища України” відповідно до плану дій щодо корпоративного управління оператора газосховищ.


Міненерговугілля.


1 серпня 2017 року.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 800 від 09.11.2016}

13. Провести комплексний аналіз підземних сховищ природного газу з метою визначення найбільш ефективної моделі їх використання та управління ними, за результатами якого розробити та подати на розгляд Секретаріату Енергетичного Співтовариства план дій щодо ефективного використання підземних сховищ природного газу та управління ними.


Мінекономрозвитку,
Міненерговугілля.


1 липня 2017 року.

14. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення щодо:

плану дій з ефективного використання підземних сховищ природного газу та управління ними, попередньо погодженого із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.


Мінекономрозвитку,
Міненерговугілля.


1 серпня 2017 р.;

передачі підземних сховищ природного газу ПАТ “Підземні газосховища України” відповідно до плану дій з ефективного використання підземних сховищ природного газу та управління ними.


Мінекономрозвитку,
Міненерговугілля.


1 серпня 2017 року.

15. Забезпечити передачу підземних сховищ природного газу ПАТ “Підземні газосховища України”.


Мінекономрозвитку,
Міненерговугілля.


Протягом 30 днів з дати прийняття
Кабінетом Міністрів України рішення
щодо передачі підземних сховищ
природного газу ПАТ “Підземні
газосховища України”, але не раніше
дати набрання чинності остаточними
рішеннями по суті арбітражних справ
між Національною акціонерною
компанією “Нафтогаз України” та
ВАТ “Газпром”, що тривають при
Арбітражному інституті Торговельної
палати м. Стокгольма.
вгору