Документ 574-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.07.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 липня 2018 р. № 574
Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та Порядку використання коштів державного фонду регіонального розвитку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196 “Деякі питання державного фонду регіонального розвитку” (Офіційний вісник України, 2015 p., № 30, ст. 886; 2016 р., № 87, ст. 2849; 2017 р., № 33, ст. 1032), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 71ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 р. № 574

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196

1. У Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку:

1) у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

“3. Оголошення про проведення відбору на наступний плановий рік розміщується регіональною комісією на офіційному веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій і відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону не пізніше ніж 15 січня року, що передує плановому. Подання на конкурсний відбір проектів закінчується не пізніше 1 березня року, що передує плановому. Відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку закінчується не пізніше 1 травня року, що передує плановому.”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“перелік технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, розроблених на виконання стратегічних цілей регіональної стратегії розвитку відповідно до плану заходів з її реалізації, затвердженого в установленому законодавством порядку;”;

2) в абзаці першому пункту 5 слова “та подаються в трьох примірниках” виключити;

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.”;

4) пункт 7 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

“5) загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. гривень, а для інших проектів - понад 1000 тис. гривень.”.

2. Пункт 6 Порядку використання коштів державного фонду регіонального розвитку викласти в такій редакції:

“6. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства, що виникла у минулі роки за бюджетною програмою “Державний фонд регіонального розвитку”, здійснюється за рахунок бюджетних коштів.”.вгору