Про затвердження плану заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 08.08.2016573-р
Документ 573-2016-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.08.2016

Пошук у тексті: бібл 7

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 8 серпня 2016 р. № 573-р
Київ

Про затвердження плану заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності

1. Затвердити план заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям:

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;

подавати щокварталу до 15 числа наступного місяця Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2016 р. № 573-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності

Зміст основного завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатори виконання

Розширення доступу до продуктивної зайнятості, сприяння зростанню доходів населення від зайнятості та виплат у системі державного соціального страхування для забезпечення умов гідної праці

Підвищення дієвості політики зайнятості

1. Перебудова системи державного сприяння працевлаштуванню на принципово нових засадах з урахуванням балансу інтересів роботодавців і громадян, які шукають роботу

1) забезпечення орієнтованого на клієнта підходу під час підбору підходящої роботи громадянам, а також підбір персоналу на замовлення роботодавців

2016-2017 роки

Мінсоцполітики

збільшення чисельності осіб (зокрема тих, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню), забезпечених роботою за сприяння державної служби зайнятості

2) здійснення реформування системи органів державної служби зайнятості (з можливим залученням на конкурсних засадах недержавних організацій) та створення сервісних підрозділів, орієнтованих на обслуговування населення, в тому числі громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, та роботодавців

-“-

-“-

3) розроблення основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення на середньостроковий період

2017 рік

Мінсоцполітики


2. Активізація державного стимулювання впливу на зайнятість шляхом повного або часткового субсидування створення нових робочих місць на підприємствах, які наймають безробітних громадян із числа недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці

удосконалення законодавства щодо повного або часткового субсидування створення нових робочих місць на підприємствах, що наймають безробітних громадян, які не можуть на рівних умовах конкурувати на ринку праці та яким надаються додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

грудень 2017 року

-“-

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону

3. Створення загальнодержавного реєстру вакансій з вільним он-лайн-доступом та актуалізацією в режимі реального часу

впровадження подання роботодавцями інформації про потребу в робочій силі за формою звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” в електронному вигляді

-“-

-“-

збільшення кількості вакансій, інформацію про які подано роботодавцями в електронному вигляді до державної служби зайнятості

4. Розширення видів діяльності та сфери застосування громадських робіт

1) розширення переліку видів громадських робіт, у тому числі тих, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, з урахуванням необхідності забезпечення тимчасової зайнятості окремих цільових груп населення

2016-2017 роки

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування Мінсоцполітики

збільшення чисельності осіб, залучених до громадських робіт; включення до переліку видів громадських та інших робіт тимчасового характеру з метою супроводу, догляду, обслуговування осіб, які мають інвалідність або тимчасову непрацездатність, та відновлення територій, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту

2) розширення переліку видів громадських та інших робіт тимчасового характеру з метою супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу осіб, які мають інвалідність або тимчасову непрацездатність, та відновлення територій, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту

2016-2017 роки

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування Мінсоцполітики

5. Сприяння підвищенню конкурентоспроможності осіб на ринку праці шляхом підвищення ефективності професійного навчання зареєстрованих безробітних і представників вразливих груп працівників з низьким кваліфікаційним рівнем

забезпечення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності

-“-

Мінсоцполітики

підвищення рівня працевлаштування зареєстрованих безробітних після проходження ними професійного навчання

6. Проведення середньострокового прогнозування потреби у робочій силі в розрізі регіонів, видів економічної діяльності та професій

щорічне складення середньострокового прогнозу потреби у робочій силі

-“-

Мінекономрозвитку

складення прогнозу

7. Запобігання довготривалому безробіттю у результаті залучення зареєстрованих безробітних до активних заходів на ринку праці, зокрема шляхом:

1) створення умов для працевлаштування в обсягах, необхідних для запобігання довготривалому безробіттю, під час формування програм соціально-економічного розвитку регіонів

2016-2017 роки

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
Мінсоцполітики

збільшення кількості створених робочих місць;
підвищення рівня зайнятості населення у віці 15-70 років

2) забезпечення актуалізації регіональних програм зайнятості, зокрема в частині сприяння зайнятості демобілізованих учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб та осіб з інвалідністю

2016 рік

-“-


3) забезпечення надання допомоги по частковому безробіттю

2016-2017 роки

-“-


проведення заходів із психологічної підтримки найбільш вразливих категорій осіб для підвищення рівня інтеграції на ринку праці у результаті надання інформаційних, консультаційних, профорієнтаційних послуг та соціальної реабілітації

4) організація та проведення профорієнтаційної роботи з найбільш вразливими категоріями осіб з метою прискорення їх інтеграції на ринку праці

-“-

-“-

збільшення чисельності осіб, яким надано послуги, та збільшення кількості послуг, наданих зазначеним особам

5) забезпечення індивідуального супроводу та соціальної реабілітації окремих категорій безробітних, зокрема осіб з інвалідністю

2017 рік

-“-

підтримки підприємницької ініціативи зареєстрованих безробітних шляхом надання допомоги по безробіттю одноразово для започаткування власної справи та надання послуг із фахового консультування, а також допомоги у плануванні та провадженні підприємницької діяльності

6) надання безоплатних індивідуальних та групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності

2016-2017 роки

Мінсоцполітики

збільшення чисельності осіб, забезпечених роботою за сприяння державної служби зайнятості

надання компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та оплати праці роботодавцям, які працевлаштовують безробітних, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

7) здійснення компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та оплати праці роботодавцям, які працевлаштовують безробітних, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

-“-

-“-

збільшення чисельності працевлаштованих осіб

розвитку системи підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями

8) створення переліку суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями

-“-

-“-

підготовка нормативно-правових актів

9) внесення пропозицій щодо розширення переліку робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями

2016-2017 роки

Мінсоцполітики

підготовка нормативно-правових актів

збереження зайнятості осіб віком понад 45 років шляхом компенсації витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації таких осіб

10) здійснення професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації особами віком понад 45 років шляхом надання відповідного ваучера, а також компенсація витрат роботодавця на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації особами, щодо яких існує ризик звільнення

-“-

-“-

збільшення чисельності осіб віком понад 45 років, яким надано ваучер

розширення можливостей для працевлаштування осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції, у тому числі шляхом надання ваучера на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації

11) забезпечення працевлаштування осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції, на вакантні та новостворені робочі місця, зокрема з виплатою роботодавцям компенсації у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та сприяння в організації ними власної справи за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

2017 рік

-“-

збільшення чисельності працевлаштованих осіб з числа звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції

