Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Монголії про співробітництво в галузі туризму
Монголія, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 08.12.2004
Документ 496_042, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.12.2004

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Монголії про співробітництво в галузі туризму

Дата підписання: 08.12.2004 Дата набуття чинності: 08.12.2004
Кабінет Міністрів України та Уряд Монголії, далі - "Сторони", керуючись взаємним бажанням розвивати та зміцнювати
співробітництво в сфері туризму між двома країнами, визнаючи важливість двосторонніх зв'язків в галузі туризму та
розглядаючи їх як важливий фактор покращення взаєморозуміння та
зміцнення дружніх відносин між двома країнами, з метою створення правової основи для подальшого розвитку
туристичних обмінів між Україною та Монголією на принципах
рівності та взаємної вигоди, погодилися про таке:
Стаття 1
Сторони зміцнюватимуть і заохочуватимуть співробітництво в
сфері туризму відповідно до чинного законодавства обох держав, у
тому числі цієї Угоди та інших міжнародних угод, що є чинними для
обох Сторін, а також у рамках міжнародних туристичних організацій.
Стаття 2
Сторони сприятимуть своїм державним органам управління
туризмом у встановленні контактів і розвитку співробітництва між
українськими та монгольськими туристичними підприємствами та
організаціями, що беруть участь у розвитку міжнародного туризму, а
також здійснюють капіталовкладення в сферу туризму та організують
спільне підприємництво з метою обслуговування туристів.
Стаття 3
Сторони сприятимуть взаємній участі в міжнародних виставках,
ярмарках, конференціях і семінарах, інших міжнародних
рекламно-інформаційних і науково-практичних туристичних заходах,
організованих на території їх держав.
Стаття 4
Сторони спільно з відповідними органами влади на взаємній
основі сприятимуть спрощенню оформлення документів та інших
формальностей, пов'язаних з туристичними пересуваннями між своїми
країнами, згідно з чинним законодавством держав Сторін, у тому
числі цією Угодою та іншими міжнародними угодами, що є чинними для
обох Сторін.
Стаття 5
Сторони здійснюватимуть необхідні заходи по взаємному
забезпеченню безпеки туристів, які подорожують до їх країни з
країни іншої Сторони, відповідно до міжнародних стандартів.
Стаття 6
Сторони підтримуватимуть обмін статистичною та іншою
інформацією в сфері туризму, в тому числі: - про законодавчі та інші нормативні акти, що регулюють
туристичну діяльність в своїх країнах; - про внутрішнє законодавство, пов'язане з захистом і
збереженням природних ресурсів і культурного надбання, що є
туристичними пам'ятками; - про туристичні ресурси своїх держав; - про наукові дослідження в галузі туризму; - про міжнародні документи, що стосуються інтересів іншої
Сторони; - довідковими та рекламними матеріалами.
Стаття 7
Сторони надаватимуть допомогу одна одній в підготовці
професійних кадрів для сфери туризму, обмінюватися фахівцями,
науковцями, викладачами, студентами і журналістами, що
спеціалізуються на питаннях туризму та подорожей, а також
сприятимуть всебічним контактам і спільній діяльності організацій,
що здійснюють в Україні та Монголії дослідження в галузі туризму.
Стаття 8
Сторони доручають виконання цієї Угоди своїм органам
виконавчої влади в галузі туризму: - з української Сторони: Державній туристичній адміністрації
України або її правонаступнику; - з монгольської Сторони: Міністерству доріг, транспорту та
туризму Монголії або його правонаступнику.
Стаття 9
Сторони сприятимуть відкриттю на території своєї держави
офіційних туристичних представництв держави іншої Сторони.
Стаття 10
За згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни та
доповнення, оформлені у вигляді протоколів, що становитимуть
невід'ємну частину цієї Угоди та набувають чинності в порядку,
викладеному в статті 12 цієї Угоди.
Стаття 11
Спірні питання, пов'язані з застосуванням або тлумаченням
цієї Угоди, вирішуються Сторонами шляхом консультацій та
переговорів.
Стаття 12
Ця Угода набуває чинності з дати її підписання. Ця Угода укладається терміном на п'ять років і її дія
продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з
Сторін не повідомить іншу в письмовій формі по дипломатичних
каналах про свій намір припинити її дію не пізніше ніж за шість
місяців до закінчення відповідного строку. Припинення дії цієї Угоди не відобразиться на виконанні
програм та інших проектів в галузі туризму, узгоджених в період
дії цієї Угоди, у випадку, якщо Сторони не домовляться про інше.
Вчинено в м. Києві 8 грудня 2004 року в двох примірниках,
кожний українською, монгольською та російською мовами, причому всі
тексти є автентичними. У випадку розбіжностей при тлумаченні положень Угоди
переважну силу матиме текст російською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Монголіївгору