Документ 503/97, поточна редакція — Редакція від 23.11.2007, підстава - 607/2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових
актів та набрання ними чинності
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1327/97 від 04.12.97
N 1235/98 від 10.11.98
N 399/2004 ( 399/2004 ) від 08.04.2004
N 589/2004 ( 589/2004 ) від 28.05.2004
N 824/2005 ( 824/2005 ) від 19.05.2005
N 102/2007 ( 102/2007 ) від 12.02.2007
N 199/2007 ( 199/2007 ) від 12.03.2007 }
{ Дію Указу зупинено на період до відкриття першого засідання
Верховної Ради України VI скликання в частині, що стосується
офіційного оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради
України, згідно з Указом Президента N 607/2007 ( 607/2007 )
від 05.07.2007 }
{ Дію Указу відновлено в частині, що стосується офіційного
оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради України
у зв'язку з відкриттям першого засідання Верховної Ради
України VI скликання, згідно з Указом Президента N 607/2007 ( 607/2007 ) від 05.07.2007 }

З метою впорядкування офіційного оприлюднення
нормативно-правових актів, що їх приймають Верховна Рада України,
Президент України, Кабінет Міністрів України, забезпечення
регулювання суспільних правовідносин на основі чинних актів,
запобігання перекрученням їх змісту, визначення порядку набрання
ними чинності, відповідно до статті 57, частин другої та п'ятої
статті 94, частини другої статті 102 Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що закони України, інші акти Верховної Ради
України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України не
пізніш як у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у
встановленому порядку і підписання підлягають оприлюдненню
державною мовою в офіційних друкованих виданнях. Офіційними друкованими виданнями є: "Офіційний вісник України"; газета "Урядовий кур'єр". ( Частина друга статті 1 в редакції Указу Президента N 399/2004
( 399/2004 ) від 08.04.2004, із змінами, внесеними згідно з
Указами Президента N 589/2004 ( 589/2004 ) від 28.05.2004,
N 824/2005 ( 824/2005 ) від 19.05.2005 )
Офіційними друкованими виданнями, в яких здійснюється
офіційне оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради
України, є також газета "Голос України", "Відомості Верховної Ради
України". ( Статтю 1 доповнено частиною згідно з Указом
Президента N 589/2004 ( 589/2004 ) від 28.05.2004 ) Офіційним друкованим виданням, в якому здійснюється офіційне
оприлюднення законів, актів Президента України, є також
інформаційний бюлетень "Офіційний вісник Президента України" (далі
- "Офіційний вісник Президента України"). { Статтю 1 доповнено
частиною згідно з Указом Президента N 102/2007 ( 102/2007 ) від
12.02.2007 } Акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету
Міністрів України можуть бути в окремих випадках офіційно
оприлюднені через телебачення і радіо.

{ Частину шосту статті 1 виключено на підставі Указу
Президента N 199/2007 ( 199/2007 ) від 12.03.2007 }

2. Нормативно-правові акти можуть бути опубліковані в інших
друкованих виданнях лише після їх офіційного оприлюднення
відповідно до статті 1 цього Указу. Нормативно-правові акти, опубліковані в інших друкованих
виданнях, мають інформаційний характер і не можуть бути
використані для офіційного застосування.
3. Громадяни, державні органи, підприємства, установи,
організації під час здійснення своїх прав і обов'язків повинні
застосовувати закони України, інші акти Верховної Ради України,
акти Президента України і Кабінету Міністрів України,
опубліковані в офіційних друкованих виданнях або одержані у
встановленому порядку від органу, який їх видав.
4. Нормативно-правові акти Верховної Ради України і
Президента України набирають чинності через десять днів з дня
їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими
актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному
друкованому виданні.
5. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України
набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо більш пізній строк
набрання ними чинності не передбачено в цих актах. Акти Кабінету
Міністрів України, які визначають права і обов'язки громадян,
набирають чинності не раніше дня їх опублікування в офіційних
друкованих виданнях.
6. Якщо закон України, інший акт Верховної Ради України
опубліковано в будь-якій із газет, зазначених у частинах другій і
третій статті 1 цього Указу, чи в "Офіційному віснику Президента
України", до його опублікування в "Офіційному віснику України",
"Відомостях Верховної Ради України", він набирає чинності після
опублікування в тій із вказаних газет, чи в "Офіційному віснику
Президента України", де його опубліковано раніше. { Частина перша
статті 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 102/2007 ( 102/2007 ) від 12.02.2007 } Якщо інший нормативно-правовий акт опубліковано в "Офіційному
віснику Президента України" чи в газеті "Урядовий кур'єр" до його
опублікування в "Офіційному віснику України", він набирає чинності
після опублікування в тому із вказаних офіційних друкованих
видань, де його опубліковано раніше. { Частина друга статті 6 в
редакції Указу Президента N 824/2005 ( 824/2005 ) від 19.05.2005;
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 102/2007
( 102/2007 ) від 12.02.2007 } ( Стаття 6 в редакції Указів Президента N 1327/97 від 04.12.97,
N 399/2004 ( 399/2004 ) від 08.04.2004, N 589/2004 ( 589/2004 )
від 28.05.2004 )
7. Акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету
Міністрів України, які не мають загального значення чи
нормативного характеру, можуть не публікуватися за рішенням
відповідного органу. Ці акти та акти з обмежувальними грифами
офіційно оприлюднюються шляхом надіслання відповідним державним
органам та органам місцевого самоврядування і доведення ними до
відома підприємств, установ, організацій та осіб, на яких
поширюється їх чинність. Неопубліковані акти Верховної Ради України і Президента
України набирають чинності з моменту одержання їх державними
органами або органами місцевого самоврядування, якщо органом, що
їх видав, не встановлено інший строк набрання ними чинності. Акти Верховної Ради України і Президента України про
призначення відповідно до законодавства на посади і звільнення з
посад набирають чинності з моменту їх прийняття. ( Статтю 7
доповнено частиною третьою згідно з Указом Президента N 1235/98
від 10.11.98 )
8. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Указу
Президента України від 13 жовтня 1993 року N 454 ( 454/93 ) "Про
внесення змін до Положення про порядок підготовки і внесення
проектів указів і розпоряджень Президента України та про порядок
набрання чинності цими актами".
9. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у
відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 10 червня 1997 року
N 503/97вгору