вивчення можливостей запровадження та функціонування соціальних підприємств для працевлаштування вразливих категорій громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції, запровадження транзитних робочих місць для молоді з метою набуття досвіду, а також вивчення механізмів стимулювання сільськогосподарських виробників для працевлаштування сільського населення

12) підготовка пропозицій щодо визначення у законодавстві поняття “соціальні підприємства”, “транзитні робочі місця”

грудень 2017 року

Мінсоцполітики

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону

забезпечення ефективності професійної реабілітації осіб з інвалідністю, проведення їх навчання за професіями та спеціальностями відповідно до потреб ринку праці

13) запровадження центрами професійної реабілітації осіб з інвалідністю напрямів професійного навчання за актуальними професіями на підставі проведення аналізу фахівцями таких центрів, зокрема аналізу адміністративних даних державної служби зайнятості про попит та пропонування робочої сили на ринку праці

2016-2017 роки

-“-

підвищення рівня працевлаштування після професійного навчання зареєстрованих безробітних з числа осіб з інвалідністю

14) організація професійного навчання зареєстрованих безробітних із числа осіб з інвалідністю на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності

-“-

-“-

підвищення рівня працевлаштування після професійного навчання зареєстрованих безробітних з числа осіб з інвалідністю

Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці

8. Сприяння працевлаштуванню молоді

1) забезпечення налагодження механізмів співпраці з представниками роботодавців (організацій, підприємств та установ усіх форм власності) щодо організації навчально-виробничої практики для студентів усіх спеціальностей та форм навчання

2016-2017 роки

МОН

запровадження нових механізмів організації навчально-виробничої практики для студентів

2) здійснення компенсації витрат роботодавцям на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в разі працевлаштування молоді

-“-

Мінсоцполітики

кількість отриманих роботодавцями компенсацій за працевлаштування молоді

3) сприяння діяльності молодіжних центрів праці та громадських організацій, спрямованої на забезпечення зайнятості молоді

-“-

Мінмолодьспорт обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування

збільшення кількості наданих інформаційно-консультативних послуг і працевлаштування

9. Відновлення практики організаційного набору працівників і роботи за вахтовим методом

підготовка та подання робочій групі з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання, утвореній Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, пропозицій щодо законодавчого врегулювання роботи за вахтовим методом у проекті Трудового кодексу України

2016 рік

Мінсоцполітики

включення у проект Трудового кодексу України відповідних норм

10. Упровадження практики дистанційної та частково дистанційної зайнятості з відповідним законодавчим урегулюванням

підготовка та подання робочій групі з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання, утвореній Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, пропозицій щодо законодавчого врегулювання дистанційного працевлаштування (робота вдома, надомна робота) у проекті Трудового кодексу України

-“-

-“-

включення у проект Трудового кодексу України відповідних норм

11. Застосування та активне просування гнучких форм зайнятості для осіб з інвалідністю, осіб, що доглядають за малолітніми дітьми чи хворими, молоді, яка навчається, жителів сільської місцевості та інших груп, що потребують особливих умов організації праці

здійснення активної співпраці державної служби зайнятості з роботодавцями з метою включення в базу даних про вакансії пропозицій щодо роботи з особливими умовами організації праці та інших форм зайнятості

2017 рік

-“-

збільшення кількості вакансій, інформацію про які подано роботодавцями до державної служби зайнятості

12. Запровадження додаткових стимулів для роботодавців щодо працевлаштування осіб передпенсійного віку, осіб, що вперше виходять на ринок праці, осіб з малолітніми дітьми та осіб з інвалідністю

підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства стосовно стимулювання роботодавців до працевлаштування осіб передпенсійного віку, осіб, що вперше виходять на ринок праці, осіб з малолітніми дітьми та осіб з інвалідністю

грудень 2017 року

Мінсоцполітики

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону

13. Запровадження ефективних стимулів зайнятості сільського населення у результаті створення гнучкої навчальної мережі з питань ведення малого бізнесу, запровадження державної підтримки розвитку сімейного бізнесу в сільській місцевості (фінансової, юридичної, адміністративно-консультаційної тощо)

1) удосконалення механізму державної підтримки сільського господарства та створення умов для залучення підприємств малого бізнесу в організований аграрний ринок

2016 рік

Мінагрополітики

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови;
збільшення рівня зайнятості населення у віці 15-70 років, що проживає в сільській місцевості

2) надання інформаційно-консультативних послуг та організація професійного навчання зареєстрованих безробітних із сільської місцевості щодо провадження підприємницької діяльності

2016-2017 роки

Мінсоцполітики

3) підготовка пропозицій щодо потреби в проведенні державною службою зайнятості додаткових інформаційно-консультативних та навчальних заходів для сільського населення з питань розвитку малого та сімейного бізнесу в сільській місцевості

грудень 2016 року

Мінагрополітики


4) організація роз’яснювальної роботи, проведення тренінгів та семінарів із залученням експертів і фахівців вітчизняних та іноземних компаній для малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників з питань ведення малого та сімейного бізнесу

2017 рік

Мінагрополітики


14. Поліпшення економічних умов розвитку самозайнятості населення

створення спеціалізованих регіональних фондів для обслуговування особистих селянських та фермерських господарств

грудень 2017 року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування Мінекономрозвитку
Мінагрополітики

збільшення кількості регіональних фондів

15. Створення на місцевому рівні мережі спеціалізованих консультаційних центрів з питань організації та ведення власної справи

створення мережі консультаційних центрів при територіальних органах державної служби зайнятості з питань організації та ведення власної справи

2016-2017 роки

Мінсоцполітики

збільшення кількості консультаційних центрів

Активне сприяння детінізації зайнятості та доходів населення

16. Підвищення ефективності та результативності соціального діалогу між державою, профспілками та організаціями роботодавців з питань формування та реалізації соціальної політики, регулювання трудових відносин

зміцнення інституцій соціального діалогу

2016-2017 роки

Мінсоцполітики за участю всеукраїнських об’єднань профспілок та об’єднань організацій роботодавців

підвищення ефективності діяльності та подальша розбудова органів соціального діалогу

17. Популяризація укладення колективних договорів, удосконалення законодавства з питань соціального діалогу та  колективно-договірного регулювання

1) забезпечення інформування юридичних і фізичних осіб про переваги укладення колективних договорів

-“-

-“-

забезпечення інформування шляхом підготовки відповідних листів

2) підготовка пропозицій щодо:
надання права фізичним особам, які використовують найману працю, укладати колективний договір;
поширення дії положень галузевої (міжгалузевої) угоди

