Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2004605
Документ 605-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.05.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 травня 2004 р. N 605
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до
деяких законів України з метою стимулювання концесійної
діяльності" ( 1414-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2004 р. N 605
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 5 Методики розрахунку концесійних платежів,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня
2000 р. N 639 ( 639-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 15, ст. 622), доповнити абзацом такого змісту:
"У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва
або на створення (будівництво) нового об'єкта концесійні платежі
вносяться з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації
об'єкта концесії, але не пізніше ніж через шість місяців після
дати введення його в експлуатацію, визначеного умовами
концесійного договору".
2. У Положенні про проведення концесійного конкурсу та
укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і
комунальної власності, які надаються у концесію, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 642
( 642-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 15, ст. 625):
1) у пункті 7:
в абзаці першому цифри "120" і "90" замінити відповідно
цифрами "60" і "45";
у другому реченні абзацу другого цифри "15" замінити цифрами
"10";
2) в абзаці чотирнадцятому пункту 18 слова "технологій,
техніки" виключити;
3) абзаци четвертий - дев'ятий, дванадцятий та шістнадцятий
пункту 21 виключити;
4) пункт 22 викласти в такій редакції:
"22. У разі звернення претендентів до комісії їм надається
додаткова інформація про:
умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для
провадження концесійної діяльності;
обсяги робіт, які повинні бути профінансовані (виконані)
концесіонером;
обсяги товарів (робіт, послуг), виготовлення (виконання,
надання) яких гарантує концесіонер;
обсяги відомостей про претендента;
основні обов'язки концесіонера;
фінансові та інші гарантії концесієдавця;
необхідність отримання згоди органу Антимонопольного комітету
у випадках, передбачених законодавством;
особливі вимоги до охорони навколишнього природного
середовища та охорони праці;
форму заявки на участь у концесійному конкурсі.
Комісія надає також іншу інформацію, необхідну претенденту
для участі у концесійному конкурсі";
5) пункт 27 виключити.
3. У Типовому концесійному договорі, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 643
( 643-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 15, ст. 626):
1) в абзаці шостому пункту 8:
слова "технології" та "техніку" виключити;
після слова "матеріали" доповнити словами "та сировину";
2) абзац перший пункту 10 доповнити реченням такого змісту:
"У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва або
на створення (будівництво) нового об'єкта дата здійснення першого
внеску концесійного платежу встановлюється виходячи з часу
одержання концесіонером доходу від експлуатації об'єкта концесії,
але не пізніше ніж через шість місяців після дати введення його в
експлуатацію";
3) у назві розділу "Використання вітчизняних технологій,
техніки, сировини" слова "технологій, техніки" замінити словами
"матеріалів та";
4) у пункті 26 слова "(технології, матеріали, техніку)"
замінити словами "(матеріали, сировину)".
4. У Типовому концесійному договорі на будівництво та
експлуатацію автомобільної дороги, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 р. N 1519
( 1519-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 41,
ст. 1749):
1) абзац перший пункту 14 доповнити реченням такого змісту:
"У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва або
на створення (будівництво) нового об'єкта дата здійснення першого
внеску концесійного платежу встановлюється виходячи з часу
одержання концесіонером доходу від експлуатації об'єкта концесії,
але не пізніше ніж через шість місяців після дати введення його в
експлуатацію";
2) у назві розділу "Використання вітчизняних технологій,
техніки, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій" та у
пункті 39 слова "технології, техніки" в усіх відмінках виключити.
5. У Порядку проведення концесійного конкурсу на будівництво
та експлуатацію автомобільних доріг, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 р. N 1521
( 1521-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 41,
ст. 1750):
1) в абзаці тринадцятому пункту 11 слова "технологій,
техніки" виключити;
2) у пункті 14:
абзаци четвертий - десятий та тринадцятий виключити;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"У разі звернення претендентів до комісії їм надається
додаткова інформація про:
умови надання земельної ділянки;
обсяги робіт, які повинні бути профінансовані (виконані)
концесіонером;
обсяги робіт, послуг, виконання і надання яких гарантує
концесіонер;
обсяги відомостей про претендента;
основні обов'язки концесіонера;
фінансові та інші гарантії концесієдавця;
особливі вимоги до охорони навколишнього природного
середовища та охорони праці;
форму концесійної заявки на участь у концесійному конкурсі.
Комісія надає також іншу інформацію, необхідну претенденту
для участі у концесійному конкурсі".вгору