Документ 533/96-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.11.1996
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.12.1996. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про амністію осіб, які брали участь у масових
акціях протесту проти несвоєчасних виплат заробітної
плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 4, ст. 22 )
Керуючись принципами людяності та відповідальності держави
перед громадянами, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Стаття 1. Звільнити від покарання осіб, засуджених за
злочини, передбачені статтями 187-3, 187-5 ( 2002-05 ), частинами
1 і 2 статті 217-3 Кримінального кодексу України, за умови, що
вчинені ними дії були пов'язані з протестом проти несвоєчасних
виплат заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат.
Стаття 2. Закрити слідчі справи і справи, не розглянуті
судами, про злочини, вчинені до набрання чинності цим Законом
особами, зазначеними у статті 1 цього Закону.
Стаття 3. Звільнити від покарання осіб, засуджених за
злочини, передбачені частиною 3 статті 217-3 Кримінального кодексу
України, за умови, що їх незаконні дії були пов'язані з протестом
проти несвоєчасних виплат заробітної плати, пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат і якщо ці особи відбули не менше половини
призначеного вироком суду основного покарання.
Стаття 4. Цей Закон не застосовується до особливо
небезпечних рецидивістів, визнаних такими за вироком суду, що
набрав законної сили, та до осіб, що мають дві і більше судимості
за вчинення тяжких злочинів.
Стаття 5. Покласти виконання цього Закону:
а) на суди: щодо осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення
волі; щодо осіб, справи на яких перебувають у провадженні судів і
до набрання цим Законом чинності не розглянуті; щодо осіб, справи на яких розглянуті судами, але вироки не
набрали законної сили; щодо умовно засуджених та осіб, виконання вироків яким
відстрочено; щодо засуджених до інших видів покарання, якщо воно
повністю чи частково не відбуто; б) на органи попереднього слідства: щодо осіб, кримінальні справи на яких перебувають в їх
провадженні.
Стаття 6. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування
і підлягає виконанню протягом двох місяців після набрання ним
чинності.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 листопада 1996 року
N 533/96-ВРвгору