грудень 2016 року

-“-

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону

18. Забезпечення дієвого контролю за дотриманням законодавства в частині укладення трудових договорів

здійснення постійного контролю за укладенням трудових договорів відповідно до законодавства

2016-2017 роки

Держпраці

зменшення кількості фактів порушення законодавства щодо укладення трудових договорів

19. Проведення на постійній основі інформування населення працездатного віку з метою стимулювання офіційного оформлення зайнятості

поширення інформації щодо переваг офіційного оформлення трудових відносин шляхом проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення та роботодавців, висвітлення зазначених питань на веб-сторінках органів виконавчої влади, проведення консультацій тощо

2016-2017 роки

Мінсоцполітики
Держпраці

підготовка та розповсюдження інформаційних матеріалів

20. Зменшення навантаження на фонд оплати праці з метою стимулювання роботодавців до поетапного висвітлення заробітної плати найманих працівників

проведення аналізу впливу зменшення навантаження на фонд оплати праці на висвітлення роботодавцями заробітної плати найманих працівників за підсумками кожного півріччя

квітень, жовтень 2016-2017 років

Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики
ДФС
Пенсійний фонд України

зростання частки заробітної плати у структурі доходів населення та підготовка аналітично-інформаційних матеріалів

21. Розроблення механізму залучення до системи державного соціального страхування, насамперед пенсійного, заінтересованих осіб, зайнятих в особистих селянських господарствах

підготовка пропозицій щодо залучення до системи державного соціального страхування осіб, зайнятих в особистих селянських та фермерських господарствах

грудень 2016 року

Мінсоцполітики
Мінагрополітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Пенсійний фонд України

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону;
збільшення частки осіб, залучених до системи державного соціального страхування

Зменшення економічно необґрунтованої нерівності та сприяння утвердженню принципу соціальної справедливості в системі розподілу доходів

22. Зміна принципу розподілу доходів у суспільстві у результаті перенесення основного податкового навантаження з груп населення з низьким і середнім доходом на заможні прошарки суспільства

підготовка пропозицій з удосконалення законодавства щодо оподаткування доходів громадян

2017 рік

Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики

підготовка проектів законів та нормативно-правових актів

23. Запровадження нових підходів до формування мінімальних державних соціальних стандартів і гарантій, зокрема прожиткового мінімуму, відповідно до міжнародної практики, зокрема практики країн Європейського Союзу

1) удосконалення методологічних підходів щодо визначення прожиткового мінімуму та його застосування

2016-2017 роки

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
МОЗ
Мінфін
Держстат за участю всеукраїнських об’єднань профспілок та об’єднань організацій роботодавців

підготовка проекту закону

2) підготовка під час розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік пропозицій щодо підвищення прожиткового мінімуму більшими темпами, ніж прогнозований рівень інфляції, із забезпеченням поступового досягнення його фактичного розміру з урахуванням показників економічного розвитку та фінансових можливостей бюджету

щороку

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
за участю всеукраїнських об’єднань профспілок та об’єднань організацій роботодавців

врахування пропозицій під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік

24. Підвищення розміру мінімальної заробітної плати у результаті удосконалення механізму його визначення та гарантій забезпечення з урахуванням міжнародної практики і положень Конвенції Міжнародної організації праці № 131 про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються

1) удосконалення механізму визначення мінімальної заробітної плати

грудень 2016 року

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку за участю всеукраїнських об’єднань профспілок та об’єднань організацій роботодавців

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону;
збільшення співвідношення мінімальної заробітної плати до середньої заробітної плати

2) підготовка під час розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік пропозицій щодо підвищення мінімальної заробітної плати на рівень вищий, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб

щороку

-“-

врахування пропозицій щодо підвищення мінімальної заробітної плати під час опрацювання проекту Державного бюджету України на відповідний рік

25. Розроблення галузевих стандартів оплати праці

сприяння розробленню сторонами соціального діалогу на галузевому рівні порядку розрахунку мінімального галузевого стандарту в оплаті праці для врахування його під час укладення галузевих (міжгалузевих) угод

2016-2017 роки

Мінсоцполітики
за участю всеукраїнських об’єднань профспілок та об’єднань організацій роботодавців

співвідношення середньої заробітної плати за видами економічної діяльності із середньою заробітною платою по країні

26. Поетапне підвищення рівня оплати праці в галузях економіки

здійснення моніторингу розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності

щокварталу

Мінсоцполітики

зростання середньомісячної заробітної плати штатних працівників за видами економічної діяльності; зростання реальної заробітної плати працівника

27. Удосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери

розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про вдосконалення оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери

грудень 2016 року

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін’юст

зростання заробітної плати працівників бюджетної сфери

28. Сприяння забезпеченню гендерної рівності оплати праці у всіх сферах економічної діяльності шляхом посилення державного та громадського контролю, поступового введення гендерних квот на державних підприємствах

1) проведення навчань з питань гендерної рівності для профспілок підприємств, установ та організацій та їх залучення до здійснення контролю за врахуванням гендерного компонента в колективних договорах, представництвом жінок на керівних посадах та забезпеченням гендерної рівності в оплаті праці

2016-2017 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
Мінсоцполітики
за участю всеукраїнських об’єднань профспілок та об’єднань організацій роботодавців

збільшення кількості проведених навчань;
гендерне співвідношення за рівнем середньої заробітної плати

2) підготовка рекомендацій для роботодавців щодо механізмів забезпечення гендерної рівності

листопад 2016 року

Мінсоцполітики
за участю всеукраїнських об’єднань профспілок та об’єднань організацій роботодавців


29. Запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та дієвих механізмів зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки

підготовка пропозицій з питань:
визначення єдиних принципів щодо нарахування пенсій в Україні (крім пенсій для військовослужбовців);
перегляду механізму обчислення пенсій, призначених у різні роки;
поновлення виплати пенсій у повному обсязі незалежно від факту роботи з урахуванням фінансових можливостей державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду України;
відновлення перерахунку пенсій з урахуванням темпів зростання середньої заробітної плати та фінансових можливостей державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду України

до прийняття відповідного закону

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Пенсійний фонд України

прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загально-обов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій”;
зростання середнього розміру пенсії;
зростання мінімальної пенсії

30. Забезпечення реалізації підготовчого етапу для запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування

1) створення умов для запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій

до прийняття закону

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Пенсійний фонд України

прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо

2) визначення переліку професій, посад, робіт, для яких участь у корпоративному/професійному пенсійному страхуванні є обов’язковою

-“-

Мінсоцполітики

запровадження накопичувальної системи загально-обов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій”

