Документ 615-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.08.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 серпня 2018 р. № 615
Київ

Про затвердження Порядку використання у 2018 році коштів, передбачених у державному бюджеті на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2018 році коштів, передбачених у державному бюджеті на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 615

ПОРЯДОК
використання у 2018 році коштів, передбачених у державному бюджеті на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2018 році коштів, передбачених у державному бюджеті МОН за програмою “Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів” на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОН, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня - державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти”.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) закупівлю комплекту сучасних методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами згідно із затвердженими МОН їх технічними характеристиками з урахуванням прогнозованої кількості інклюзивно-ресурсних центрів (далі - методики);

2) оплату послуг з навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів використанню методик згідно із затвердженим МОН переліком інклюзивно-ресурсних центрів, у якому зазначається фактична кількість фахівців, що потребують навчання;

3) розробку та впровадження системи автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів, у тому числі на придбання технічних засобів для її функціонування. Власником зазначеної системи, а також виключних майнових прав на її програмне забезпечення є держава в особі МОН.

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

5. Попередня оплата товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

6. Остаточний розрахунок здійснюється розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

8. Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня надсилає щомісяця до 20 числа наступного періоду МОН інформацію про використання бюджетних коштів для узагальнення і подання відомостей Мінфіну до 30 числа зазначеного періоду.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності, звітів про виконання бюджетних програм, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору