Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 552
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017581
Документ 581-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.08.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2017 р. № 581
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 552

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 552 “Про умови оплати праці працівників Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 47, ст. 1837) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. № 581

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 552

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Затвердити схему посадових окладів працівників Координаційного центру з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр) та його територіальних відділень згідно з додатком.”.

2. У пункті 2:

1) в абзаці першому слова “директорам територіальних центрів” замінити словами “керівникам його територіальних відділень”;

2) у підпункті 1:

в абзаці другому слова “затверджених цією постановою схем” замінити словами “затвердженої цією постановою схеми”;

в абзаці третьому слова “територіальних центрів” замінити словами “заступників керівників його територіальних відділень”;

в абзаці чотирнадцятому слова “директорам територіальних центрів” замінити словами “керівникам його територіальних відділень”.

3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Преміювання, установлення надбавок і доплат, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги директорові Координаційного центру здійснюється за погодженням з Міністерством юстиції, керівникам територіальних відділень Координаційного центру, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, - за погодженням з директором Координаційного центру, керівникам територіальних відділень, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, - за погодженням з директором відповідного регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. ”.

4. У пункті 5 слова “територіальних центрів” замінити словами “його територіальних відділень”.

5. Додаток 1 до постанови викласти в такій редакції:


“Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2012 р. № 552
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. № 581)

СХЕМА
посадових окладів працівників Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень

Група посад

Розміри посадових окладів, гривень

вся територія України

територія Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Керівник установи

11 000

7 100

5 830

Помічник керівника

5 500

3 601

2 840

Керівник самостійного управління, головний бухгалтер

8 670

6 800

5 300

Керівник самостійного відділу

8 200

6 500

5 000

Керівник відділу у складі управління

6 900

4 500

4 000

Завідувач самостійного сектору

7 500

5 600

4 300

Завідувач сектору у складі структурного підрозділу

6 400

4 100

3 850

Головний спеціаліст

5 900

3 801

3 200

Провідний спеціаліст

4 600

3 352

2 649”.

6. Додаток 2 до постанови виключити.вгору