Забезпечення доступу населення до послуг соціальної сфери незалежно від місця проживання, мінімізація ризиків соціального відчуження сільського населення

Забезпечення доступності послуг соціальної сфери для населення незалежно від місця проживання

31. Підвищення рівня доступу, якості та своєчасності надання медичних послуг для населення у сільській місцевості

1) проведення моніторингу рівня доступності медичних послуг для населення у сільській місцевості

червень 2017 року

МОЗ

збільшення кількості відвідувань населенням амбулаторно-поліклінічних закладів;
зменшення частки сільських домогосподарств, у складі яких є особи, що протягом останніх 12 місяців не змогли отримати необхідну медичну допомогу, придбати лікарські засоби

2) визначення переліку проблем, що ускладнюють доступ населення до медичних послуг у сільській місцевості

вересень 2016 року

3) здійснення аналізу проведення реформ та розроблення нових принципів організації сільської медицини

грудень 2016 року

32. Підвищення рівня доступу до соціальних послуг у сільській місцевості, зокрема у результаті активізації роботи виїзних мультидисциплінарних команд із надання соціальних послуг, виїзних прийомів працівників органів соціального захисту населення, закладів та установ, що надають соціальні послуги

забезпечення організації безперебійної роботи мобільних команд та виїзних прийомів працівників соціального захисту населення, закладів та установ, що надають соціальні послуги

2016-2017 роки

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
Мінсоцполітики

збільшення кількості виїзних прийомів

33. Створення та забезпечення стимулів і належних умов для роботи та проживання в селі молодих фахівців у галузі сільського господарства та інших сфер діяльності

надання державної підтримки для індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості і забезпечення житлом сільського населення, насамперед молодих спеціалістів, та вдосконалення механізмів надання такої підтримки

-“-

Мінрегіон
Мінфін

збільшення кількості наданих кредитів та забезпечення фінансування програми “Власний дім” за рахунок державного бюджету

34. Відновлення та вдосконалення інженерних мереж і забезпечення розвитку соціальної інфраструктури

проведення інвентаризації об’єктів інфраструктури, що потребують ремонту та відновлення

-“-

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування


35. Розвиток соціальних послуг у сільській місцевості з урахуванням потреб територіальних громад

1) забезпечення організації надання соціальних послуг членам територіальних громад відповідно до їх потреб

2016-2017 роки

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування

збільшення кількості наданих послуг в територіальній громаді

2) узагальнення та поширення кращого досвіду в організації надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема сім’ям з дітьми та дітям

-“-

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування


36. Розвиток профілактичних соціальних послуг для сімей з дітьми з метою профілактики соціального сирітства

підготовка пропозицій щодо нормативного врегулювання діяльності служб із здійснення патронату над дитиною

2017 рік

Мінсоцполітики

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови

37. Розширення сучасної мережі зв’язку з метою забезпечення якісного телефонного сполучення, доступу до Інтернету та телеефіру

підготовка пропозицій щодо модернізації сільських автоматизованих телефонних станцій, реконструкції та ремонту ліній зв’язку, прокладення (в довгостроковій перспективі) волоконно-оптичних кабелів до сільських населених пунктів з потенційними користувачами

квітень 2017 року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування

забезпечення модернізації сільських автоматизованих телефонних станцій

38. Створення спеціалізованої інформаційно-комунікаційної мережі соціального захисту для забезпечення доступу сільського населення до участі у програмах соціальної підтримки та базових послуг, гарантованих державою

налагодження на постійній основі зворотного зв’язку з потенційними учасниками соціальних програм (інформування з елементами прямого спілкування, супровід в оформленні тощо)

вересень 2017 року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
Мінсоцполітики

збільшення кількості консультаційних послуг

39. Поліпшення транспортної доступності населених пунктів шляхом будівництва, ремонту та утримання в належному стані доріг загального користування у сільській місцевості та під’їзних доріг із твердим покриттям, розширення транспортної мережі (збільшення кількості автобусних рейсів і зупинок)

1) визначення сільських населених пунктів, через які не проходять маршрути громадського транспорту

грудень 2016 року

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
Укравтодор
обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування

збільшення протяжності відремонтованих доріг;
зменшення частки сільських домогосподарств, у яких немає регулярного щоденного транспортного сполучення з населеним пунктом із більш розвинутою інфраструктурою

2) проведення дорожніх робіт відповідно до державних будівельних норм і нормативів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, у тому числі забезпечення виконання робіт з пониження бортового каменю на вулицях, дорогах (краях проїзної частини, укріпленої смуги узбіччя), у місцях перетину пішохідних шляхів (тротуарів) з дорогами для проїзду автотранспортних засобів (до 2,5 сантиметра), встановлення бортового каменю на зупинках на рівні підлоги транспортного засобу загального користування, а також тактильних дорожніх покажчиків

2016-2017 роки

Мінінфраструктури
Укравтодор
обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування

кількість понижень бортового каменю; кількість бортових каменів на зупинках на рівні підлоги транспортного засобу загального користування;
кількість квадратних метрів, викладених тактильними дорожніми покажчиками

3) передбачити в умовах проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті вимоги щодо наявності у них автобусів із обов’язковим низьким рівнем підлоги, зовнішнім звуковим інформатором про номер і кінцеві зупинки маршруту, текстовою та звуковою системою в салоні для оголошення зупинок

2016-2017 роки

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування

кількість автобусів із низькою підлогою та зовнішніми звуковими інформаторами (не менше одного на маршрут)

40. Залучення інвестицій для розвитку фермерських, особистих селянських господарств і сільськогосподарської кооперації

спрощення умов доступу сільськогосподарських товаровиробників до фінансових ресурсів

2017 рік

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мінфін

збільшення інвестицій

41. Сприяння в наданні послуг закладами культури у сільських населених пунктах

1) створення на базі сільських закладів культури, зокрема бібліотек, центрів інформації для розв’язання соціально значущих проблем найбільш вразливих категорій громадян (міні-кінотеатр, доступ до Інтернету, безоплатні друковані видання, семінари та навчання тощо)

2016-2017 роки

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
Мінкультури

збільшення кількості наданих послуг

2) проведення комп’ютеризації сільських клубних, бібліотечних закладів та підключення до Інтернету

3) розширення переліку якісних бібліотечних послуг та впровадження сучасних дистанційних форм обслуговування користувачів бібліотек, а також розвиток мобільних форм бібліотечного обслуговування осіб похилого віку, одиноких осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та малозабезпечених сімей

2016-2017 роки

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
Мінкультури

збільшення кількості наданих послуг

4) врахування інтересів і потреб людей з порушенням зору та слуху під час комплектування бібліотечних фондів (книги з великим шрифтом, аудіозаписи, відеозаписи тощо)
5) проведення ремонту і реконструкції будівель і приміщень закладів культури в сільській місцевості та забезпечення їх сучасним обладнанням для безперешкодного доступу до них і комфортного перебування користувачів таких послуг
Сприяння ініціативності громад у розв’язанні найгостріших соціальних проблем та запобіганні бідності

42. Запровадження системи планування соціальних видатків органів місцевого самоврядування у частині задоволення потреб населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці

1) реалізація пілотних проектів планування соціальних видатків бюджетів об’єднаних територіальних громад

грудень 2017 року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
Мінфін

реалізація пілотних проектів

2) удосконалення методики визначення потреб територіальної громади щодо соціальних послуг

грудень 2016 року43. Залучення соціальних інвестицій і власних ресурсів територіальних громад для створення комфортного середовища для населення, прийняття із зазначеною метою рішень щодо побутового його обслуговування та благоустрою сільських населених пунктів

реалізація проектів з формування інфраструктури територіальних громад, що фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури територіальних громад

2016 рік

обласні держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
Мінрегіон
Мінекономрозвитку

надання державної підтримки за рахунок коштів державного бюджету

44. Налагодження соціального супроводу сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, здійснення нагляду та контролю за умовами життя, моральним, психічним і фізичним станом дітей із таких сімей

удосконалення системи обліку роботи з сім’ями з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

листопад 2017 року

Мінсоцполітики

підготовка наказу Мінсоцполітики

45. Організація дозвілля, оздоровлення та відпочинку дітей

1) проведення інвентаризації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які потребують ремонту та відновлення

2016-2017 роки

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
Мінсоцполітики

збільшення чисельності дітей, які оздоровилися та відпочили

2) активізація роботи позашкільних навчальних закладів, закладів культури з метою організації змістовного дозвілля дітей

грудень 2016 року

МОН
Мінсоцполітики
Мінкультури
обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування


3) організація співпраці загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів із спортивними закладами, музеями, бібліотеками, театрами, кінотеатрами для пільгового обслуговування дітей

2016-2017 роки

Мінкультури
обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування


4) забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

-“-

Мінсоцполітики
МОН
обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування


46. Обстеження будівель соціального призначення у сільській місцевості, придатних до використання, з метою створення на їх базі громадсько-культурних центрів для задоволення комплексу культурних, соціальних та інформаційних потреб населення

визначення переліку будівель соціального призначення у сільській місцевості, придатних до використання як культурні центри

2016 рік

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування

затвердження переліку будівель соціального призначення у сільській місцевості, на базі яких будуть створені культурні центри для задоволення комплексу культурних, соціальних та інформаційних потреб населення

47. Сприяння розвитку пересувної торгівлі для обслуговування населених пунктів без стаціонарної торговельної мережі, а також у разі необхідності торгівлі товарами складного асортименту в населених пунктах

1) вивчення та проведення аналізу міжнародного досвіду щодо розвитку пересувної торгівлі, визначення можливості його адаптації до вітчизняних умов

2) проведення моніторингу стану запровадження в населених пунктах, які не мають стаціонарної торговельної мережі, пересувної торгівлі

3) підготовка пропозицій щодо шляхів розвитку пересувного обслуговування товарами складного асортименту

грудень 2016 року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури

запровадження в населених пунктах пересувної торгівлі

48. Відновлення, збереження та невиснажливе використання екосистем, зокрема у результаті впровадження механізму економічного стимулювання до використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів

1) підвищення рівня обізнаності населення щодо цінностей територій та об’єктів природно-заповідного фонду шляхом проведення роз’яснювальної роботи

2016-2017 роки

Мінприроди
Мінекономрозвитку

підвищення рівня обізнаності населення щодо збереження екосистем

2) опрацювання питання організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, спрямованих на поліпшення стану земельних та інших природних ресурсів, у межах планування та здійснення заходів щодо сприяння зайнятості населення

-“-

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінприроди

впровадження на місцевому рівні різних видів громадських робіт

3) залучення територіальних громад сіл, селищ і суб’єктів господарювання до раціонального використання рекреаційних ресурсів територій та об’єктів природно-заповідного фонду для формування економічного середовища та розвитку сфери зайнятості населення в регіонах

-“-

Мінприроди
Мінрегіон
Мінагрополітики
обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування


Мінімізація ризиків бідності та соціального відчуження найбільш вразливих категорій населення

Забезпечення подальшого реформування системи соціальної підтримки та зменшення масштабів бідності серед вразливих верств населення

49. Підвищення рівня охопленості бідного населення соціальною підтримкою, забезпечення адресної допомоги та підвищення ефективності програм соціальної підтримки

1) забезпечення інформування населення щодо права на участь у програмах соціальної підтримки через місцеві канали телебачення, радіо, друковані видання та інститути громадянського суспільства

2016-2017 роки

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
Мінсоцполітики

збільшення частки бідного населення (витрати нижче фактичного прожиткового мінімуму), охопленого програмами соціальної підтримки

2) налагодження співпраці установ з територіальними громадами, загальноосвітніми навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, громадськими організаціями з метою раннього виявлення сімей, що потрапили у складні життєві обставини

-“-

-“-

3) розроблення заходів із соціальної реклами щодо програм соціальної підтримки бідного населення на телебаченні, радіо, в транспорті та інших громадських місцях

грудень 2016 року

-“-

4) проведення моніторингу стану реалізації програми житлових субсидій з метою забезпечення її ефективності

2016-2017 роки

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Держенерго-ефективності
Держстат
Національна академія наук (за згодою)

підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

5) підготовка проектів нормативно-правових актів щодо надання пільговим категоріям громадян грошової допомоги замість пільг

грудень 2016 року

Мінсоцполітики

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону

50. Запровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення для формування реєстру отримувачів допомоги та осіб, які потребують допомоги, а також для налагодження інформаційного обміну з іншими центральними органами виконавчої влади під час призначення адресних видів соціальної підтримки та пільг з метою спрощення процесу їх призначення, перевірки реальних доходів отримувачів соціальної підтримки та підтвердження права на отримання пільг

1) розроблення переліку вимог до програмного забезпечення реєстру отримувачів допомоги та осіб, які потребують допомоги, для створення єдиної інформаційної системи соціального захисту населення та його дизайну

-“-

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Пенсійний фонд України

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови

2) удосконалення інформаційної системи отримувачів житлових субсидій, Єдиного автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги, та створення єдиного інформаційного середовища соціальної сфери

2016-2017 роки

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку


51. Забезпечення комплексного розв’язання проблем найбільш вразливих верств населення у результаті розширення сфери застосування принципу “єдиного вікна” під час надання соціальної підтримки, що передбачає поєднання надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім’ям із здійсненням заходів щодо соціальної інтеграції та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці

удосконалення адміністративних процедур, пов’язаних з призначенням та наданням громадянам соціальної підтримки, у тому числі шляхом надання можливості для їх отримання в центрах надання адміністративних послуг

2016-2017 роки

Мінсоцполітики

запровадження нових технологій під час роботи з малозабезпеченими сім’ями;
зменшення частки бідних серед багатодітних сімей
(за абсолютними та відносними критеріями)

52. Запровадження в системі соціальної допомоги механізмів, які стимулюють малозабезпечені сім’ї до самозабезпечення для виведення їх із стану нужденності

1) забезпечення реалізації пілотного проекту із залучення до роботи непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб

грудень 2017 року

-“-

забезпечення реалізації пілотного проекту

2) підготовка проекту закону щодо уніфікації надання допомоги на дітей одиноким матерям


Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону

53. Проведення регулярного моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки у розв’язанні проблеми бідності та удосконалення таких програм на основі результатів їх моніторингу

1) удосконалення Методики комплексної оцінки бідності

грудень 2016 року

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку Мінфін
Держстат

затвердження наказу Мінсоцполітики

2) удосконалення Методики проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення

березень 2017 року

Національна академія наук (за згодою)


3) підготовка аналітично-інформаційних матеріалів щодо моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення та впливу їх на бідність

щороку жовтень

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку Мінфін
Держстат Національна академія наук (за згодою)

підготовка аналітично-інформаційних матеріалів

4) проведення моніторингу та оцінювання ефективності Стратегії подолання бідності, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

щокварталу

-“-

5) проведення моніторингу показників бідності

-“-

Мінсоцполітики
Держстат
Національна академія наук (за згодою)

54. Удосконалення системи забезпечення житлом найбільш вразливих верств населення із державного житлового фонду з урахуванням новітньої світової практики та вітчизняного досвіду, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

1) вивчення новітніх світових практик та вітчизняного досвіду щодо забезпечення житлом найбільш вразливих верств населення, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

жовтень 2016 року

Мінсоцполітики Мінрегіон

підготовка аналітично-інформаційних матеріалів і пропозицій

2) проведення аналізу законодавства з питань забезпечення житлом (зокрема із державного житлового фонду) громадян, зокрема тих, що потребують соціального захисту, а також діючих державних програм тощо

-“-

-“-


3) підготовка пропозицій щодо удосконалення системи забезпечення житлом найбільш вразливих верств населення з урахуванням новітньої світової практики та вітчизняного досвіду, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

2017 рік

Мінсоцполітики
Мінрегіон
Мінфін
Мінекономрозвитку

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови

Підвищення якості та рівня доступності соціальних послуг для вразливих верств населення

55. Забезпечення надання державної соціальної підтримки за принципом раннього виявлення сімей, що потрапили у складні життєві обставини, у результаті налагодження співпраці установ, що надають соціальну підтримку, з територіальною громадою, освітніми закладами, закладами охорони здоров’я, громадськими та волонтерськими організаціями

забезпечення доступу для всіх заінтересованих сторін до Єдиного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на соціальні пільги чи виплати у системі соціальної підтримки

грудень 2016 року

Мінсоцполітики

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови

56. Залучення недержавних інституцій до надання соціальних послуг

сприяння залученню недержавних організацій до надання соціальних послуг, зокрема із застосуванням механізму публічних закупівель, соціального замовлення, державно-приватного партнерства, фінансової підтримки недержавних організацій

2016-2017 роки

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування

збільшення недержавних організацій, які надають соціальні послуги

57. Забезпечення мінімального комплексу соціальних послуг у територіальній громаді (виявлення потреб у послугах, оцінювання потреб у соціальних послугах, надання соціальних послуг консультування, посередництва, представництва інтересів, притулку, догляду)

1) визначення у проекті Закону України “Про соціальні послуги” мінімального базового комплексу соціальних послуг у територіальній громаді

до прийняття відповідного Закону

Мінсоцполітики

прийняття закону Закону України “Про соціальні послуги”

2) забезпечення надання мінімального пакета соціальних послуг у територіальній громаді (інформування, консультування, соціальний супровід, представництво інтересів, притулок, посередництво, екстрене та кризове втручання тощо)

2016-2017 роки

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування

забезпечення надання мінімального пакета соціальних послуг у територіальній громаді

3) розвиток на рівні територіальних громад практики організації сезонних (на зимовий період) стаціонарних установ для людей похилого віку в сільській місцевості, які влітку проживають у власних будинках, з можливістю використання будівель соціального призначення, які не експлуатуються

-“-

-“-

збільшення кількості наданих соціальних послуг

4) забезпечення надання соціальних послуг територіальними громадами з урахуванням рекомендованої типовою структурою штатної чисельності працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для здійснення соціальної роботи

2016-2017 роки

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування


5) проведення регіональними центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді семінарів та тренінгів для працівників закладів соціального обслуговування та фахівців, залучених до соціальної роботи на рівні територіальних громад

-“-

-“-


58. Запровадження моніторингу та оцінювання якості соціальних послуг для забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг, доступності таких послуг, прозорості їх надання, стимулювання надавачів соціальних послуг до підвищення їх якості

1) забезпечення проведення моніторингу та оцінювання якості соціальних послуг відповідно до методичних рекомендацій

-“-

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
Мінсоцполітики

підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів;
підвищення якості соціальних послуг

2) забезпечення діяльності громадських, наглядових рад у проведенні незалежного оцінювання якості соціальних послуг
3) забезпечення проведення пілотного опитування отримувачів соціальних послуг щодо їх якості, доступності, прозорості механізму надання з метою оптимізації норм надання соціальних послуг

-“-

-“-

проведення пілотного опитування отримувачів соціальних послуг

59. Підвищення рівня доступу осіб з інвалідністю до установ соціальної сфери, громадського транспорту шляхом обладнання їх пандусами, ліфтами

1) відновлення роботи (створення) комітетів забезпечення доступності при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування і проведення ними щоквартальних засідань

2016 рік

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування

спрощення рівня доступу

2) забезпечення під час проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування безумовного дотримання вимог щодо роботи на об’єкті конкурсу, який включає міські та приміські автобусні маршрути загального користування, не менш як одного транспортного засобу із обов’язковим низьким рівнем підлоги, зовнішнім звуковим інформатором про номер і кінцеві зупинки маршруту, текстовою та звуковою системою в салоні для оголошення зупинок

2016-2017 роки

-“-

збільшення кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю різних нозологій

3) здійснення оновлення пасажирського транспорту з обов’язковим урахуванням потреб осіб з інвалідністю різних нозологій, зокрема шляхом включення в тендерну документацію щодо закупівлі:
усіх шкільних автобусів - вимог щодо пристосування їх для перевезення дітей з інвалідністю згідно з ДСТУ 7013:2009;
усіх транспортних засобів для загального користування - вимог щодо обов’язкової наявності у відповідному транспорті низького рівня підлоги, зовнішніх звукових інформаторів про номер і кінцеві зупинки маршруту, текстових і звукових систем в салоні для оголошення зупинок

-“-

-“-


60. Розроблення нової системи надання соціальних послуг, орієнтованої на комплексну підтримку осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, багатодітних сімей з малолітніми дітьми, ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, хворих на туберкульоз

започаткування створення реєстру багатодітних сімей в Україні

2017 рік

Мінсоцполітики

створення реєстру

61. Створення та забезпечення діяльності ефективної системи комплексної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції, зокрема із числа осіб з інвалідністю

1) забезпечення формування бази даних про учасників антитерористичної операції, які потребують комплексної реабілітації та соціальної адаптації

2016-2017 роки

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

формування бази даних

2) сприяння у забезпеченні формування мережі установ, що надаватимуть послуги з реабілітації та соціальної адаптації учасникам антитерористичної операції, залучення до спільної діяльності міжнародних, волонтерських, благодійних організацій

2016-2017 роки

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування

збільшення кількості установ, що надають різні види послуг

3) створення державної установи “Національний центр психологічної реабілітації та психологічного захисту населення” для координації та науково-методичного забезпечення

2017 рік

Мінсоцполітики
МОЗ
Мінфін
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

створення Національного центру

62. Задоволення потреб у соціальній допомозі членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та осіб, які отримали інвалідність внаслідок збройного конфлікту

1) доповнення Реєстру учасників антитерористичної операції даними про членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та осіб, які отримали інвалідність внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції

2016-2017 роки

Мінсоцполітики
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції


2) підвищення рівня якості надання реабілітаційних послуг учасникам антитерористичної операції, зокрема особам з інвалідністю

2016-2017 роки

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
Мінсоцполітики

збільшення кількості надання соціальних послуг

63. Надання бездомним особам консультативної та соціальної допомоги, спрямованої на їх реінтеграцію та соціальну адаптацію, створення закладів соціального захисту для таких осіб

1) створення для бездомних осіб закладів різних типів (центри обліку, будинки нічного перебування, центри реінтеграції, соціальні готелі) для забезпечення комплексного підходу до розв’язання їх проблем відповідно до фінансових можливостей та потреб громади

-“-

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування

збільшення кількості створених закладів

2) забезпечення надання соціальних послуг бездомним особам з урахування їх індивідуальних потреб

-“-

-“-

збільшення кількості наданих соціальних послуг

Розширення можливостей дітей, що вразливі до бідності та соціального відчуження, у частині отримання ними якісних послуг

64. Поширення практики створення навчально-виховних комплексів “дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа” з метою забезпечення розвитку та підвищення рівня доступності дошкільної освіти в малих населених пунктах, а також забезпечення максимального територіального наближення приміщень початкової школи до контингенту дітей молодшого шкільного віку

1) проведення інвентаризації наявного фонду навчальних закладів, що можуть бути використані для створення навчально-виховних комплексів “дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа”

жовтень 2016 року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
МОН

збільшення кількості створених навчально-виховних комплексів

2) визначення на рівні територіальних громад потреби в навчально-виховних комплексах та оцінка технічних можливостей їх створення

грудень 2016 року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
МОН

визначення кількості навчально-виховних комплексів для потреб територіальних громад

3) розроблення плану створення мережі навчально-виховних комплексів “дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа” в малих населених пунктах з метою охоплення щонайменше 50 відсотків потенційного контингенту дітей

квітень 2017 року

-“-

затвердження плану

65. Державне сприяння розвитку мережі приватних дошкільних закладів, насамперед у великих містах, де навантаження на діючі заклади є найбільшим

1) визначення потреби у додаткових дошкільних закладах, зокрема тих, що доступні для дітей з інвалідністю, у розрізі населених пунктів, насамперед у великих містах

жовтень 2016 року

-“-

зростання кількості приватних дошкільних закладів

2) розроблення механізму сприяння розвитку приватних дошкільних закладів

2017 рік

МОН

66. Забезпечення регулярного підвезення до місця навчання (роботи) і проживання учнів та педагогічних працівників сільських шкіл у разі відсутності навчального закладу в населеному пункті

1) розроблення та запровадження на постійній основі моніторингу програми “Шкільний автобус” з метою виявлення населених пунктів, в яких перевезення дітей до навчально-виховних закладів відсутнє, та проведення оцінки ефективності програми та розроблення пропозицій щодо її підвищення

жовтень 2016 року

МОН
обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування

розроблення та запровадження на постійній основі моніторингу;
збільшення чисельності учнів, що проживають на відстані більше трьох кілометрів від навчального закладу та потребують підвезення і для яких було організовано підвезення

2) розроблення плану технічного оснащення навчального закладу, його фінансового забезпечення та визначення джерел співфінансування

грудень 2016 року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
МОН

затвердження плану

3) розроблення механізму забезпечення регулярного підвезення дітей та педагогічних працівників до місць навчання і роботи шляхом орендування транспортних засобів територіальною громадою (як альтернатива шкільному автобусу)

квітень 2017 року

-“-

збільшення транспортних засобів для підвезення дітей та педагогічних працівників

67. Забезпечення надання профільної загальної середньої освіти в сільській місцевості відповідно до державних стандартів якості освіти, зокрема через подальше об’єднання старших класів шкіл на базі більшого навчального закладу з кращим оснащенням, організацію он-лайн-курсів для поглибленого вивчення предметів та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, розвитку альтернативних моделей організації здобуття освіти

1) внесення змін до навчальних програм з підготовки педагогічних працівників щодо прослуховування курсу “Навчання дітей шкільного віку в режимі он-лайн”

жовтень 2016 року

МОН

затвердження наказу МОН

2) забезпечення розвитку системи шкільної дистанційної освіти з відповідним технічним обладнанням на територіях, які мають найгірший рівень доступу до закладів освіти

квітень 2017 року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
МОН

збільшення кількості установ, обладнаних технічними засобами для дистанційної освіти

3) розроблення механізму надання освітніх послуг дітям шкільного віку, які не відвідують навчальні заклади понад три місяці протягом навчального року через незалежні від них обставини, за допомогою Інтернету (зокрема проведення уроків у режимі конференц-зв’язку: вчитель - учень, вчитель - декілька учнів)

-“-

-“-

збільшення кількості освітніх послуг

68. Забезпечення доступності та своєчасного отримання реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю у результаті розвитку інклюзивного навчання та поступової оптимізації мережі спеціальних і спеціалізованих закладів та установ (відповідно до потреб територіальної громади), розширення переліку послуг, поліпшення матеріально-технічного та кадрового забезпечення

1) запровадження та розвиток сучасних методик інклюзивного навчання

грудень 2016 року

МОН
МОЗ

затвердження наказу МОН; збільшення чисельності дітей у спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах)

2) забезпечення розвитку мережі реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю відповідно до потреб територіальних громад

2016-2017 роки

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування

69. Внесення до переліку обов’язкових стандартів вимог щодо обладнання навчальних закладів спеціальними засобами доступу для дітей з інвалідністю, в тому числі пандусами, ліфтами, підйомниками для доступу до всіх поверхів навчального закладу

1) проведення моніторингу навчальних закладів для їх оснащення спеціальними засобами для забезпечення вільного доступу дітей з інвалідністю безпосередньо до навчального закладу, навчальних аудиторій та інших приміщень

жовтень 2016 року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
МОН

збільшення кількості шкільних навчальних закладів, оснащених спеціальними засобами

2) розроблення плану перебудови та переоснащення діючих навчальних закладів відповідно до нового переліку обов’язкових стандартів обладнання навчальних закладів

грудень 2016 року

-“-

затвердження плану

3) розроблення та затвердження обов’язкового переліку стандартів обладнання навчальних закладів спеціальними засобами (пандуси, ліфти, двері до приміщень, спеціалізовані меблі, сантехніка, елементи доступності для осіб з порушенням зору та слуху тощо), що сприятимуть забезпеченню вільного доступу дітей з інвалідністю до приміщень

-“-

Мінрегіон

затвердження стандартів

4) обладнання навчальних закладів спеціальними засобами, що сприятимуть забезпеченню рівного доступу дітей з інвалідністю до всіх поверхів приміщень навчальних закладів

квітень 2017 року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
МОН

збільшення кількості шкільних навчальних закладів, оснащених спеціальними засобами

70. Інтеграція дітей з інвалідністю до навчальних закладів шляхом залучення профільних спеціалістів і спеціально підготовлених педагогічних працівників, новітніх інформаційних технологій і практики, зокрема в реабілітаційних установах

1) проведення на рівні територіальних громад моніторингу сімей, що виховують дітей шкільного віку з інвалідністю, з метою виявлення дітей, які не відвідують навчальні заклади; формування бази даних щодо врахування їх потреб, зокрема потреби в профільних спеціалістах (фахівець із сурдоперекладу та інші)

грудень 2016 року

-“-

зменшення чисельності дітей з інвалідністю, які не відвідують шкільні навчальні заклади

2) розроблення механізму обов’язкового здобуття педагогічними працівниками знань у рамках навчальних програм, семінарів, курсів, лекцій щодо особливостей освіти дітей з інвалідністю в загальноосвітніх навчальних закладах

-“-

МОН
МОЗ

затвердження наказу МОН

71. Створення на базі діючих соціальних установ відділень денного догляду за особами з інвалідністю (насамперед дітьми), що дасть змогу працездатним членам сім’ї реалізуватися на ринку праці, а отже, розширити можливості сім’ї до самозабезпечення

1) проведення моніторингу діючих соціальних установ щодо їх пристосування під відділення денного догляду за особами з інвалідністю

грудень 2016 року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
МОЗ

зменшення чисельності дітей з інвалідністю, які не відвідують шкільні навчальні заклади

2) забезпечення створення на базі діючих соціальних установ відділень денного догляду за особами з інвалідністю (насамперед за дітьми) згідно з визначеними відповідними територіальними громадами потребами у таких соціальних послугах

-“-

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування

збільшення кількості відділень денного догляду за особами з інвалідністю (насамперед за дітьми)

72. Розвиток системи послуг, спрямованих на забезпечення сімейними формами виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальну інтеграцію та адаптацію зазначених дітей та осіб з їх числа

1) забезпечення вдосконалення програми підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники

-“-

Мінсоцполітики

підготовка наказу Мінсоцполітики

2) розроблення державного стандарту надання соціальної послуги з інтеграції випускників інтернатних закладів з метою адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

листопад 2016 року

-“-

прийняття державного стандарту

3) розроблення та затвердження програми підготовки громадян, які виявили бажання всиновити дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування

грудень 2016 року

Мінсоцполітики

підготовка наказу Мінсоцполітики

73. Підвищення ефективності профілактичних медичних оглядів дітей

1) визначення періодичності та порядку здійснення профілактичних медичних оглядів дітей

жовтень 2016 року

МОЗ

збільшення медичних оглядів дітей

2) проведення широкої інформаційної кампанії (на телебаченні, радіо, у громадських місцях, освітніх закладах) щодо необхідності регулярних профілактичних медичних оглядів дітей

-“-

-“-

збільшення кількості розповсюдженої рекламної продукції

3) розроблення механізму здійснення контролю закладом охорони здоров’я (сімейним лікарем) за дотриманням графіка планового профілактичного медичного огляду дітей фахівцями, насамперед тих, що не відвідують дошкільні навчальні заклади

-“-

-“-

збільшення чисельності дітей, що пройшли плановий огляд, зокрема тих, що не відвідують дошкільні навчальні заклади

4) визначення переліку населених пунктів, діти в яких потребують проведення профілактичних медичних оглядів спеціальними мобільними медичними бригадами

грудень 2016 року

МОЗ

визначення переліку населених пунктів, діти в яких потребують проведення оглядів спеціальними мобільними медичними бригадами

5) проведення пілотного дослідження можливості проведення профілактичних медичних оглядів (насамперед дітей) у віддалених населених пунктах мобільними медичними бригадами у складі вузькопрофільних фахівців та їх забезпечення необхідним мінімальним набором діагностичної апаратури та приладів (портативний електрокардіограф, пересувний рентген-кабінет та флюорограф)

квітень 2017 року

МОЗ

проведення пілотного дослідженнявгору